Uw werk­ge­ver wil u ont­slaan via het UWV

Wil uw werkgever u ontslaan vanwege bedrijfseconomische omstandigheden? Of omdat u al heel lang arbeidsongeschikt bent? Dan kan hij het UWV toestemming vragen om u te ontslaan. Het UWV bekijkt vervolgens de situatie en beslist op basis hiervan of uw werkgever een ontslagvergunning krijgt.

Graag helpen wij u hierbij. U kunt uw eigen situatie analyseren aan de hand van uitgebreide tools. Deze zijn ontwikkeld door ArbeidsmarktResearch UvA B.v., onderdeel van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met DAS. De tools zijn voor u als klant gratis beschikbaar. Via deze tools kunt u zien of u goede argumenten hebt om verweer te voeren, kunt u een verweerschrift downloaden en kunt u controleren of u recht hebt op een transitievergoeding. Bent u bij DAS verzekerd? Dan kunt u de tools gebruiken als aanvulling op de hulp van een jurist van DAS.

> Belangrijk om te weten

> Beoordeel uw situatie

> Wat kunt u zelf doen?

Be­oor­deel uw si­tu­a­tie

Uw werkgever heeft voor u een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV of heeft aangekondigd dat te gaan doen. Via de 'Ontslagtool' krijgt u inzicht in uw juridische situatie en krijgt u advies over de juiste vervolgstappen.

Ontslaganalyse

Het UWV behandelt ontslagaanvragen die zijn gebaseerd op bedrijfseconomische redenen of op langdurige arbeidsongeschiktheid. Gebruik voor deze situaties de gratis ‘Ontslagtool’. Hiermee beoordeelt u eenvoudig uw persoonlijke situatie. U beantwoordt eerst enkele vragen en daarna krijgt u direct een helder rapport. Daarin ziet u of u over goede argumenten beschikt om het ontslag aan te vechten.

Het resultaat van de tool geeft alleen een goed beeld van uw situatie als u de vragen naar waarheid invult en de stellingen goed onderbouwt. De tool is bedoeld voor werknemers in loondienst. De tool is niet geschikt voor ontslagzaken van (semi-)ambtenaren en onderwijspersoneel.

Start de Ontslagtool

 

Transitievergoeding berekenen

Met de tool ‘Transitievergoeding berekenen’ kunt u, op basis van uw specifieke situatie, snel en eenvoudig zien of u aanspraak kunt maken op een transitievergoeding. Als dat het geval is, laat de tool ook zien op welk bedrag u mag rekenen. Wij raden u aan om bij gebruik van deze tool 3 recente loonstroken en uw arbeidsovereenkomst bij de hand te houden.Start de berekening
Wat kunt u zelf doen?
Zelf een verweerschrift maken

Door gebruik van de Ontslagtool, die u kunt starten in het ontslaganalyse-gedeelte, krijgt u een rapport. Dit rapport geeft aan of u argumenten hebt om u te verweren in een eventuele ontslagprocedure. U verkrijgt in dat geval een verweerschrift dat u met geringe aanpassingen zelf kunt sturen naar het UWV. Komt uw contract ten einde? Dan kunt u een werkloosheidsuitkering aanvragen. Gebruik hiervoor de handige link op deze pagina.

Start de ontslagtool

 

Hulp van een ju­ri­disch spe­ci­a­list

Hebt u een rechtsbijstandsverzekering bij DAS?
Hebt u na het raadplegen van de informatie op deze site behoefte aan hulp van een juridisch specialist van DAS en bent u bij DAS verzekerd voor rechtsbijstand? Dan kun u via dit formulier uw vraag aan ons voorleggen. Wij bellen u dan uiterlijk binnen 48 uur op werkdagen terug om te bespreken op welke manier wij u het beste kunnen helpen.

Geen rechtsbijstandverzekering toch hulp van DAS?
Ook als u geen rechtsbijstandverzekering hebt bij DAS, kunnen wij u helpen. Kiest u dan voor Flexx van DAS: Rechtshulp voor een vast bedrag.

Hebt u interesse om u voor toekomstige geschillen te verzekeren voor rechtsbijstand? Bekijk dan de mogelijkheden van onze rechtsbijstandverzekering

Neem con­tact op