Waarom al die gegevens?

Hoe vollediger uw incasso-opdracht is, hoe sneller wij voor u aan de slag kunnen. En hoe eerder u uw geld terug hebt.

Als u verzekerd bent via een tussenpersoon, hebben wij niet direct inzage in uw gegevens. Daarom is het handig dat u hier zo volledig mogelijk bent over uw bedrijfsgegevens.