Bezwaar tegen omgevings­vergunning buren

Gaan uw buren (ver)bouwen en bent u het niet eens met de bouwplannen? Dien dan een bezwaarschrift in tegen de omgevingsvergunning van de buren bij de gemeente. Of dit mag is wel afhankelijk van hetgeen waartegen u een bezwaar wilt maken. Wij nemen kort de regels met u door en vertellen welke stappen u kunt doorlopen.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Mag ik bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning?

Of u bezwaar mag maken tegen de omgevingsvergunning van de buren is afhankelijk van een paar factoren. Zo kunt u alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld als u direct naast de buren woont of uitkijkt op de bouwplaats. Daarnaast kunt u alleen een officieel bezwaar maken als er ook een omgevingsvergunning nodig is om de bouwplannen door te voeren. Bij eenvoudige verbouwingen is namelijk geen vergunning nodig. Denk hierbij aan:

 • Een dakkapel of uitbouw tot 4 meter aan de achterzijde.
 • Een overkapping aan de achterzijde.
 • Erf- of perceelafscheidingen van 1 meter hoog (en aan de achterzijde 2 meter).
 • Het aanleggen van zonnepanelen op daken.

Uw buren kunnen in dit geval zonder vergunning of toestemming van de gemeente gaan bouwen. U kunt geen bezwaar maken bij de gemeente. Uw buren moeten zich wel houden aan de regels uit het Bouwbesluit en de regels van het burenrecht uit het Burgelijk Wetboek. Overleg in dit geval met uw buren over een passende oplossing. Daarnaast moet u een gegronde reden hebben om een bezwaar in te mogen dienen. Enkele gegronde redenen zijn:

 • Niet passend in het bestemmingplan van de gemeente;
 • Niet voldoet aan bouwtechnische eisen van het landelijke Bouwbesluit;
 • Niet voldoet aan de gemeentelijke bouwverordening;
 • Niet voldoet aan de welstandseisen van uw gemeente.

Bezwaar dakkapel buren

Een bezwaar indienen tegen bijvoorbeeld een dakkapel van de buren kan lastig zijn. Voor een dakkapel tot vier meter hoeven uw buren namelijk geen omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt dan dus geen bezwaar indienen. U kunt dan natuurlijk wel in gesprek gaan met de buren om te kijken of er alsnog een passende oplossing gevonden kan worden. Voor een dakkapel langer dan vier meter is wel een vergunning nodig. Zie daarvoor de onderstaande stappen doorlopen.

Aanbouw op erfafscheiding; bezwaar buren

Wilt u een aanbouw op de erfafscheiding bouwen? Dit mag niet zomaar. Er zijn regels omtrent het bouwen op een erfgrens en er zijn regels over het plaatsen van een aanbouw. Om over de erfgrens heen te bouwen heeft u bijvoorbeeld toestemming nodig van uw buren. Zodra de buren geen toestemming geven, zal de muur volledig op eigen grond neergezet moeten worden.

Wordt er een fout gemaakt, waardoor de uitbouw alsnog gedeeltelijk op de grond van de buren terecht komt kan het zijn dat u een schadevergoeding moet betalen aan de buren. Als u wel toestemmings heeft gekregen is het altijd goed om dit schriftelijk vast te leggen. Stel uw buren bedenken zich, dan kunt u altijd bewijzen dat u het op de juiste manier hebt geregeld. Dit wordt ook wel vestigen van een erfdienstbaarheid genoemd en moet door een notaris gedaan worden.

Stappenplan bezwaar maken omgevingsvergunning buren

Bent u het niet eens met de bouwplannen van uw buren? Ga dan eerst na of u een bezwaar kunt maken. Wij nemen de stappen die u moet doorlopen met u door.

Controleer of er een vergunning nodig is

Of uw buren een omgevingsvergunning nodig hebben, hangt af van wat uw buren gaan bouwen of verbouwen. Vraag uw buren eerst naar hun plannen. Lees hier meer over in ons artikel ‘Bouwvergunning nodig of niet’ of check het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid. Door het beantwoorden van een aantal vragen komt u er snel achter of er een vergunning nodig is.

Check de vergunningsaanvraag

Denkt u dat uw buren een vergunning nodig hebben voor hun (ver)bouw? Vraag dan bij hen na of ze al een vergunning hebben aangevraagd. U kunt de aanvraag soms ook in de plaatselijke krant of op de website van uw gemeente vinden. Bezwaar maken bij de gemeente is nu nog niet mogelijk. Als de vergunning is aangevraagd, bekijkt de gemeente eerst of de reguliere of uitgebreide procedure van toepassing is. De reguliere procedure geldt als de (ver)bouwplannen passen binnen het bestemmingsplan of daar slechts een klein beetje van af wijken. Voor grotere afwijkingen of een verbouwing van een monument geldt de uitgebreide procedure.

Is er een vergunning aangevraagd?
Dan kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente. Vertel daarin waarom u vindt dat de aanvraag moet worden afgewezen. Bij de reguliere procedure kunt u een zienswijze indienen totdat de vergunning is verleend. De gemeente hoeft uw zienswijze volgens de wet niet te beantwoorden. Meestal neemt de gemeente uw argumenten wel mee bij de beslissing. Volgt de gemeente uw zienswijze niet en wordt de omgevingsvergunning goedgekeurd? Dan heeft u tot 6 weken na het verlenen van de vergunning de tijd om een bezwaar in te dienen bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens een hoorzitting organiseren. Tijdens deze hoorzitting bekijkt een onpartijdige bezwaarschriftencommissie of de bezwaren tegen de vergunning kans van slagen hebben. De gemeente is vervolgens verplicht om de vergunning te heroverwegen. Als u het vervolgens nog steeds niet eens bent met het besluit kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure moet u uw zienswijze binnen een bepaalde periode indienen. Deze wordt aangekondigd in de plaatselijke krant of op de website van uw gemeente. De gemeente is verplicht om aan de hand van uw zienswijze nogmaals te bekijken of zij de vergunning wel wil verlenen. Heeft u een zienswijze ingediend en wordt de vergunning toch verleend? Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. U hoeft niet eerst bezwaar te maken bij de gemeente.

Is er geen vergunning aangevraagd?
Zijn uw buren zonder omgevingsvergunning aan het verbouwen, terwijl dit wel nodig is? Spreek uw buren dan hierop aan. Reageren ze niet? Stuur dan een aangetekende brief naar uw gemeente met het verzoek op te treden tegen uw buren. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief voor een verzoek op handhaving van bouwregelgeving. De gemeente heeft een handhavingsbeleid en hoort toe te zien op de naleving van de bouwvoorschriften. De gemeente heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen.

 

Maak bezwaar tegen de omgevingsvergunning

Heeft u zoals hierboven al werd genoemd een zienswijze ingediend maar heeft de gemeente daar niet naar geluisterd en alsnog de omgevingsvergunning goedgekeurd? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit wordt een bezwaarschrift genoemd. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend. De gemeente kan de omgevingsvergunning alleen wijzigen of intrekken als er een gegronde reden is. Leg in uw bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de omgevingsvergunning.

In beroep gaan bij rechter

Wijst de gemeente uw bezwaar af of is de vergunning via de uitgebreide procedure verleend? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Dit kunt u alleen doen als u een bezwaar of zienswijze bij de gemeente heeft ingediend. Wordt uw bezwaar erkend, dan trekken zij de vergunning in en mogen de bouwplannen niet worden uitgevoerd. Uw buren hebben dan wel het recht om in hoger beroep te gaan.

Lees verder