Privacy

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan
 • Of bel direct: 088 3279 834

Privacydocumenten

 • Gratis voorbeeldbrieven
 • Privacyverklaring
 • Interne privacyverklaring
 • Verwerkersovereenkomst
 • Data-uitwisselingsovereenkomst

Privacypakket

 • Templates voor privacydocumenten
 • Gegevensverwerkings- en datalekregister
 • Je privacydossier veilig in de cloud
 • Ondersteuning van een AVG-adviseur
 • Up-to-date met bewaking- en alertservice
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Privacywet

De privacywetgeving stelt eisen aan je bedrijfsvoering en vraagt je de juiste maatregelen te nemen voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers en klanten. Maar wat houdt de wet precies in? Is de privacywet hetzelfde als de AVG? Wanneer krijg je ermee te maken en hoe voldoe je eraan? Hier lees je meer over de privacywet.

Verwerken van persoonsgegevens

Vrijwel alle ondernemers verwerken persoonsgegevens. Zo heb je een adres van je klant nodig om een offerte of bestelling op te sturen. Je verwerkt financiële persoonsgegevens van je medewerkers om de salarissen uit te betalen. En je verwerkt IP-adressen als mensen jouw website bezoeken. Je mag niet zomaar allerlei persoonsgegevens verzamelen. Leg daarom goed vast met welk doel je deze gegevens verwerkt, hoe en hoelang je ze bewaart. Lees meer over de verwerking van persoonsgegevens en leg ze duidelijk vast met ons stappenplan.

Privacyverklaring

De privacywet stelt dat je beschrijft hoe je persoonsgegevens gebruikt. Voor je websitebezoekers doe je dat in een privacyverklaring. Daarin leg je uit hoe je de persoonsgegevens van je websitebezoekers verwerkt. Een privacyverklaring is verplicht: de Autoriteit Persoonsgegevens houdt er toezicht op. Die kan je ook een boete geven als je niet aan de richtlijnen voldoet. Wat moet er in een privacyverklaring staan? Bekijk hier een voorbeeld.

Privacy en monitoring van personeel

Heb je personeel in dienst? Dan verwerk je ongetwijfeld persoonsgegevens. Bijvoorbeeld om salarissen uit te betalen of verzuim te registreren. Welke gegevens verwerk jij van je werknemers? Sinds de intreding van de AVG wet gelden er strenge regels rondom privacy, ook op de werkvloer. Lees meer over de privacy en monitoring van je personeel.

Interne privacyverklaring

Voor het verwerken van de gegevens van je medewerkers heb je naast een (externe) privacyverklaring ook een interne privacyverklaring nodig. Een interne privacyverklaring informeert werknemers over wat er binnen de organisatie met hun persoonsgegevens gebeurt en met welk doel.

Wat is een datalek?

Als een derde partij onbevoegd toegang heeft gekregen tot persoonsgegevens, spreken we van een datalek. Je bent verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Doe je dat niet, dan kun je sancties verwachten. Hier lees je meer over datalekken en vind je een stappenplan over wat je moet doen als er sprake is van een datalek.

Heb je een vraag over privacy?

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het AVG-proof maken van je bedrijf? Met ons privacypakket helpen we je met het opstellen van brieven over onvolledige inzage en toestemming. Ook vind je er een calamiteitenplan voor datalekken, een data-uitwisselingsovereenkomst, een privacyverklaring en een verwerkersovereenkomst.

Je kunt ons ook altijd bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 834.

Lees verder