Gerechtelijk incassotraject

Je hebt DAS ingeschakeld om jouw onbetaalde factuur te incasseren. Dat doet onze incassopartner eerst zonder tussenkomst van een rechter of deurwaarder, in het buitengerechtelijke incassotraject. Lukt dat niet? Dan krijg je van ons een advies om wel of niet naar de rechter te gaan. Je kunt zelf kiezen. Ga je naar de rechter? Hieronder lees je hoe dat werkt.

1. Oproep om voor de rechter te verschijnen

Voordat het gerechtelijke traject begint, vraagt onze incassopartner een deurwaarder om de gegevens van jouw klant in verschillende registers te controleren. Daarna stellen zij samen met de deurwaarder een dagvaarding op. Daarin staat een samenvatting van uw incasso-opdracht, geven zij aan dat jouw klant nog niet heeft betaald en roept de deurwaarder je klant op om voor de rechter te verschijnen. De deurwaarder bezorgt deze dagvaarding persoonlijk op het adres van je klant. Het opstellen van de dagvaarding en het bezorgen ervan duurt ongeveer 3 weken.

2. Zitting bij de rechter

Ongeveer 4 weken na het bezorgen van de dagvaarding is de zitting bij de rechter. Voor of tijdens deze zitting mag je klant zich tegen jouw vordering uitspreken als hij het er niet mee eens is. Dit heet ‘verweer voeren’.

Je klant komt niet opdagen

Als je klant niet komt opdagen en geen verweer voert, stelt de rechter dit officieel vast (hij ‘verleent verstek’) en kijkt hij alleen naar de officiële vereisten van de dagvaarding. Zoals: staat er een handtekening van de deurwaarder op, klopt de datum, staat erin hoe jouw klant verweer kan voeren, enzovoort. Hij behandelt de zaak vervolgens gewoon en doet ook een uitspraak.

Je klant voert verweer

Als je klant verweer voert, dan krijg je de kans om hierop te reageren, meestal schriftelijk. Na jouw schriftelijke reactie mag je klant ook nog één keer reageren. En als het nodig is, bepaalt de rechter of je zelf bij de rechter moet komen om je verhaal te doen. DAS helpt je daarbij. Tussen deze verschillende stappen zit telkens ongeveer 3 weken.

3. Besluit van de rechter

Na ongeveer 2 weken hoor je het besluit (‘vonnis’) van de rechter. In principe is dat besluit definitief, tenzij jij of je klant besluit om ertegen in beroep te gaan en het voor te leggen aan een hogere rechter.

4. Uitvoering van het besluit

Als de rechter besluit dat je klant moet betalen, dan zorgt de deurwaarder ervoor dat het vonnis wordt uitgevoerd. Dit wordt het ‘executietraject’ genoemd. Hij bezorgt de uitspraak van de rechter bij jouw klant en verzoekt je klant om te voldoen aan het besluit en de rekening te betalen. Dat kan ook via een betaalregeling. Lukt dat niet, dan probeert de deurwaarder beslag te leggen. Hij maakt dan bijvoorbeeld aanspraak op een deel van het salaris of de uitkering van je klant, of de inboedel van zijn huis of bedrijf. De duur van dit traject is heel verschillend: het hangt af van de financiële situatie van je klant. Als die redelijk tot goed is, dan duurt het innen van je incasso-opdracht vaak enkele maanden. Maar als er al andere beslagen op het inkomen van je klant liggen, dan kan het zelfs enkele jaren duren.

5. Uitbetaling van je factuur

Als de deurwaarder je factuur heeft geïnd of als hij jouw incasso-opdracht niet of maar voor een deel heeft kunnen innen, sluit hij je incasso-opdracht en maakt hij een eindfactuur. Binnen 2 weken verrekent DAS deze factuur met je. Houd er rekening mee dat het ontvangen bedrag eerst verrekend wordt met de gerechtelijke kosten die zijn gemaakt.

Verzekerd voor incasso?

Heb je een zakelijke rechtsbijstandverzekering met incasso van DAS? Dan ben je verzekerd van onze hulp bij het innen van de factuur. In de polisvoorwaarden lees je wanneer je incassobijstand krijgt. Zo weet je precies wat onze afspraken zijn. Je hebt de voorwaarden ook bij jouw polis ontvangen.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.