Voorbeeldbrief bezwaar tegen om­gevings­vergun­ning

Bent u het niet eens met de omgevingsvergunning die de gemeente heeft verleend? Met deze voorbeeldbrief maakt u bezwaar en legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Zo gaat u aan de slag

  1. U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als u direct naast de buren woont of uitkijkt op de bouwplaats. 
  2. Bekijk de website van de gemeente hoe u uw bezwaar kunt indienen. Soms kan het ook online. Bekijk ook aan welke voorwaarden uw bezwaar moet voldoen.
  3. Stuur binnen 6 weken na de beslissing van de gemeente uw bezwaarschrift. Geef hierin aan waarom u het niet eens bent met de vergunning en dat u dit graag mondeling wilt uitleggen in een hoorzitting.
  4. Wijst de gemeente uw bezwaar af? Stel dan binnen 6 weken beroep in bij de bestuursrechter.

Belangrijk

  • Dit is een voorbeeldbrief van DAS. U kunt deze brief aanpassen naar uw situatie.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor uw brief.
  • Verstuur de brief aangetekend én per gewone post / e-mail (afhankelijk van de situatie). Bewaar een kopie voor uzelf.

Download voorbeeldbrief (gratis)

Lees verder