Geld terug of schadevergoeding eisen bij niet nakomen afspraken

Heeft u een overeenkomst met een bedrijf of persoon, maar houdt deze zich niet aan de gemaakte afspraken? Dan kunt u de andere partij in gebreke stellen, de overeenkomst ontbinden, uw geld terug vragen of een schadevergoeding eisen. Bekijk wat u moet doen.

Stap 1. Ga na wat er aan de hand is

Vraag eerst na wat er aan de hand is. Geef aan dat jullie een overeenkomst hebben en dat de andere partij zich niet aan de afspraken houdt. Overleg over een goede oplossing voor de situatie. Heeft u bij een bedrijf een product gekocht wat niet goed werkt? Vraag de verkoper dan het product kosteloos te herstellen of te vervangen.

Is er sprake van overmacht?

Soms kan er sprake zijn van overmacht. Bijvoorbeeld als de opslag is afgebrand of als een grote storm schade heeft veroorzaakt . Dan is het niet nakomen van de overeenkomst niet de schuld is van de wederpartij. U kunt dan geen schadevergoeding krijgen. Bekijk de overeenkomst of er wat vermeld staat over overmacht.

2. Stel de andere partij in gebreke

Reageert de andere partij niet of komt er geen oplossing? Stel hem dan in gebreke. Stuur een aangetekende brief waarin u de andere partij laatste kans geeft om aan zijn verplichting na te komen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Is het voor iedereen volstrekt duidelijk dat de wederpartij zijn verplichtingen tijdelijk of helemaal niet meer kan nakomen? Dan hoeft u geen ingebrekestelling te sturen en kunt u gelijk de overeenkomst ontbinden. Win bij twijfel altijd juridisch advies in.

3. Ontbind de overeenkomst

Reageert de andere partij ook niet op uw ingebrekestelling of komt er geen oplossing? Dan is hij officieel in verzuim. Vanaf dat moment kunt u de overeenkomst ontbinden en een eventuele schadevergoeding eisen. Stuur een aangetekende brief waarin u aangeeft de overeenkomst te ontbinden. U kunt de overeenkomst alleen ontbinden als de andere partij het belangrijkste deel van zijn afspraak niet nakomt.

Geld terugvragen

Heeft u al betaald of aanbetaald? Geef in de brief dan aan dat u ook uw geld terug wilt.

Schadevergoeding eisen

Heeft u ook schade geleden? Schrijf dan in uw brief dat u ook schadevergoeding wilt. Geef aan waaruit uw schade bestaat en stel een termijn waarbinnen u de schadevergoeding wilt hebben. Let erop dat de schade wel het gevolg moet zijn van de tekortkoming van de andere partij. Bijvoorbeeld doordat uw trouwpak of camper niet op tijd geleverd kon worden. Of omdat u nu kosten moet maken aan een derde partij die met spoed de werkzaamheden uit moeten voeren. Meld dit soort spoedeisende werkzaamheden ook altijd in uw brief en geef aan dat hij de overeenkomst dus niet meer mag nakomen.

4. Stap naar de rechter

Krijgt u niet uw geld terug of een schadevergoeding? Of wilt u nakoming van de overeenkomst alsnog afdwingen? Dan kunt u een gerechtelijke procedure starten. Doe dit wel alleen als het om een groot bedrag gaat. Soms zijn de proceskosten hoger dan uw aankoop- of schadebedrag. Laat u hierbij goed adviseren door een jurist.

Lees verder

Veelgestelde vragen