Kinder­alimen­tatie na scheiding

U en uw ex-partner blijven na de scheiding financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. U spreekt samen het bedrag aan kinderalimentatie af.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag dat de niet-verzorgende ouder bijdraagt aan de verzorging en opvoeding van het kind. Hiervoor spreekt u samen een regeling af. Meestal wordt de alimentatie aan de verzorgende ouder betaald totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna moeten de ouders samen de kosten van het levensonderhoud en de studie betalen totdat het kind 21 jaar is.

Hoogte alimentatie kind

Als de kinderen door één van beide ouders worden opgevoed, dan betaalt de andere ouder alimentatie. Het is belangrijk dat de leefsituatie van de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaat. Bij een scheiding maakt u samen met uw ex-partner afspraken over de alimentatiebetaling voor jullie kind. In het ouderschapsplan legt u de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie dit aan wie betaalt. De rechter kijkt wel of het overeengekomen bedrag niet veel te laag is. In dat geval kan hij of zij het bedrag bijstellen.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Sommige ouders kiezen voor een co-ouderschap. In dat geval nemen zij beiden gedeeltelijk de verzorging en opvoeding van het kind op zich. Als co-ouders kunt u samen afspraken maken over de verdeling van de kosten. Deze worden dan vastgelegd in een co-ouderschapsakte of het echtscheidingsconvenant. Wanneer de ouders er niet uitkomen, stelt de rechter alsnog de kinderalimentatie vast.

Komt u er samen niet uit?

Lukt het niet om afspraken te maken met uw ex-partner? Dan kunt u een verzoek om kinderalimentatie indienen bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Komt u niet uit de hoogte van de kinderalimentatie? Dan kunt u het LBIO inschakelen om dit voor u te berekenen.

Lees verder

Veelgestelde vragen