Werknemer thuis door ongeval? Verhaal de kosten in deze 3 stappen

Als werkgever mag je diep in de buidel tasten als een medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. Maar wist je dat je die schade kunt verhalen op de veroorzaker van het ongeval?

Als een medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt door een ongeval is dat niet alleen voor de medewerker zelf erg vervelend, maar ook voor jou als werkgever. Je bent namelijk wettelijk verplicht 2 jaar lang minimaal 70 procent van het loon van de arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. Daarnaast moet je vaak een aanvulling op het loon betalen op grond van een cao of individuele arbeidsovereenkomst. Dat kan flink in de papieren lopen. Vaak kost het duizenden euro’s. In dit blog leggen we uit hoe je deze financiële schade voor een groot deel kunt verhalen op de veroorzaker van het ongeval.

1. Stel veroorzaker aansprakelijk

Als werkgever heb je een zogenoemd regresrecht op de veroorzaker van het ongeval. Oftewel: het recht om schade te verhalen op de veroorzaker. Maak daar gebruik van. Voorwaarde is wel dat je medewerker door toedoen van een ander arbeidsongeschikt is geraakt. Je kunt de veroorzaker dan aansprakelijk stellen. Vraag daarvoor de gegevens van de veroorzaker en eventueel zijn verzekeraar op bij je medewerker of zijn letstelschadebehandelaar. Verzamel bewijsstukken waaruit de aansprakelijkheid van de veroorzaker blijkt, zoals het door de medewerker ingevulde schadeformulier en eventuele getuigenverklaringen.

2. Breng je financiële schade in kaart

Je kunt het doorbetaalde nettoloon, re-integratiekosten, vakantiegeld en het werkgeversdeel van de pensioenpremie verhalen op de veroorzaker. Maar denk ook aan eventuele opleidingskosten, vaste bonussen en rechtsbijstandkosten. In veel gevallen heb je als werkgever bovendien de plicht om ervoor te zorgen dat je arbeidsongeschikte medewerker weer aan het werk komt. De kosten die je daarvoor moet maken, kunnen ook worden verhaald op de veroorzaker van het ongeluk. Wel wordt gekeken of de kosten redelijk zijn. Als je medewerker een duur medisch traject volgt om hem zo snel mogelijk te laten herstellen, kan dat tot een discussie leiden over de vraag of die kosten redelijk zijn. Als het zijn herstel bevordert, zou ik zeggen van wel. Maar stel jezelf altijd de vraag: zijn de te maken kosten redelijk? Kosten voor een vervanger, gemis aan omzet en werkgeverslasten kun je niet verhalen.

3. Vraag medische gegevens op

Je hebt de medische gegevens nodig van de arbeidsongeschikte medewerker om jouw financiële schade te kunnen verhalen. De medewerker moet een machtiging afgeven voor inzage in zijn medische gegevens. Die mag je namelijk niet zomaar inzien. Verzamel de medische gegevens van jouw medewerker, loonstroken en berichten van de arbodienst. Zorg ervoor dat je het dossier van je medewerker op orde hebt. Dan kom je goed beslagen ten ijs.