Plichten na scheiding

Ook na de scheiding houdt u soms bepaalde plichten. U moet dan een goede manier moet vinden om praktische dingen met elkaar te regelen of uw kinderen op te voeden.

Onderhoudsplicht

Na een scheiding houdt u een onderhoudsplicht. Er bestaat een onderhoudsplicht voor partners en voor kinderen.

Onderhoudsplicht voor ex-partner
Heeft één van u beiden niet genoeg inkomen om van te leven? Dan heeft diegene meestal recht op partneralimentatie. De hoogte van de alimentatie kunt u samen bepalen. Meestal gebeurt dat in overleg met een mediator, advocaat of notaris. Komt u er niet uit, dan kan de rechter een bedrag vaststellen. Hoelang de partneralimentatie doorloopt, hangt er vanaf of u kinderen heeft en hoelang uw huwelijk heeft geduurd:

  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen.
  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar.
  • Net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar, zonder kinderen.
Onderhoudsplicht voor kinderen

Als u kinderen heeft en ze wonen bij een van beide ouders, dan betaalt u daarvoor samen de kosten. Vaak gaat er dan kinderalimentatie van de ene naar de andere ouder als bijdrage aan de opvoeding. Ook over deze vorm van alimentatie kunt u samen afspraken maken. De rechter beoordeelt het bedrag als u er samen niet uitkomt, aan de hand van de zogenoemde TREMA-normen. De alimentatieplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. Tot het kind 18 jaar oud is, krijgt de verzorgende ouder het geld. Als het kind zelfstandig woont, kan het daarna ook direct op zijn of haar rekening worden gestort.

Samen voor kinderen zorgen

Als u samen kinderen heeft en u gaat uit elkaar, blijft u er samen verantwoordelijk voor. Het is belangrijk voor de kinderen dat u een goede manier vindt om met elkaar om te gaan. Een paar bekende valkuilen die u dan moet proberen te omzeilen.

Maak geen ruzie als kinderen in de buurt zijn
Soms is een ruzie onvermijdelijk. Maar ga alleen in discussie als de kinderen het niet horen. Voor kinderen is het feit dat hun ouders ruziemaken, voor en na de scheiding, verschrikkelijk. Ga ook niet touwtrekken om de kinderen. Gun de andere ouder het om bij de kinderen te zijn. Hoe moeilijk dat misschien ook is.

Maak de andere ouder niet zwart
Het is vervelend voor kinderen als ouders negatief over elkaar praten. Heeft u kritiek? Deel die dan liever met goede vrienden of familieleden. Zo voorkomt u dat uw kind zich gedwongen voelt om voor een van beide ouders te kiezen.

Belast uw kind niet te veel met uw problemen
Kinderen van gescheiden ouders zijn vaak heel behulpzaam. Dat is fijn, maar betrek ze niet meer dan nodig bij allerlei klussen in het huishouden. Ze moeten ook de ruimte krijgen om kind te zijn. Gebruik ze ook niet als uitlaatklep of als boodschapper om uw ex-partner iets te laten weten.

Nieuwe relatie

Na een scheiding kan u of uw ex-partner een nieuwe relatie krijgen. Een ingrijpende verandering voor uw kinderen. Ze moeten hun huis ineens delen met de nieuwe partner en misschien zelfs met zijn of haar kinderen. Nieuwe afspraken over de omgangsregeling zijn dan soms noodzakelijk. Een overzicht van een paar belangrijke zaken waaraan u moet denken.

Gevolgen van een nieuwe partner

Een nieuwe relatie heeft gevolgen. Zeker als u gaat trouwen of samenwonen.Eventuele partneralimentatie stopt helemaal. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt de nieuwe partner automatisch stiefouder van de kinderen.

Afspraken maken
Een nieuw, samengesteld gezin is wennen voor iedereen. Om problemen te voorkomen, is het slim om afspraken te maken. Wat is de rol van de nieuwe partner in de opvoeding bijvoorbeeld, zijn uw kinderen en die van de nieuwe partner altijd gelijktijdig thuis en hoe zit het met de financiën? Allemaal onderwerpen die u met elkaar moet bespreken. Is de nieuwe partner al in beeld tijdens de scheiding? Dan kunt u die afspraken al vastleggen in het ouderschapsplan. Zo geeft u kinderen duidelijkheid en een veilig gevoel.

Lees verder