Ouderschaps­plan opstellen

Gaan jullie als ouders scheiden? Dan is een ouderschapsplan opstellen verplicht. Daarin staan de afspraken die jullie maken over de opvoeding en verzorging van jullie kinderen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Het ouderschapsplan gaat vooral over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Ook staan er afspraken in over het contact tussen de ouders en de kinderen, de verdeling van de kosten en de omgang met elkaar. Samengevat worden er de volgende punten in behandeld:

  • Ouderlijk gezag.
  • Hoofdverblijf.
  • Alimentatie.
  • Omgangsregeling of co-ouderschap.
  • Informatieverschaffing.
  • Opvoeding.
  • School- en studiekeuze.
  • Bijzondere uitgaven.
Bent u getrouwd?
Dan is het ouderschapsplan een deel van het scheidingsconvenant. U heeft dan een (gezamenlijke) advocaat nodig om de echtscheiding en het ouderschapsplan bij de rechter te regelen.

Ouderschapsplan aanpassen?

Het kan voorkomen dat de situatie verandert of dat bepaalde afspraken toch niet zo goed blijken te werken. In dat geval kunt u onderling beslissen om het ouderschapsplan later te wijzigen. Het is verstandig om deze wijzigingen schriftelijk te maken en in tweevoud te ondertekenen. Komt u hier onderling niet uit? Dan kan een mediator samen met u en uw ex-partner een oplossing bedenken. Let op: wijzigingen zijn niet afdwingbaar, dat betekent dat ze niet zijn vastgelegd door een rechter. Wilt u er dus zeker van zijn dat de nieuwe afspraken worden nagekomen? Dien dan via een advocaat bij de rechter een verzoek tot wijziging in.

Lees verder

Veelgestelde vragen