Recht op vakantie­dagen

Iedereen die werkt, heeft recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Dit is 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Op grond van je contract of cao kun je misschien meer vakantiedagen opbouwen. Op deze pagina lees je er alles over.

Aantal wettelijke vakantiedagen

Je hebt als werknemer recht op ten minste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heb je recht op 160 vakantie-uren per jaar. Dat zijn, bij een 8-urige werkdag, 20 dagen. Dit zijn je wettelijke vakantiedagen.

Duurt jouw dienstverband korter of werk je in deeltijd? Dan geldt het recht pro rata. Bij een dienstverband van 90% heb je bijvoorbeeld recht op 90% x 20 dagen is 18 vakantiedagen. Staat in je contract of in de cao dat je recht hebt op meer vakantiedagen? Dan zijn dit je bovenwettelijke vakantiedagen.

Geldigheid van je vakantiedagen

Je vakantiedagen blijven niet onbeperkt geldig. Als werknemer ben je verplicht om de wettelijke vakantiedagen die je vanaf 1 januari hebt opgebouwd op te nemen binnen 6 maanden ná het opbouwjaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wettelijke vakantiedagen die je in 2023 opbouwt maar niet opneemt, op 1 juli 2024 vervallen.

Er is wel een uitzondering. Wettelijke vakantiedagen vervallen niet als je niet in staat was om je dagen op te nemen. Bijvoorbeeld omdat jouw werkgever je dat door drukte op het werk onmogelijk maakte of omdat je zo ziek was dat je geen vakantie kon opnemen. In deze uitzonderingsgevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. In je contract of cao staat dan dat de vervaltermijn wordt verlengd tot maximaal 5 jaar.

Daarnaast geldt dat vakantie-uren niet vervallen als een werkgever je niet stimuleerde om de vakantie uren op te nemen. Een werkgever dient een werknemer op nauwkeurige en tijdige wijze te informeren over vakantierechten, zodat je van die vakantierechten gebruik kunt maken. Daarbij moet de werkgever erop wijzen dat de vakantierechten vervallen als je ze niet gebruikt.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen die je na 1 januari hebt opgebouwd, geldt altijd een ruimere verjaringstermijn van 5 jaar.  

Redenen voor weigering van je verlof

Als je jouw vakantie op tijd en schriftelijk hebt aangevraagd, keurt je werkgever dit meestal goed. Reageert je werkgever niet op je aanvraag? Dan wordt het, na 2 weken, automatisch goedgekeurd.

Er zijn echter situaties waarin je werkgever je vakantieaanvraag mag afwijzen:

  • Als er verplichte vakantiedagen in je arbeidscontract of cao staan die je in een andere periode moet opnemen, zoals tijdens de bouwvak, of als er dagen zijn waarop je vanwege een seizoenspiek geen vakantie mag opnemen.
  • Als er gewichtige redenen zijn, zoals plotselinge drukte of als je onmisbaar bent vanwege ziekte of het ontslag van andere werknemers. Je werkgever moet deze redenen schriftelijk aan je laten weten.
  • Als je niet genoeg vakantiedagen hebt. Bespreek in dat geval met je werkgever wat er wel mogelijk is.

Als je werkgever je vakantieaanvraag terecht heeft afgewezen, kun je niet in de periode waarin je oorspronkelijk van plan was vakantie te nemen. Hoewel dit vervelend kan zijn, vooral als je al concrete vakantieplannen hebt gemaakt of (aan)betalingen hebt gedaan, is het belangrijk om te beseffen dat als je toch op vakantie gaat of niet komt werken, je het risico loopt geen salaris te ontvangen of ontslagen te worden wegens werkweigering.

Ziek tijdens je vakantie

In de wet is geregeld dat de vakantiedagen waarop je ziek bent niet gelden als vakantie. De vakantiedagen waarop je ziek bent, gelden dan als ziekteverlof. Je werkgever kan hiervan afwijken, maar alleen als die dit schriftelijk met je is overeengekomen. Wat kun je het beste doen als je ziek wordt tijdens je vakantie?

  • Meld je tijdens je vakantie ziek bij je werkgever. Lukt dit niet? Meld dit dan zodra dit wel mogelijk is.
  • Zorg dat je tijdens je vakantie bereikbaar blijft voor je werkgever. Geef je vakantieadres door en hoe je te bereiken bent.
  • Regel tijdens je vakantie een doktersverklaring en geef deze bij thuiskomst aan je werkgever.

Veelgestelde vragen

Mag ik al mijn totaal aantal vakantiedagen in één keer opnemen?

In veel gevallen mag je jouw vakantiedagen niet in één keer opnemen. Je hebt als werknemer in ieder geval recht op 2 aaneengesloten weken of 2 keer één volle week vakantie.

Mag mijn werkgever mijn aanvraag voor vakantie weigeren?

Je werkgever mag jouw vakantieaanvraag alleen maar weigeren als die daar een belangrijke, geldige reden voor heeft. Ook moet die dat schriftelijk bij jou melden, binnen 2 weken na jouw schriftelijke aanvraag. Doet die dat niet? Dan wordt jouw aanvraag tóch goedgekeurd.

Mag mijn werkgever mijn reeds geboekte vakantie intrekken?

Je werkgever kan een goede reden hebben voor het intrekken van jouw vakantie. Bijvoorbeeld omdat je collega’s ziek zijn of vanwege een belangrijke bedrijfseconomische reden. Als je werkgever een reeds vastgelegde vakantie intrekt, hoort die de ontstane schade in principe aan jou te vergoeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan annuleringskosten van een geboekte reis.

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen bij het einde van mijn arbeidscontract?

Als duidelijk is dat je gaat stoppen bij jouw huidige werkgever, zal jouw werkgever meestal met je afspreken of je de rest van jouw vakantiedagen opneemt of dat je die uitbetaald krijgt. Bij het eindigen van het arbeidscontract moet je werkgever de niet-opgenomen vakantiedagen namelijk in geld uitbetalen.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.