Alles over zorgverlof

Als iemand in uw omgeving ziek is geworden, kunt u zorgverlof opnemen. Als werknemer heeft u daar namelijk wettelijk recht op om een ziek kind, partner of ouder noodzakelijke zorg te geven.

Voor wie kunt u zorgverlof opnemen?

U kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit uw omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde is wel dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten).
  • uw huisgenoot.
  • bekenden (iemand met wie u een sociale relatie heeft). Bijvoorbeeld, schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zodanig zijn dat het aannemelijk is dat u de zorg moet verlenen.
Voorwaarden
  • U bent de enige die de noodzakelijke zorg kan geven.
  • U geeft deze zorg ook daadwerkelijk.

Als iemand anders de zorg op zich kan nemen, heeft u geen recht op het zorgverlof. Bijvoorbeeld als de zorg ook door een niet-werkende ouder kan worden verleend.

Duur kortdurend zorgverlof

U mag maximaal 2 maal het aantal uren dat u werkt per week opnemen binnen een periode van 12 maanden. Als u 40 uur per week werkt mag u dus 80 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Tijdens het kortdurend zorgverlof bouwt u gewoon vakantiedagen op, uw werkgever mag het verlof niet aftrekken hiervan.

Doorbetaling kortdurend zorgverlof

In algemene zin geldt dat u recht heeft op 70% van uw loon, tenzij u meer verdient dan het maximale dagloon volgens de Coördinatie wet Sociale Verzekeringen. Het kan dat er in de cao of uw arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

Langdurig zorgverlof

Is er iemand uit uw omgeving ziek of hulpbehoevend en wilt u die persoon voor langere tijd verzorgen? Dan kunt u langdurig zorgverlof opnemen. Als die persoon levensbedreigend ziek is, is het niet vereist dat u de enige persoon bent die de zorg op zich kan nemen. U mag maximaal 6 keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden zorgverlof opnemen. Dit is onbetaald maar u bouwt wel vakantiedagen op. Uw werkgever mag het verlof niet van uw vakantiedagen aftrekken. Eventuele spreiding van dit verlof bepaalt u als werknemer zelf. Het kan zijn dat er in de cao of uw arbeidscontract andere regels zijn opgenomen. Het langdurend zorgverlof eindigt als de maximale tijd is verstreken, de persoon voor wie u zorgt komt te overlijden of als deze persoon niet meer (levensbedreigend) ziek is.

Lees verder

Veelgestelde vragen