Hoogte alimentatie berekenen

Alimentatie is het bedrag dat je na een scheiding krijgt of betaalt voor het levensonderhoud van je kinderen of je ex-partner. De hoogte spreek je samen af of wordt bepaald door de rechter. Op deze pagina lees je hoe je dat doet.

Bepaling alimentatie door rechter

De rechter bepaalt de hoogte van de alimentatie vaak aan de hand van de Trema-normen. Hierbij houdt die rekening met het gezinsinkomen, de behoefte(s) en draagkrachten van de partijen. De rechter is niet verplicht zich te houden aan de Trema-normen; het is slechts een richtlijn. De rechter kan ook rekening houden met (bijzondere) individuele omstandigheden en verplichtingen,

Jaarlijkse indexering per 1 januari

De hoogte van de te betalen alimentatie verandert na vaststelling of afspraak jaarlijks aan de hand van het indexcijfer, tenzij dit door de betrokken partijen is uitgesloten. Deze alimentatie indexering is nodig omdat de kosten voor het levensonderhoud elk jaar hoger worden, bijvoorbeeld door inflatie of stijging van de woonlasten.  

Om het indexcijfer vast te stellen wordt gekeken naar het loonindexcijfer. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent dit cijfer jaarlijks op basis van de salarisontwikkeling bij het bedrijfsleven, de overheid en in andere sectoren. Alle percentages zijn te vinden op de website van het LBIO

De indexering wordt meestal half november vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. De hoogte van alle alimentatiebedragen (kinderalimentatie en partneralimentatie) stijgt daarna automatisch op 1 januari van het daaropvolgende jaar.    

Nieuwe partner?

Bij kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie van jou of je ex-partner of in de behoefte van de kinderen.

Als er een nieuwe partner in het spel is, heeft dat niet altijd invloed op de hoogte van de alimentatie die je voor de kinderen betaalt of ontvangt. In sommige gevallen heeft het echter wél invloed, omdat er sprake is van een wijziging van bijvoorbeeld de toeslagen van de ouder die worden meegerekend als inkomen.

Een nieuwe partner wordt bovendien financieel verantwoordelijk als stiefouder. Daarom wordt deze persoon meegenomen in de berekening wanneer die trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, op voorwaarde dat de kinderen onder hetzelfde dak wonen.

Het is een goed idee om af en toe te bekijken of de situatie en berekening nog kloppen. In bovenstaande gevallen zal er wellicht een nieuwe berekening gemaakt moeten worden. 

Bij partneralimentatie

Betaal je partneralimentatie en heb je een nieuwe partner? Dan wordt de alimentatie alleen aangepast bij grote veranderingen in de financiële situatie.

Krijg je partneralimentatie en ga je met een nieuwe partner duurzaam samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heb je geen recht meer op partneralimentatie. Je hoort dit aan je ex-partner te melden.

Veelgestelde vragen

Mag je alimentatie indexeren met terugwerkende kracht?

Is de indexering nooit toegepast door de betalende partij? Degene die de alimentatie ontvangt, kan dan alsnog tot de volledige indexering overgaan. Het recht op inning van achterstallige indexering verjaart na 5 jaar. Daarna kan de achterstallige alimentatie niet meer worden geïnd. Je kan dus wel volledig indexeren, maar niet altijd meer volledige betaling afdwingen over de afgelopen periodes.

Is de alimentatie-indexering verplicht?

Alimentatie-indexering is verplicht, tenzij er andere afspraken worden gemaakt. Een (tijdelijke) uitsluiting van de wettelijke indexering is dus mogelijk. Dat kan door samen een (schriftelijke) overeenkomst af te sluiten of door een beslissing van de rechter.

Hoe hoog is de indexering

De indexering van de alimentatie verschilt per jaar. Op de website van het LBIO kun je het exacte percentage terugzien en ook het nieuwe bedrag berekenen.Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.