Overeenkomst van opdracht

Tot enkele jaren geleden kon een zzp'er via de website van de Belastingdienst een zogenaamde VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aanvragen. Deze verklaring verschafte duidelijkheid over de relatie tussen de zzp'er en zijn opdrachtgevers. Dat is nu vervangen door de Wet DBA. De opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen nu samen hoe zij hun onderlinge relatie invullen. Wordt een klus of opdracht niet in loondienst uitgevoerd? Dan is het verstandig om een Overeenkomst van opdracht (Ovo) op te stellen.

Gratis e-paper

 • Voordelen van een overeenkomst van opdracht (OvO)
 • Uit welke onderdelen bestaat een OvO
 • Gratis tips

Ovo geen werkgeversgezag

 • Stel online uw overeenkomst (geen werkgeversgezag) op
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Ovo vrije vervanging

 • Stel online uw overeenkomst (vrije vervanging) op
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtgever een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan een opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert deze dienst of de prestatie zelfstandig uit. In de overeenkomst worden werkafspraken vastgelegd die de zelfstandigheid van de opdrachtnemer laten zien.

Wanneer heeft u een overeenkomst van opdracht nodig?

Een overeenkomst van opdracht is niet verplicht, maar wél aan te raden voor opdrachten die worden uitgevoerd door zelfstandige professionals, zoals freelancers of zzp’ers.

Wat levert een goede overeenkomst van opdracht op?

Als de overeenkomst van opdracht voldoende laat zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd en er ook volgens de overeenkomst gewerkt wordt, dan is er geen sprake van loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden. Voor de opdrachtnemer betekent dit dat deze in aanmerking komt voor ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek). Hij blijft wel verantwoordelijk is voor het afsluiten van verzekeringen. Een zzp’er heeft namelijk geen recht op een uitkering als hij arbeidsongeschikt of werkloos raakt.

Wat is het verschil met een arbeidsovereenkomst?

Een overeenkomst van opdracht gaat over een bepaalde dienst of prestatie die de opdrachtnemer verricht. Bij een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich om gedurende een zekere tijd werk te verrichten (in dienst van de werkgever) tegen betaling van loon. Bij een overeenkomst van opdracht wordt niet voldaan aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst.

Wie stelt de overeenkomst van opdracht op?

In de praktijk wordt de overeenkomst van opdracht meestal geïnitieerd door de opdrachtgever. De Belastingdienst heeft een register met modelovereenkomsten, maar deze zijn vrij algemeen. Het is verstandig om een overeenkomst van opdracht op te stellen die goed aansluit bij de specifieke opdracht en omstandigheden. Door de werkafspraken goed vast te leggen, weten zowel opdrachtgever als opdrachtnemer waar zij aan toe zijn én kunnen zij voorkomen dat de Belastingdienst de relatie toch als dienstverband ziet waarvoor loonheffingen moeten worden ingehouden.

Hoe legt u de overeenkomst van opdracht vast?

U legt de overeenkomst vast door deze als bijlage mee te sturen met een mail aan de opdrachtnemer waarin u de werkafspraken bevestigt. Vraag de opdrachtnemer de overeenkomst te ondertekenen en bewaar deze in uw administratie.

Welke regels gelden voor een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht moet laten zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd. Leg bijvoorbeeld deze afspraken vast:

 • Tussen u als opdrachtgever en de opdrachtnemer bestaat geen gezagsverhouding. Huurt u een zpp’er in voor een klus? Geef hem dan de vrijheid om het werk naar eigen inzicht en in zijn eigen tijd uit te voeren. U kunt wél vastleggen welk resultaat u verwacht en u kunt een globale planning of deadline vastleggen. Maar zorg ervoor dat u geen aanwijzingen geeft over hoe of waar de opdracht uitgevoerd moet worden. Dat is aan de opdrachtnemer.
 • De opdrachtnemer krijgt geen loon, maar u maakt afspraken over de tarieven die hij in rekening mag brengen. U kunt bijvoorbeeld akkoord gaan met een uurtarief of een vaste prijs overeenkomen voor de gehele opdracht.
 • De opdrachtnemer kan zich laten vervangen. Hij is niet verplicht om persoonlijk voor u te werken.

Meer weten?

Huurt u een zzp’er in en wilt u voorkomen dat de Belastingdienst de relatie als dienstverband beschouwt? Stel dan een overeenkomst van opdracht op. Zorg ervoor dat de overeenkomst voldoende laat zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd. Wilt u weten waar een overeenkomst aan opdracht aan moet voldoen?

Download de gratis e-paper: Waar moet een overeenkomst van opdracht aan voldoen?