Uw incasso bij Cannock

U heeft uw incasso-opdracht ingediend bij DAS. Cannock neemt uw incasso-opdracht verder in behandeling. Cannock is een zelfstanding onderdeel van DAS en houdt zich onder andere bezig met incassodienstverlening. Voor vragen over uw vordering kunt u terecht op de website van Cannock.

Volg de status van uw vorderingen via de serviceportal van Cannock.

Inloggen portal Cannock