Incasso-opdracht indienen bij DAS

Ben je verzekerd en heb je een onbetaalde factuur? Dan kun je hem hier indienen.

Hoe werkt het?

Nadat je online je incasso-opdracht bij ons hebt ingediend, gaat onze incassopartner voor je aan de slag. Op verschillende manieren nemen zij contact op met je klant om je factuur alsnog betaald te krijgen. Dit heet het buitengerechtelijke incassotraject. Dat ziet er zo uit:


buitengerechtelijk_incassotraject.PNG

Lees hier onze uitgebreide uitleg over het buitengerechtelijke incassotraject.

Leidt het incassotraject niet tot (volledige) betaling, dan kunnen we samen bepalen of we een gerechtelijke procedure starten. We onderzoeken eerst of je incasso-opdracht juridisch en financieel kans van slagen heeft. Zo ja, dan starten we met jouw toestemming een gerechtelijke procedure. Lees hier onze uitleg over het gerechtelijk incassotraject.

Tips voor het indienen

  • Bewaar alle relevante documenten bij elkaar.
  • Denk hierbij aan de offerte, opdrachtbevestiging, de factuur, betalingsherinneringen, WIK-brief, algemene voorwaarden, enzovoort.
  • Stuur DAS alleen kopieën toe. De originelen bewaar jezelf.
  • Onderneem zelf geen acties meer. Verwijs steeds naar je incassospecialist.
  • Onze incassopartner neemt de correspondentie tijdens het buitengerechtelijke incassotraject van je over. Neemt je klant contact met je op of betaalt de klant het bedrag aan jij, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten.
  • Nieuwe ontwikkelingen: breng je incassospecialist altijd zo snel mogelijk op de hoogte.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.