DAS Incasso wordt Cannock

Vanaf 14 december 2020 heet DAS MKB Cannock. Cannock is een zelfstanding onderdeel van DAS en houdt zich onder andere bezig met incassodienstverlening. Voor vragen over uw vordering kunt u terecht op de website van Cannock.

Volg de status van uw vorderingen via de serviceportal van Cannock.

Inloggen portal Cannock