Aankoop ongedaan maken bij defect product

Als u iets koopt, zit u daar in principe aan vast. Maar onder bepaalde omstandigheden kunt u de aankoop wel ongedaan maken en uw geld terug krijgen.

Redenen ontbinden koopovereenkomst

Product werkt niet
Is het product in korte tijd kapot gegaan zijn? Of voldoet het niet aan de eisen die aan het product gesteld worden? Dan moet de verkoper het repareren of vervangen. U kunt een koopovereenkomst ontbinden als:

 • u de verkoper de kans heeft gegeven om het product te repareren of vervangen.
 • de verkoper het product niet kan of wil repareren of vervangen binnen een bepaalde tijd.
 • u het product al een paar keer heeft laten repareren, maar het werkt nog steeds niet goed.
Verkoper heeft onjuiste informatie gegeven

Heeft u een product gekocht, die al voor de koop een gebrek had? Bijvoorbeeld een tweedehands auto? Als de verkoper op de hoogte was van het gebrek en u onjuist of onvolledig hierover heeft geïnformeerd, kan er sprake zijn van dwaling. U kunt de verkoper hierop aanspreken en op basis hiervan de overeenkomst vernietigen. U moet bewijs leveren dat er geen of onjuiste informatie is verstrekt.

Zo ontbindt u een koopovereenkomst

Wilt u een koopovereenkomst ontbinden? Dat kunt u zelf doen of laten doen door een jurist.

 1. U heeft de verkoper al in gebreke gesteld
  Voordat u de koopovereenkomst kunt ontbinden, heeft u de verkoper al in gebreke gesteld en hem een laatste kans gegeven om de aankoop te repareren of te vervangen.

 2. Stuur een ontbindingsbrief
  Stuur een aangetekende brief en laat de verkoper weten dat hij het product niet heeft kunnen repareren. Of dat hij geen nieuw product wil geven. Vermeld duidelijk om welke koop het gaat: welk artikel, aankoopdatum, factuurnummer en dergelijke. Geef verder aan dat u de koop ongedaan wilt maken en wat de reden daarvoor is. Zeg in de brief dat u uiterlijk binnen 2 weken een reactie verwacht. Na ontbinding van de koopovereenkomst moet u het product teruggeven. Daarna kunt u uw geld terugkrijgen. Soms krijgt u niet het hele bedrag terug, bijvoorbeeld als het product maar een kleine fout had en u het gewoon heeft kunnen gebruiken.

 3. Naar de rechter
  Gaat de verkoper niet akkoord met de ontbinding van de koopovereenkomst? Dan moet u naar de rechter stappen om uw geld terug te krijgen. De zaak komt voor de kantonrechter, ongeacht de prijs van uw aankoop. Bij de rechter kunt u eisen, dat de verkoper het product terugneemt en uw geld teruggeeft. Soms kunt u ook een schadevergoeding vragen. Zelfs als de verkoper het product heeft hersteld of vervangen, kunt u recht hebben op schadevergoeding. Dat kan als er sprake is van gevolgschade: schade die u heeft geleden als gevolg van het gebrekkige product. Hierbij kunt u denken aan bergingskosten, nadat een auto niet meer verder kon rijden.
Lees verder

Veelgestelde vragen