Bezwaar indienen tegen de omgevings­vergunning van je buren

Gaan jouw buren (ver)bouwen en ben je het niet eens met de bouwplannen? Dien dan een bezwaarschrift in tegen hun omgevingsvergunning bij de gemeente. Of dit mag is wel afhankelijk van hetgeen waartegen je bezwaar wilt maken. Op deze pagina lees je er alles over.

Mag ik bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning?

Of je bezwaar kunt maken tegen de omgevingsvergunning van je buren, hangt af van een aantal factoren. Je kunt alleen bezwaar maken als je belanghebbende bent. Dit is bijvoorbeeld het geval als je direct naast de buren woont of uitzicht hebt op de bouwplaats. Daarnaast kun je alleen officieel bezwaar maken als er een omgevingsvergunning nodig is voor de bouwplannen. Bij eenvoudige verbouwingen is er namelijk geen vergunning vereist. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een dakkapel of uitbouw tot 4 meter aan de achterzijde;
 • Een overkapping aan de achterzijde;
 • Erf- of perceelafscheidingen van 1 meter hoog (en aan de achterzijde 2 meter);
 • Het plaatsen van zonnepanelen op daken.

In deze gevallen kunnen je buren zonder vergunning of toestemming van de gemeente bouwen. Je kunt geen bezwaar maken bij de gemeente. Je buren moeten echter wel voldoen aan de regels van het Bouwbesluit en het burenrecht zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. In dit geval is het raadzaam om met je buren te overleggen over een passende oplossing.

Als je wél bezwaar kunt maken, heb je bovendien een gegronde reden nodig om bezwaar te maken. Voorbeelden van gegronde redenen zijn:

 • Niet in overeenstemming met het bestemmingsplan van de gemeente;
 • Voldoet niet aan de bouwtechnische eisen van het landelijke Bouwbesluit;
 • Voldoet niet aan de gemeentelijke bouwverordening;
 • Voldoet niet aan de welstandseisen van jouw gemeente.

Bezwaar indienen tegen de dakkapel van je buren

Een bezwaar indienen tegen een dakkapel van de buren kan lastig zijn. Voor een dakkapel die binnen bepaalde maten blijft, hoeven je boeren namelijk geen omgevingsvergunning aan te vragen. Je kunt dan dus geen bezwaar indienen. Je mag natuurlijk wel in gesprek gaan met je buren om te kijken of jullie alsnog een passende oplossing kunnen vinden. Bij grotere dakkapellen kun je wél bezwaar indienen. Hoe je dat doet, lees je verderop.

Bouwen tegen de erfgrens

Wil je een aanbouw tegen de erfgrens bouwen? Dat mag niet zomaar. Om over de erfgrens te bouwen, heb je bijvoorbeeld toestemming nodig van je buren. Als de buren geen toestemming geven, moet de muur volledig op je eigen grond worden geplaatst. Als er een fout wordt gemaakt waardoor de uitbouw tóch gedeeltelijk op het perceel van de buren terechtkomt, moet je misschien een schadevergoeding betalen aan de buren.

Als je wél toestemming hebt gekregen voor het plaatsen van een aanbouw, is het altijd verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Op die manier kun je bewijzen dat je het op de juiste manier hebt geregeld, mocht de situatie met de buren veranderen. Je vestigt dan de erfdienstbaarheid. Dit kun je regelen bij een notaris.

Zo maak je bezwaar tegen de omgevingsvergunning van je burentappen

Ben je het niet eens met de bouwplannen van je buren? Ga dan eerst na of je bezwaar kunt maken. Zo doe je dat:

1. Controleer of er een vergunning nodig is

Om te bepalen of je bezwaar kunt maken tegen de bouwplannen van je buren, controleer je eerst of zij een omgevingsvergunning nodig hebben. Vraag je buren naar hun plannen of raadpleeg het Omgevingsloket online van de Rijksoverheid. Daar kun je aan de hand van enkele vragen snel zien of er een vergunning vereist is.

2. Check de vergunningsaanvraag

Als je vermoedt dat je buren een vergunning hebben aangevraagd voor hun bouwproject, vraag dan of ze ook daadwerkelijk een vergunning hebben gekregen. Soms kun je de aanvraag ook vinden in de plaatselijke krant of op de website van de gemeente.

Op dit moment kun je nog geen bezwaar maken bij de gemeente. De gemeente beoordeelt eerst of de reguliere of uitgebreide procedure van toepassing is. De reguliere procedure geldt wanneer de bouwplannen binnen het bestemmingsplan passen of daar slechts in geringe mate van afwijken. Voor grotere afwijkingen of verbouwingen aan een monument geldt de uitgebreide procedure.

3. Dien een zienswijze in

Is er een vergunning aangevraagd?

Dan kun je een zienswijze indienen bij de gemeente. Vertel daarin waarom je vindt dat de aanvraag moet worden afgewezen. Bij de reguliere procedure kun je een zienswijze indienen totdat de vergunning is verleend. De gemeente hoeft jouw zienswijze volgens de wet niet te beantwoorden. Meestal neemt de gemeente je argumenten wel mee bij de beslissing.

Volgt de gemeente jouw zienswijze niet en wordt de omgevingsvergunning goedgekeurd? Dan krijg je tot 6 weken na het verlenen van de vergunning de tijd om een bezwaar in te dienen bij de gemeente. De gemeente zal vervolgens een hoorzitting organiseren. Tijdens deze hoorzitting bekijkt een onpartijdige bezwaarschriftencommissie of de bezwaren tegen de vergunning kans van slagen hebben. De gemeente is vervolgens verplicht om de vergunning te heroverwegen. Als je het dan nog steeds niet eens bent met het besluit, kun je nog een beroep instellen bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure moet je jouw zienswijze binnen 6 weken indienen. De gemeente is verplicht om aan de hand van je zienswijze nogmaals te bekijken of zij de vergunning wel willen verlenen. Heb je een zienswijze ingediend en wordt de vergunning toch verleend? Dan kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Is er geen vergunning aangevraagd?

Zijn jouw buren zonder omgevingsvergunning aan het verbouwen, terwijl dit wel nodig is? Spreek ze hier dan op aan. Als ze niet reageren, meld je de bouw bij Bouw- en Woningtoezicht. Als dit niets uithaalt, kun je een verzoek tot handhaving indienen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief voor een verzoek op handhaving van bouwregelgeving. De gemeente heeft een handhavingsbeleid en hoort toe te zien op de naleving van de bouwvoorschriften. Zij hebben 8 weken de tijd om een beslissing te nemen.

4. Maak bezwaar tegen de omgevingsvergunning

Heb je een zienswijze ingediend, maar heeft de gemeente daar niet naar geluisterd en alsnog de omgevingsvergunning goedgekeurd? Dan kun je een bezwaarschrift indienen. Gebruik hiervoor ons voorbeeld bezwaarschrift omgevingsvergunning. Doe dit binnen 6 weken nadat de vergunning is verleend. De gemeente kan de omgevingsvergunning alleen wijzigen of intrekken als er een gegronde reden is. Leg in je bezwaarschrift uit waarom u het niet eens bent met de omgevingsvergunning.

5. In beroep gaan bij rechter

Wijst de gemeente je bezwaar af of is de vergunning via de uitgebreide procedure verleend? Dan kun je binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Dit mag alleen als je al een bezwaar of zienswijze bij de gemeente hebt ingediend.

Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30, om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

088 3279 886

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Onderstaande prijs geldt in de meeste gevallen. Op basis van je specifieke situatie geven wij advies en de juiste prijs. Bel ons of plan een gesprek in.

499,-
088 327 98 86

Beoordelen & onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Onderstaande prijs geldt in de meeste gevallen. Op basis van je specifieke situatie geven wij advies en de juiste prijs. Bel ons of plan een gesprek in.

1359,-
088 327 98 86
1 van 4
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.