Overeenkomst van opdracht

Tot enkele jaren geleden kon een zzp'er via de website van de Belastingdienst een zogenoemde VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) aanvragen. Deze verklaring gaf duidelijkheid over de relatie tussen de zzp'er en zijn opdrachtgevers. Dat is nu vervangen door de Wet DBA. De opdrachtgever en opdrachtnemer bepalen nu samen hoe zij hun onderlinge relatie invullen. Wordt een klus of opdracht niet in loondienst uitgevoerd? Dan is het verstandig om een overeenkomst van opdracht (ovo) op te stellen.

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtgever een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan een opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert deze dienst of de prestatie zelfstandig uit. In de overeenkomst worden werkafspraken vastgelegd die de zelfstandigheid van de opdrachtnemer laten zien. Het wordt ook zzp-overeenkomst van opdracht genoemd. 

Overeenkomst van opdracht 'vrije vervanging' vervalt per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 vervallen de modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging. Dat komt omdat de Hoge Raad besloten heeft dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Werk je op dit moment met een overeenkomst van vrije vervanging? Beoordeel je arbeidsrelatie dan opnieuw vóór 1 januari en pas die zo nodig aan.

Wat levert een goede overeenkomst van opdracht op?

Als de overeenkomst van opdracht voldoende laat zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd en er ook volgens de overeenkomst gewerkt wordt, dan is er geen sprake van loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden. Voor de opdrachtnemer betekent dit dat deze in aanmerking komt voor ondernemersaftrek (zoals zelfstandigenaftrek). Hij blijft wel verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen. Een zzp’er heeft namelijk geen recht op een uitkering als hij arbeidsongeschikt of werkloos raakt.

Wat is het verschil met een arbeidsovereenkomst?

Een overeenkomst van opdracht gaat over een bepaalde dienst of prestatie die de opdrachtnemer verricht. Bij een arbeidsovereenkomst verbindt de werknemer zich om gedurende een zekere tijd werk te verrichten (in dienst van de werkgever) tegen betaling van loon. Bij een overeenkomst van opdracht wordt niet voldaan aan de kenmerken van een
arbeidsovereenkomst.

Wie stelt de overeenkomst van opdracht op?

In de praktijk wordt de overeenkomst van opdracht meestal opgesteld door de opdrachtnemer, op verzoek van de opdrachtgever. De Belastingdienst heeft een register met modelovereenkomsten, maar deze zijn vrij algemeen. Het is verstandig om een overeenkomst van opdracht op te stellen die goed aansluit bij de specifieke opdracht en omstandigheden. Door de werkafspraken goed vast te leggen, weet zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer waar die aan toe is. Ook kunnen zij voorkomen dat de Belastingdienst de relatie toch als dienstverband ziet, waarvoor loonheffingen moeten worden ingehouden.

Hoe leg je de overeenkomst van opdracht vast?

Je legt de overeenkomst vast door deze als bijlage mee te sturen met een e-mail aan de opdrachtnemer waarin je de werkafspraken bevestigt. Vraag de opdrachtnemer de overeenkomst te ondertekenen en bewaar deze ondertekende overeenkomst in je administratie.

Welke regels gelden voor een overeenkomst van opdracht?

Een overeenkomst van opdracht moet laten zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd. Leg bijvoorbeeld deze afspraken vast:

  • Tussen jou als opdrachtgever en de opdrachtnemer bestaat
    geen gezagsverhouding. Huur je een zpp’er in voor een klus? Geef hem dan de vrijheid om het werk naar eigen inzicht en in zijn eigen tijd uit te voeren. Je kunt wél vastleggen welk resultaat je verwacht en je kunt een globale planning of deadline vastleggen. Maar zorg ervoor dat je geen aanwijzingen geeft over hoe of waar de opdracht uitgevoerd moet worden. Dat is aan de opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer krijgt geen loon, maar je maakt afspraken over de tarieven die hij in rekening mag brengen. Je kunt bijvoorbeeld akkoord gaan met een uurtarief of een vaste prijs overeenkomen voor de gehele opdracht.

Overeenkomst van opdracht voorbeeld

Ben je op zoek naar een voorbeeld van een overeenkomst van opdracht? Bekijk hier het voorbeeld van een Overeenkomst van opdracht geen werkgeversgezag.

Meer weten?

Huur je een zzp’er in en wil je voorkomen dat de Belastingdienst de relatie als dienstverband beschouwt? Stel dan een overeenkomst van opdracht op. Zorg ervoor dat de overeenkomst voldoende laat zien dat de opdracht zelfstandig wordt uitgevoerd. Wil je weten waaraan een overeenkomst van opdracht moet voldoen?

Heb je een vraag over een overeenkomst van opdracht?

We helpen je graag met je vraag! Bekijk hoe je zelf een overeenkomst van opdracht kunt opstellen. Of laat ons het voor je doen. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 832.

Zo helpen we je

Ovo geen werkgeversgezag

  • Stel online je overeenkomst (geen werkgeversgezag) op
  • Makkelijk online te regelen
  • Juridisch waterdicht
Vanaf 99,-

Laat Ovo opstellen

  • Overeenkomst van opdracht op maat
  • Overleg met een professioneel jurist
  • Juridisch waterdicht
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.