Hoogte alimentatie berekenen

Alimentatie is het bedrag dat u na een scheiding krijgt of betaalt voor het levensonderhoud. De hoogte spreken jullie samen af of wordt bepaald door de rechter.

Bepaling alimentatie door rechter

De rechter bepaalt de hoogte van de alimentatie aan de hand van de Trema-normen. Hierbij houdt hij rekening met het gezinsinkomen, de kosten van alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. De rechter is niet verplicht zich te houden aan de Trema-normen. De rechter kan ook rekening houden met (bijzondere) individuele omstandigheden en verplichtingen.

Jaarlijkse indexering per 1 januari

De hoogte van de te betalen alimentatie verandert daarna jaarlijks aan de hand van het indexcijfer. Deze alimentatie indexering is nodig omdat de kosten voor het levensonderhoud elk jaar hoger worden, bijvoorbeeld door inflatie of stijging van de woonlasten. Om het indexcijfer vast te stellen wordt gekeken naar het loonindexcijfer.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks door te kijken naar de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren. Alle percentages zijn te vinden op de website van het LBIO.

De indexering wordt meestal half november vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. De hoogte van alle alimentatiebedragen (kinderalimentatie en partneralimentatie) stijgt daarna automatisch op 1 januari van het daarop volgende jaar.

Nieuwe partner?

Bij kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie van jou of je ex-partner of in de behoefte van de kinderen. Als jij of je ex een nieuwe partner heeft, dan heeft dat meestal geen invloed op de hoogte van de alimentatie die je voor de kinderen betaalt of ontvangt.

In sommige gevallen heeft het toch invloed omdat er sprake kan zijn van een wijziging van bijvoorbeeld de toeslagen van de ouder die worden meegerekend als inkomen. Een nieuwe partner wordt daarnaast als stiefouder onderhoudsplichtig voor de kinderen van de partner als hij of zij gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat en de kinderen wonen in zijn of haar gezin.

Bij partneralimentatie

Betaal je partneralimentatie en heb je een nieuwe partner? Dan wordt de alimentatie alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie. Krijg je partneralimentatie en ga je met een nieuwe partner duurzaam samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heb je geen recht meer op partneralimentatie. Je hoort dit aan je ex-partner te melden.

Veelgestelde vragen