Wet DBA

Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties of Wet DBA maak je als opdrachtgever en zzp'er samen duidelijke afspraken over jullie arbeidsrelatie. De wet vervangt de VAR die je voorheen als zzp'er kon aanvragen. Lees hier meer over de Wet DBA en bekijk de modelovereenkomst.

Gratis e-paper

  • Voordelen van een overeenkomst van opdracht (OvO)
  • Uit welke onderdelen bestaat een OvO
  • Gratis tips

Ovo geen werkgeversgezag

  • Stel online je overeenkomst (geen werkgeversgezag) op
  • Makkelijk online te regelen
  • Juridisch waterdicht

Ovo vrije vervanging

  • Stel online je overeenkomst (vrije vervanging) op
  • Makkelijk online te regelen
  • Juridisch waterdicht
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties?

Het is een hele mond vol, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. De Wet DBA is in het leven geroepen om duidelijkheid te geven over de werkrelatie tussen werkgevers en zzp'ers. De wet vervangt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) die je voorheen kon aanvragen als zzp'er.

Als opdrachtgever en opdrachtnemer maken jullie afspraken over jullie arbeidsrelatie. Volgens de Wet DBA zijn jullie daar samen verantwoordelijk voor. Daarbij is het belangrijk om vast te stellen of je opdrachtnemer bij je in loondienst komt of niet.

Nieuwe regels voor werkgevers en zzp'ers

In juni 2021 bereikten de vakbeweging en werkgevers op hoofdlijnen een akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt. In de plannen wordt flexwerk beperkt en verandert de positie van zzp’ers. Nulurencontracten mogen niet meer en uitzendovereenkomsten mogen maximaal drie jaar duren. Daarnaast komt er een inkomensgrens voor zzp’ers. Lees hier hoe het zit.

Wet DBA en zzp'ers: in loondienst of niet?

Wil je een zzp'er inhuren en wil je voorkomen dat de Belastingdienst de relatie als loondienst beschouwt? Bij werknemers in loondienst gelden andere regels over loonheffing, ontslag en doorbetaling bij ziekte. Kijk daar goed naar als je een zzp’er inhuurt. Komt de zzp'er tijdelijk bij je in loondienst? Zorg dan voor een arbeidsovereenkomst.

Modelovereenkomst DBA of overeenkomst van opdracht

Werkt de zzp‘er op freelancebasis voor je en komt hij of zij niet bij je in loondienst? Kijk dan eens naar een overeenkomst van opdracht. Met deze modelovereenkomst leg je vast dat de opdrachtnemer de opdracht zelfstandig uitvoert, in plaats van dat hij of zij voor een bepaalde tijd werkzaamheden voor je uitvoert. In de overeenkomst leggen jullie werkafspraken vast die de zelfstandigheid van de opdrachtnemer laten zien. De modelovereenkomst is niet verplicht, maar wel aan te raden om te hebben.

Heb je een vraag over de wet DBA?

Je kunt ons altijd even bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 842. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 020 651 1715 voor advies.

Lees verder