Productaansprake­lijkheid: schade door een product

Waterschade door een lekkende wasmachine of letsel door een auto die niet goed werkt: als je klanten schade ondervinden door een ‘gebrekkig’ product, is de producent aansprakelijk. Ontdek alles over productaansprakelijkheid.

Wat is productaansprakelijkheid?

Als een klant schade lijdt door een product dat defect raakt, of wanneer het als "gebrekkig" wordt beschouwd volgens de Wet Productaansprakelijkheid, is de product aansprakelijk. Het gaat dan niet om het product zelf, maar om de schade die het product veroorzaakt. Onder het begrip "product" vallen roerende zaken, zelfs nadat ze deel zijn gaan uitmaken van andere roerende of onroerende zaken. Ook elektriciteit wordt beschouwd als een product.

Wat is een gebrekkig product?

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die een klant er redelijkerwijs van mag verwachten. Bij de beoordeling hiervan moeten alle omstandigheden worden bekeken. Denk hierbij aan de afwerking, het materiaalgebruik en het te verwachten gebruik ervan, en het moment waarop het product op de markt kwam. De klant moet altijd bewijs kunnen leveren dat er sprake is van een gebrekkig product. Daarbij kan die de producent officieel in gebreke stellen.

Dit staat er in de Wet Productaansprakelijkheid

Samengevat zegt de Wet Productaansprakelijkheid:

 • dat de producent van een product aansprakelijk is voor een gebrek aan het product;
 • dat een product gebrekkig is als het niet de veiligheid biedt die je er als klant redelijkerwijs van mag verwachten;
 • dat je als klant moet kunnen aantonen dat de schade die je hebt opgelopen, door een gebrek aan het product komt.

De details over productaansprakelijkheid, producenten en gebrekkige producten kun je nalezen in de Wet Productaansprakelijkheid.

Richtlijn productaansprakelijkheid: wie is aansprakelijk?

De producent van een product is aansprakelijk voor de schade die door dat product ontstaan is. Echter, dat is alleen het geval bij letsel, overlijden of schade aan een privézaak. Iemand wordt aangemerkt als producent wanneer diegene:

 • de fabrikant is van het eindproduct;
 • de fabrikant is van een onderdeel van het product;
 • de producent is van een grondstof van het product;
 • zich presenteert als producent door diens naam, merk of een ander onderscheidingsteken op een product aan te brengen.

Productaansprakelijkheid beperken of uitsluiten

Productaansprakelijkheid kun je als producent niet beperken of uitsluiten. Ook niet in je algemene voorwaarden. Wel kun je allerlei maatregelen nemen om schadeclaims te voorkomen. Dat kun je bijvoorbeeld doen door:

 • de juiste leveranciers te kiezen;
 • de grondstoffen die je van leveranciers ontvangt, goed te controleren;
 • tijdens het productieproces kwaliteitscontroles te doen;
 • een heldere gebruiksaanwijzing op te stellen voor je product;
 • op te letten of je zakendoet in landen met een hoger risico op schadeclaims, zoals de Verenigde Staten.

Voor de gevallen waarin je tóch te maken krijgt met productaansprakelijkheid, kun je een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekeringen vergoeden de schade wanneer je als producent aansprakelijk wordt gesteld voor schade die een derde lijdt.

Heb je een vraag over productaansprakelijkheid?

Je kunt ons altijd even bellen voor advies.
Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 829.
Ben je wel verzekerd? Bel dan 020 651 1715.

Zo helpen we je

Ingebrekestelling

 • Stel zelf een ingebrekestelling op
 • Direct online beschikbaar
 • Gratis voorbeelddocument

Reageren op ingebrekestelling

 • Als je klant je in gebreke stelt
 • Stel direct online op
 • Gratis voorbeeldbrief

Beoordeling van je situatie

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies
1 van 3
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.