Scheidings­convenant opstellen

Als u gaat scheiden, moet er heel wat geregeld worden. Verdeling van bezittingen en financien, maar ook de zorg voor de kinderen. De afspraken legt u vast in een scheidingsconvenant.

Als je gaat scheiden, moet er heel wat geregeld worden. Verdeling van bezittingen en financiën, maar ook de zorg voor de kinderen. De afspraken hierover leg je vast in een scheidingsconvenant.

Waarom een scheidingsconvenant?

Een scheidingsconvenant voorkomt dat je achteraf tegen open eindjes aanloopt, zoals schulden waarvan je niets afwist. Het verplicht je om goed na te denken over zaken, zoals de verdeling van jullie boedel en de pensioenregeling. Stel het convenant samen met een mediator of jurist op, zodat je juridisch waterdichte afspraken maakt.

Wat staat er in een scheidingsconvenant?

In het echtscheidingsconvenant staan alle afspraken die belangrijk zijn als je gaat scheiden. Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, houd je daar in het convenant rekening mee. Belangrijke punten waarover je afspraken moet maken zijn bijvoorbeeld:

  • Verdeling vermogen en schulden: Je hebt allebei recht op de helft van jullie gezamenlijke vermogen en draaien allebei op voor gezamenlijke schulden. Hier kun je in overleg van afwijken.
  • Boedelverdeling: Ieder heeft in principe recht op de helft van de gezamenlijke bezittingen (de boedel).
  • Koophuis/huurhuis: Er moeten afspraken worden gemaakt over de echtelijke woning. Wie blijft in het huis wonen? En hoe regelen jullie het financieel?
  • Alimentatie: Jullie kunnen vastleggen of één van beiden partneralimentatie ontvangt. De hoogte en de duur daarvan leg je ook vast.
  • Pensioen: Jullie hebben beide recht op de helft van elkaars pensioen en, wanneer je partner overlijdt, op het nabestaanden pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Je kunt eventueel ook andere afspraken maken.
  • Ouderschapsplan: Zijn er kinderen in het spel? Dan is een ouderschapsplan onderdeel van het scheidingsconvenant. Het opstellen van een ouderschapsplan is, in tegenstelling tot het opstellen van een scheidingsconvenant, wel verplicht volgens de wet.

Een scheidingsconvenant is, als jullie het beide hebben ondertekend, na de scheiding bindend. Het convenant is echter pas rechtsgeldig bij tussenkomst van een advocaat of notaris.