Wat is een ingebrekestelling?

Dit is een juridische benaming, die we in de volksmond ‘schriftelijke aanmaning’ noemen. Een schuldeiser wijst een debiteur hiermee op het nalaten van een betaling en op de gevolgen van het uitblijven van de betaling. Een ondernemer wil natuurlijk geld zien. Dat is de overeengekomen tegenprestatie voor het geleverde. Gebeurt dit niet, dan verstuurt de ondernemer een ingebrekestelling, waarin deze een debiteur de kans geeft alsnog te voldoen aan de betalingsverplichting.