Partner­alimen­tatie na scheiding

Heb jij of heeft je ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven? Dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie. Je leest er alles over op deze pagina.

Alles wat je wilt weten over partneralimentatie

Recht op partneralimentatie

Je ontvangt partneralimentatie als je na je scheiding of het verbreken van een geregistreerd partnerschap niet genoeg inkomsten hebt of kan genereren om van te leven. Omgekeerd geldt hetzelfde: als je (ex-)partner niet kan rondkomen, moet jij partneralimentatie betalen. De financiële situatie van de betalende partij moet het wel toelaten; er moet dus draagkracht aanwezig zijn voor partneralimentatie.

Maximumduur van partneralimentatie

Vroeger golden er geen maximumtermijnen voor de partneralimentatie. Dat is inmiddels gewijzigd. De situaties zijn op te splitsen in scheidingen die voor 1 januari 1994, tussen 1 januari 1994 en 1 januari 2020 en na 1 januari 2020 zijn uitgesproken. Deze termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor 1 juli 1994 gescheiden

Bij scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke maximumtermijnen voor de partneralimentatie. Er stond daarover toentertijd namelijk niks in de wet opgenomen. Er is alleen een maximumtermijn als dat onderling afgesproken is in het convenant of door de rechter bij het uitspreken van de scheiding is bepaald.

Is er geen maximumtermijn afgesproken of bepaald? Dan eindigt de betalingsverplichting niet automatisch. Deze loopt dus altijd door, tenzij er op een gegeven moment onderling afgesproken wordt dat het alsnog eindigt, of dat de rechter een einddatum vaststelt in een uitspraak.

Na 1 juli 1994 maar voor 1 januari 2020 gescheiden

Indien de scheiding na 1 juli 1994 maar voor 1 januari 2020 is uitgesproken, gelden de volgende wettelijke maximumtermijnen voor partneralimentatie:

 • Maximaal 12 jaar partneralimentatie na een huwelijk met kinderen;
 • Maximaal 12 jaar partneralimentatie na een huwelijk zonder kinderen, als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • Bij een huwelijk zonder kinderen dat korter dan 5 jaar duurde, duurt de partneralimentatie net zolang als het huwelijk heeft geduurd.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

Indien de scheiding na 1 juli 1994 maar voor 1 januari 2020 is verzocht, gelden de volgende wettelijke maximumtermijnen voor partneralimentatie:

 • Maximaal 12 jaar partneralimentatie na een huwelijk met kinderen;
 • Maximaal 12 jaar partneralimentatie na een huwelijk zonder kinderen, als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
 • Bij een huwelijk zonder kinderen en welke korter dan 5 jaar duurde, dan duurt de partneralimentatie net zolang als het huwelijk heeft geduurd.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

Na 1 januari 2020 gescheiden

Voor huwelijken waarvan na 1 januari 2020 de scheiding werd uitgesproken, geldt dat het uitgangspunt is dat de partneralimentatie net zo lang duurt als de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar.

Hierop zijn een aantal uitzonderingen mogelijk (de langste termijn geldt):

 • Bij een huwelijk met kinderen duurt de partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar oud is;
 • Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar, en de alimentatiegerechtigde wel binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, duurt de alimentatieverplichting tot het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt;
 • Als het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar, de alimentatiegerechtigde niet binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt maar wel geboren is voor 1 januari 1970, duurt de partneralimentatie 10 jaar.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

Eerder of later stoppen met partneralimentatie

Partneralimentatie kan ook eerder stoppen dan de maximumtermijn. Bijvoorbeeld als je ex-partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Bovendien bevat de wet een hardheidsclausule die de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid biedt om te verzoeken tot verlenging van de wettelijke termijn, mits het beëindigen van de partneralimentatie als onredelijk of onbillijk wordt beschouwd. In een dergelijk geval zal de rechter hierover een beslissing nemen.     

Hoogte partneralimentatie en jaarlijkse indexering

Wil je de hoogte van de alimentatie weten? Laat dan door het LBIO, een mediator of jurist/advocaat berekenen wat dit bedrag ongeveer moet zijn. Kom je er samen niet uit? Dan zal de rechter de hoogte van de partneralimentatie bepalen bij de uitspraak over de scheiding.

Jaarlijks wordt de alimentatie verhoogd aan de hand van een indexering, tenzij de betrokken partijen dit hebben uitgesloten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer door te kijken naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, de overheid en in andere sectoren. Alle percentages zijn te vinden op de website van het LBIO.

Partneralimentatie als regelend recht

Partneralimentatie is een regelend recht en geen dwingend recht, dit in tegenstelling tot veel van de regels bij kinderalimentatie. Dat wil zeggen dat je bij partneralimentatie van de regels mag afwijken. Dat kan alleen in onderling overleg en deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

Denk hierbij aan de hoogte of de duur van de partneralimentatie, maar ook aan de situaties waarin wellicht om wijziging van het bedrag gevraagd kan worden. Schakel een echtscheidingsmediator in om jullie te helpen bij het maken van goede afspraken. 


Veelgestelde vragen

Is de indexering nooit toegepast door de betalende partij? Degene die de alimentatie ontvangt, kan dan alsnog tot de volledige indexering overgaan. Het recht op inning van achterstallige indexering verjaart na 5 jaar. Daarna kan de achterstallige alimentatie niet meer worden geïnd. Je kan dus wel volledig indexeren, maar niet altijd meer volledige betaling afdwingen over de afgelopen periodes.Hou kunnen wij je helpen?

Online scheiden via Uitelkaar.nl

 • Zelf online aan je scheiding werken
 • In eigen tijd en tempo
 • Persoonlijke ondersteuning
 • Voldoet aan alle juridische eisen
 • Voor een vaste prijs
 • Gratis proefaccount
Vanaf575,-
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.