Recht op vakantie­dagen

U krijgt een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Ook kunt u op grond van uw contract of cao meer vakantiedagen opbouwen.

Aantal wettelijke vakantiedagen

Je hebt als werknemer recht op ten minste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 160 vakantie-uren per jaar. Dat zijn, bij een 8-urige werkdag, 20 dagen. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen. Duurt het dienstverband korter of werk je in deeltijd? Dan geldt het recht pro rata. Bij een dienstverband van 90% heb je bijvoorbeeld recht op 90% x 20 dagen is 18 vakantiedagen. Staat in je contract of in de cao dat je recht hebt op meer vakantiedagen? Dan zijn dit je bovenwettelijke vakantiedagen.

Geldigheid vakantiedagen

Je vakantiedagen blijven niet onbeperkt geldig. Als werknemer ben je verplicht om de wettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 hebt opgebouwd op te nemen binnen 6 maanden na het opbouwjaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wettelijke vakantiedagen die je in 2018 opbouwt maar niet opneemt, op 1 juli 2019 vervallen. Er is wel een uitzondering. Wettelijke vakantiedagen vervallen namelijk niet na een half jaar als je niet in staat was om je dagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat je werkgever je dat door drukte op het werk onmogelijk maakte of omdat je zo ziek was dat je geen vakantie kon opnemen. In deze uitzonderingsgevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. In je contract of cao kan staan dat de vervaltermijn wordt verlengd tot maximaal 5 jaar. Daarnaast geldt dat vakantie uren niet vervallen als een werkgever je niet stimuleerde om de vakantie uren op te nemen. Een werkgever dient een werknemer op nauwkeurige en tijdige wijze te informeren over vakantierechten zodat je van die vakantierechten gebruik kunt maken. Daarbij moet de werkgever erop wijzen dat de vakantierechten vervallen als je ze niet gebruikt. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen die je na 1 januari 2012 hebt opgebouwd, geldt een ruimere verjaringstermijn van 5 jaar.

Redenen voor weigering verlof

Je werkgever keurt je vakantie goed, als je deze op tijd en schriftelijk hebt aangevraagd. Daarbij geldt dat je vakantie eveneens is goedgekeurd als je werkgever niet schriftelijk reageerde binnen twee weken nadat je je wensen tot het opnemen van vakantie schriftelijk kenbaar hebt gemaakt. Je werkgever kan de vakantie aanvraag echter afkeuren in de volgende gevallen:

  • Er sprake is van verplichte vakantiedagen in je arbeidscontract of cao die je in een andere periode moet opnemen (zoals de bouwvak) of juist dagen waarop je vanwege een seizoenspiek geen vakantie mag opnemen.
  • Er sprake is van een gewichtige redenen, bijvoorbeeld plotselinge drukte of wanneer je onmisbaar bent door ziekte of ontslag van andere werknemers. je werkgever moet de redenen schriftelijk aan je laten weten.
  • Je niet voldoende vakantiedagen hebt. Bespreek in dit geval met je werkgever wat er wel mogelijk is.

Als je werkgever je vakantieaanvraag terecht hebt geweigerd, kun je niet in de door je voorgenomen periode op vakantie. Hoe vervelend dit ook is, zeker als je al concrete vakantieplannen hebt gemaakt of (aan)betalingen hebt gedaan. Ga je toch op vakantie of kom je niet werken, dan loop je het risico dat je geen salaris ontvangt of wordt ontslagen wegens werkweigering.

Ziek tijdens vakantie

In de wet is geregeld dat de vakantiedagen waarop je ziek bent niet gelden als vakantie. De vakantiedagen waarop je ziek bent gelden dan als ziekteverlof. Je werkgever kan hiervan afwijken, maar alleen als hij dit schriftelijk met je is overeengekomen. Wat kun je het beste doen als je ziek wordt tijdens je vakantie:

  • Meld je tijdens je vakantie ziek bij je werkgever. Lukt dit niet, meld dit dan zodra dit wel mogelijk is.
  • Zorg dat je tijdens je vakantie bereikbaar blijft voor je werkgever. Geef je vakantieadres door en hoe je te bereiken bent.

Regel tijdens je vakantie een doktersverklaring en overleg deze bij thuiskomst aan je werkgever.

Lees verder

Veelgestelde vragen