Partner­alimen­tatie na scheiding

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven? Dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie.

Recht op partneralimentatie

U ontvangt partneralimentatie als u niet genoeg inkomsten hebt om van te leven. Of omgekeerd: als uw (ex-)partner niet kan rondkomen moet u alimentatie betalen. De financiële situatie van de betalende ouder moet het wel toelaten. Voor scheidingen die op of na 1 juli 1994 zijn gesloten, gelden wettelijke termijnen voor partneralimentatie:

  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen.
  • Maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen, als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar.
  • Net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar, zonder kinderen. Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. Partneralimentatie kan ook eerder stoppen. Bijvoorbeeld als uw ex partner zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven, met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

Hoogte partneralimentatie

Wilt u de hoogte van de alimentatie weten? Bereken dan hoe hoog de alimentatie ongeveer moet zijn. Komt u er samen niet uit? Dan zal de rechter de hoogte van de alimentatie bepalen. Partneralimentatie is regelend recht en geen dwingend recht. Dat wil zeggen, dat u van de regels mag afwijken. Dat kan alleen in onderling overleg en deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Schakel een mediator in om jullie te helpen bij het maken van goede afspraken.

Jaarlijkse indexering

Jaarlijks wordt de alimentatie verhoogd aan de hand van de indexering alimentatie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks door te kijken naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, overheid en i andere sectoren. Alle percentages zijn te vinden op de website van het LBIO.

Lees verder

Veelgestelde vragen