• Direct contact: Service & contact
  Direct contact?

  Maandag t/m vrijdag
  Van 08:30 tot 17:30 uur

  088 3279 800

  Bel me terug
  Snel geregeld

  De DAS OndernemersDesk: voor al uw vragen over o.a. incasso en rechtsbijstand.

  •  Uw zaak aanmelden
  •  Vordering indienen

  DAS OndernemersDesk
  Kennisbibliotheek

  Direct aan de slag met:
  •  Informatiegidsen
  •  Voorbeeldbrieven
  •  Infographics
  •  Vragen & Antwoorden

  Bekijk bibliotheek
 • 088 3279 800

DAS Pri­va­cy Pro­tect

Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens van uw klanten

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Privacywet in. Zorg dat uw bedrijf tijdig en adequaat reageert op alle eisen die de nieuwe wet stelt.

DAS Privacy Protect helpt u met slimme software en uw eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG). Hij staat u bij met raad en daad om aan de eisen van de AVG te voldoen.

 

Kom nu in actie
 • Bescherm de kostbare gegevens van uw klanten
 • Voldoe tijdig aan de wet samen met uw FG
 • FG's zijn schaars, borg nu uw FG
 • Vermijd kostbare reputatie schade of boetes
Doe de gratis Privacy Scan

DAS Privacy Protect. In drie stappen voldoen aan de AVG

 • 1. Doe de scan
 • 2. Bekijk uw abonnement
 • 3. Samen met uw FG aan de slag
Doe de Pri­va­cy Scan

En weet binnen 5 minuten of u AVG-proof bent

 • U beantwoordt een aantal vragen.
 • U krijgt direct inzicht in de mate waarin uw bedrijf AVG-proof is.
 • U ziet welke acties ú moet ondernemen vóór 25 mei 2018.
 • Met uw FG bespreekt u later de verdere taken en details.
Maak ken­nis met DAS Pri­va­cy Pro­tect

 

 

Ont­dek welk abon­ne­ment goed bij uw be­drijf past

Start de gratis Privacy Scan

Be­paal zelf de in­zet van uw FG

Ook als uw organisatie niet wettelijk verplicht is om een FG aan te stellen, is het voor uw organisatie waardevol om te beschikken over een persoonlijke FG. De wijze waarop uw organisatie omgaat met persoonsgegevens en privacy raakt de kern van uw reputatie en betrouwbaarheid. Ook dient de FG als een katalysator voor het in lijn brengen van uw organisatie met de wet.

 • Altijd toegang tot uw FG 
  Een goed opgeleide specialist is daarbij onontbeerlijk.
  Daarom stellen we in al onze abonnementen altijd uw eigen FG beschikbaar.

 • De keuze is aan u
  U bepaalt hoeveel en hoe vaak u beroep wilt doen op uw FG. Overwegingen die daarbij een rol spelen zijn;
  zaken als de mate waarin u zelf veel kennis van zaken heeft, de mate waarin u bereidheid bent zelf veel taken uit te voeren en
  de complexiteit van uw gegevensverwerking.

 • Hulp nodig? 
  Vindt u het moeilijk een keuze te maken? Neem dan contact met ons op.
  We staan voor u klaar!
Start sa­men met uw FG
 1. Samenwerken met uw eigen FG 
  Uw FG belt met u voor een kennismaking en verdieping van de materie, nadat u het abonnement heeft afgesloten.
  Hij maakt samen met u afspraken over de werkverdeling tussen u en hem. Natuurlijk is de FG telefonisch beschikbaar voor advies.

 2. Zelf aan de slag met slimme software
  U zet zelf de stappen die nodig zijn om uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe Privacywet. Wij begeleiden elke stap met een heldere uitleg. Ook bieden we handige vraag-en-antwoordmodules om informatie goed vast te leggen. Denk aan documentbeheer of registraties voor dataverwerking. 

 3. Werk samen in uw eigen mijn-omgeving
  Uw beveiligde online omgeving is er om uw voortgang vast te leggen en uw status te monitoren. In een oogopslag ziet u hoe uw bedrijf ervoor staat. 
Start de gratis Privacy Scan

Uw eigen functionaris gegevensverwerking