Waarom al die gegevens?

Hoe vollediger uw incasso-opdracht is, hoe sneller wij voor u aan de slag kunnen. En hoe eerder u uw geld terug hebt.

Als u verzekerd bent via een tussenpersoon, hebben wij niet direct inzage in uw gegevens. Daarom is het handig dat u hier zo volledig mogelijk bent over uw bedrijfsgegevens.

Lukt het niet om uw vordering in te dienen met dit formulier? Bel ons dan op 088-3279800.

06 135 99 888