Kinder­alimen­tatie na scheiding

Jij en je ex-partner blijven na de scheiding financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Jullie maken samen afspraken over kinderalimentatie of laten dit aan de rechter over. Op deze pagina lees je hoe.

Alles wat je wilt weten over kinderalimentatie

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is het bedrag dat de ene ouder betaalt aan de andere ouder als bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Hiervoor spreek je samen een regeling af waarbij (normaal gesproken) als ondergrens een berekening op grond van de Trema-normen wordt aangehouden.

Meestal wordt de alimentatie aan de ouder betaald waar de kinderen wonen. Dit geldt in ieder geval totdat de kinderen 18 jaar zijn. Daarna hebben ze zelf recht op een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud en de studie totdat ze 21 jaar zijn.

Wanneer het kind bij een van de ouders woont, wordt de alimentatie doorgaans aan die ouder betaald. Na de 18e verjaardag heeft het kind over het algemeen de zeggenschap over hoe dit wordt geregeld. Als het kind ervoor kiest om de betaling te ontvangen, is het meestal ook nodig om afspraken te maken tussen het kind en de ouder bij wie het woont met betrekking tot de benodigde kosten.

Hoogte kinderalimentatie

In de meeste situaties wordt er kinderalimentatie betaald aan de ouder waar de kinderen wonen. Er zijn ook uitzonderingsgevallen. Het uitgangspunt is dat de levensstandaard van de kinderen er zo min mogelijk op achteruit gaat na de scheiding.

Bij een scheiding maak je samen met je ex-partner afspraken over de alimentatiebetaling voor jullie kind. In het ouderschapsplan leg je onder andere de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie vast en wie dit aan wie betaalt. Je mag niet een te laag bedrag afspreken, want dat is in strijd met de wet. Als je scheiding via de rechter gaat, kijkt deze of het overeengekomen bedrag niet veel te laag is. In dat geval kan de rechter het bedrag bijstellen of de afspraken ongeldig verklaren.

Kinderalimentatie bij co-ouderschap

Sommige ouders kiezen voor een co-ouderschap. In dat geval nemen zij beiden voor ongeveer de helft de feitelijke verzorging en opvoeding van het kind op zich.

Ook hier moet gekeken worden naar de kosten en de draagkracht van beide ouders om te bepalen of er kinderalimentatie betaald moet worden.  Ondanks dat de zorg gelijk gedeeld wordt, kunnen draagkrachtverschillen toch maken dat de ene ouder aan de andere ouder een bedrag aan kinderalimentatie moet betalen.

Als co-ouders kun je samen afspraken maken over de verdeling van de kosten en de eventueel te betalen kinderalimentatie. Deze worden dan vastgelegd in een co-ouderschapsakte of het echtscheidingsconvenant. Wanneer de ouders er niet uitkomen, stelt de rechter alsnog de kinderalimentatie vast aan de hand van de Trema-normen.

Kom je er samen niet uit?

Lukt het niet om afspraken te maken met je ex-partner? Dan kun je kijken of je er samen met een mediator alsnog uitkomt. Als dit ook niet lukt, kan er een verzoek tot vaststelling van de kinderalimentatie bij de rechtbank ingediend worden. Voor de procedure bij de rechtbank heb je een advocaat nodig.

Veelgestelde vragen

Als ouder moet je alimentatie blijven betalen totdat het kind 21 jaar is, of totdat het volledig voor zichzelf kan zorgen met een baan. Totdat het kind 18 jaar is, regel je dit meestal met de andere ouder. Op het moment dat het kind 18 jaar wordt, kan het kind andere afspraken maken met diens ouders, maar dat hoeft niet.

De behoefte van het kind verandert meestal wel als het 18 jaar wordt. De kosten van levensonderhoud en studie zijn over het algemeen hoger na de 18e verjaardag dan ervoor. De verzorgende ouder ontvangt bijvoorbeeld geen toeslagen meer voor het kind. Ook moet het kind nu zelf een zorgverzekering afsluiten en eventueel huisvesting betalen. Als het kind meerderjarig wordt, is het daarom een goed idee om het opnieuw door te laten rekenen.
Hou kunnen wij je helpen?

Online scheiden via Uitelkaar.nl

  • Zelf online aan je scheiding werken
  • In eigen tijd en tempo
  • Persoonlijke ondersteuning
  • Voldoet aan alle juridische eisen
  • Voor een vaste prijs
  • Gratis proefaccount
Vanaf575,-
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.