Alles over zorgverlof

Als iemand in je omgeving ziek is geworden, kun je zorgverlof opnemen. Als werknemer heb je daar namelijk wettelijk recht op om een ziek kind, partner of ouder noodzakelijke zorg te geven.

Voor wie kun je zorgverlof opnemen?

Je kunt kortdurend en langdurend zorgverlof krijgen voor mensen uit je omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde is wel dat je de enige bent die de zieke zorg kan geven. Het gaat om:

  • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (tweedegraads bloedverwanten).
  • je huisgenoot.
  • bekenden (iemand met wie je een sociale relatie heeft). Bijvoorbeeld, schoonouders, een buurvrouw of een vriend. De relatie moet wel zodanig zijn dat het aannemelijk is dat je de zorg moet verlenen.
Voorwaarden
  • Je bent de enige die de noodzakelijke zorg kan geven.
  • Je geeft deze zorg ook daadwerkelijk.

Als iemand anders de zorg op zich kan nemen, heb je geen recht op het zorgverlof. Bijvoorbeeld als de zorg ook door een niet-werkende ouder kan worden verleend. Of wanneer de zorgbehoevende bijvoorbeeld in het ziekenhuis is opgenomen (het ziekenhuispersoneel zorgt dan immers voor diegene).

Duur kortdurend zorgverlof

Je mag maximaal 2 maal het aantal uren dat je werkt per week opnemen binnen een periode van 12 maanden. Als je 40 uur per week werkt mag je dus 80 uur kortdurend zorgverlof opnemen. Tijdens het kortdurend zorgverlof bouw je gewoon vakantiedagen op, je werkgever mag het verlof niet aftrekken hiervan.

Doorbetaling kortdurend zorgverlof

In algemene zin geldt dat je recht heeft op 70% van je loon, tenzij je meer verdient dan het maximale dagloon volgens de Coördinatie wet Sociale Verzekeringen. Het kan dat er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen.

Langdurig zorgverlof

Is er iemand uit je omgeving ziek of hulpbehoevend en wil je die persoon voor langere tijd verzorgen? Dan kun je langdurig zorgverlof opnemen. Als die persoon levensbedreigend ziek is, is het niet vereist dat je de enige persoon bent die de zorg op zich kan nemen. Je mag maximaal 6 keer de arbeidsduur per week in een periode van 12 maanden zorgverlof opnemen. Dit is onbetaald maar je bouwt wel vakantiedagen op. Je werkgever mag het verlof niet van je vakantiedagen aftrekken. Eventuele spreiding van dit verlof bepaal je als werknemer zelf. Het kan zijn dat er in de cao of je arbeidscontract andere regels zijn opgenomen. Het langdurend zorgverlof eindigt als de maximale tijd is verstreken, de persoon voor wie je zorgt komt te overlijden of als deze persoon niet meer (levensbedreigend) ziek is.

Lees verder

Veelgestelde vragen