Aankoop ongedaan maken bij defect product

Als je iets koopt, zit je daar in principe aan vast. Maar onder bepaalde omstandigheden kun je de aankoop wel ongedaan maken en jouw geld terug krijgen.

Redenen ontbinden koopovereenkomst

Product werkt niet
Is het product in korte tijd kapot gegaan zijn? Of voldoet het niet aan de eisen die aan het product gesteld worden? Dan moet de verkoper het repareren of vervangen. Je kunt een koopovereenkomst ontbinden als:

 • je de verkoper meerdere keren de kans hebt gegeven om het product te repareren of vervangen.
 • de verkoper het product niet kan of wil repareren of vervangen binnen een redelijke tijd.
 • je het product al een paar keer hebt laten repareren, maar het werkt nog steeds niet goed.

Verkoper heeft onjuiste informatie gegeven

Heb je een product gekocht, die al voor de koop een gebrek had? Bijvoorbeeld een tweedehands auto? Als de verkoper op de hoogte was van het gebrek en jou onjuist of onvolledig hierover heeft geïnformeerd, kan er sprake zijn van dwaling. Je kunt de verkoper hierop aanspreken en op basis hiervan de overeenkomst vernietigen. Je moet bewijs leveren dat er geen of onjuiste informatie is verstrekt.

Zo ontbind je een koopovereenkomst

Wil je een koopovereenkomst ontbinden? Dat kun je zelf doen of laten doen door een jurist.

 1. Je hebt de verkoper al in gebreke gesteld
  Voordat je de koopovereenkomst kunt ontbinden, heb je de verkoper al in gebreke gesteld en hem een laatste kans gegeven om de aankoop te repareren of te vervangen.
 2. Stuur een ontbindingsbrief
  Stuur een aangetekende brief en laat de verkoper weten dat hij het product niet heeft kunnen repareren. Of dat hij geen nieuw product wil geven. Vermeld duidelijk om welke koop het gaat: welk artikel, aankoopdatum, factuurnummer en dergelijke. Geef verder aan dat je de koop ongedaan wilt maken en wat de reden daarvoor is. Zeg in de brief dat je uiterlijk binnen 2 weken een reactie verwacht. Na ontbinding van de koopovereenkomst moet je het product teruggeven. Daarna kun je jouw geld terugkrijgen. Soms krijg je niet het hele bedrag terug, bijvoorbeeld als het product maar een kleine fout had en je het gewoon hebt kunnen gebruiken.
 3. Naar de rechter
  Gaat de verkoper niet akkoord met de ontbinding van de koopovereenkomst? Dan moet je naar de rechter stappen om jouw geld terug te krijgen. De zaak komt voor de kantonrechter, ongeacht de prijs van jouw aankoop. Bij de rechter kun je eisen dat de verkoper het product terugneemt en jouw geld teruggeeft. Soms kun je ook een schadevergoeding vragen. Zelfs als de verkoper het product heeft hersteld of vervangen, kun je recht hebben op schadevergoeding. Dat kan als er sprake is van gevolgschade: schade die je hebt geleden als gevolg van het gebrekkige product. Hierbij kun je denken aan bergingskosten, nadat een auto niet meer verder kon rijden.

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een overeenkomst ontbinden bij non-conformiteit

Kun je bewijzen dat een gebrek al vóór de koop aanwezig was? Dan is kan er sprake van non-conformiteit, ofwel wanprestatie voor koopovereenkomsten. Je hebt niet gekregen wat je met de verkoper hebt afgesproken. Daarbij maakt het niet uit of de verkoper op de hoogte was van de gebreken of niet. Een onafhankelijke expert kan beoordelen of er sprake is van een gebrek. Als koper kun je in dat geval de koop ontbinden als herstel of vervanging niet mogelijk is. Daarnaast kan ontbinding soms mogelijk zijn als er meermaals niet tot (goed) herstel wordt overgegaan.

Wanneer kan ik een overeenkomst vernietigen bij verborgen gebreken (dwaling)?

Je koopt een tweedehands auto, maar die blijkt een gebrek te hebben. Dit gebrek was al voor de koop aanwezig. Wanneer de verkoper op de hoogte was van het gebrek en jou onjuist of onvolledig hierover heeft geïnformeerd,  kan er sprake zijn van dwaling. Je kunt de verkoper hierop aanspreken en op basis hiervan de overeenkomst vernietigen, wat betekent dat de overeenkomst wordt teruggedraaid. Je moet bewijs leveren dat er onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt door de verkoper.

Wanneer zijn algemene voorwaarden vernietigbaar?

Algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen bevatten. Onredelijke bepalingen mogen vernietigd worden. Of sprake is van een onredelijke bepaling is afhankelijk van de situatie. Een voorbeeld is een bepaling waarin de verkoper bepaalt dat je de overeenkomst niet mag ontbinden. Ook als je de algemene voorwaarden niet hebt gekregen, mag je de voorwaarden meestal vernietigen. Je doet dit door bij de verkoper aan te geven dat je de voorwaarden vernietigt omdat ze niet zijn overhandigd.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die bij een overeenkomst horen. Zoals bepalingen over de garantie of de reparatie. De partij die de algemene voorwaarden bij de overeenkomst gebruikt is de gebruiker. Dit is vaak de verkoper. De partij die de algemene voorwaarden vervolgens aanvaardt is de wederpartij, de consument. Kernbedingen, bepalingen die de kern van de prestatie aangeven, zoals bijvoorbeeld de prijs, maken geen deel uit van de algemene voorwaarden.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.