Weer open na de lockdown. Moet ik de huur van mijn bedrijfspand weer volledig betalen?

Door maatregelen van de overheid werden bepaalde bedrijfsruimten, zoals de horeca en detailhandel, gedwongen om hun deuren te sluiten tijdens de coronacrisis waardoor zij ernstig omzetverlies leden. Hierdoor konden huurders in veel gevallen aanspraak maken op een huurprijsvermindering. Maar hoe zit dat nu, nu bijna alles weer open is, maar de financiƫle gevolgen voor sommigen nog steeds voelbaar zijn?

 

Nu de horeca en detailhandel weer grotendeels open zijn, zijn verhuurders van bedrijfsruimten minder coulant met het toekennen van huurprijsvermindering en worden regelingen ingetrokken of niet verlengd. Heb je eigenlijk nog recht op huurvermindering als je de huurprijs nog niet volledig kunt betalen?

Huurcontract is uitgangspunt

Het huurcontract blijft het uitgangspunt. Je zal moeten kunnen aantonen dat het niet kunnen betalen van de huurprijs nog steeds het gevolg is van de coronacrisis. Mijn tip voor huurders is om inzage te geven in je financiële situatie waaruit blijkt dat het gemis aan inkomsten nog aan de coronapandemie te wijten is. Breng ook in kaart wat je aan overheidssteun, de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebt ontvangen. Het uitgangspunt is dat het nadeel gelijk (50/50) tussen verhuurder en huurder wordt verdeeld.

Corona nog steeds een onvoorziene omstandigheid?

Hiervoor geldt wel dat corona ten tijde van het afsluiten van je huurcontract een onvoorziene omstandigheid moet zijn geweest als je je daarop wilt beroepen. Sluit je bijvoorbeeld nu een huurcontract? Dan is de coronacrisis niet per definitie meer een onvoorziene omstandigheid. Het is daarom aan te raden om in bestaande huurovereenkomsten en bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten een bepaling op te nemen waarin afspraken worden gemaakt hoe partijen omgaan met zeer bijzondere omstandigheden zoals de coronacrisis.

In gesprek

Ga in ieder geval in gesprek met je verhuurder als je de huurprijs nu nog steeds niet kunt betalen vanwege gevolgen van corona. Mijn ervaring is dat huurders en verhuurders er vaak onderling weten uit te komen. Niemand is immers gebaat bij gedwongen sluiting van horeca en winkelpanden.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Christa Verploeg Mediator
Als jurist help ik ondernemers en particulieren met het oplossen van hun problemen bij bijvoorbeeld het (ver)huren van bedrijfsruimte of woningen. Ook help ik hen bij geschillen op het gebied van de (ver)koop van onroerende zaken, het appartementsrecht en burenrecht.
Meer artikelen van Christa