Co-ouderschap bij scheiding

Met co-ouderschap streeft u ernaar om de zorg voor de kinderen 50/50 te verdelen. Zorg voor heldere afspraken en schakel een jurist in bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Afspraken bij co-ouderschap

Co-ouderschap is niet in de wet geregeld, maar bepalen jullie samen. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om het co-ouderschap succesvol te maken. De belangrijkste is dat de ouders goed met elkaar moeten blijven omgaan. U zult elkaar immers vaak tegenkomen en veel moeten overleggen. Beide ouders zullen daar voor open moeten staan. Daarnaast kunnen ze niet te ver uit elkaar wonen, de kinderen moeten immers altijd in de buurt van hun school en vriendjes wonen. Houd rekening met het volgende:

  • Verdeel de zorg en opvoeding voor de kinderen zo eerlijk mogelijk.
    Dat betekent dat uw kinderen (ongeveer) evenveel bij elke ouder wonen. Bijvoorbeeld bij beide de helft van de week. Of een week bij de ene ouder en een week bij de andere ouder. Hoe u dit precies verdeelt, hangt af van uw eigen wensen, werk en gewoonten.

  • Draag samen de kosten voor de opvoeding.
    Houdt er rekening mee dat de co ouderschapsregeling invloed heeft op de hoogte van de kinderalimentatie.

  • Werk samen.
    En houd rekening met de kinderen en met elkaar. Spreek ook af op welke manier u informatie over de kinderen met elkaar deelt.

De afspraken legt u samen vast in het ouderschapsplan. Bent u getrouwd? Dan is het ouderschapsplan een deel van het scheidingsconvenant. U heeft dan een (gezamenlijke) advocaat nodig om de echtscheiding en het co ouderschap bij de rechter te regelen. Lukt het niet om samen een regeling af te spreken? Bekijk dan of u met hulp van een mediator toch nog afspraken kunt maken. Lukt dat niet, dan kunt u de rechter vragen om co-ouderschap vast te stellen. Daarvoor heeft u een advocaat nodig.

Alimentatie en co-ouderschap

Het is niet zo dat er bij een co ouderschap geen alimentatie betaald hoeft te worden. Jullie verdelen de onkosten en de omgang met de kinderen zoveel mogelijk 50/50, maar niet elke ouder heeft dezelfde draagkracht. Als een van de ouders een hoger inkomen heeft moet deze, in de meeste gevallen, alsnog alimentatie betalen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om samen een kinderrekening te openen. Hierop zetten zij maandelijks een bedrag (naar draagkracht) en wordt bijvoorbeeld ook de kinderbijslag gestort.

Co-ouderschap aanpassen?

Heeft u co-ouderschap afgesproken, maar wilt u toch een andere regeling? Of wilt u overstappen naar co-ouderschap? Bespreek dit met uw ex-partner. In overleg met elkaar mag u eerdere afspraken wijzigen. Leg de nieuwe afspraken vast in een nieuw ouderschapsplan. Of maak een aanvulling op het bestaande ouderschapsplan.

Lees verder

Veelgestelde vragen