Er is een fout opgetreden in dit component.

Stel er is sprake van een productiefout. Heeft een koper na de garantietermijn nog recht op garantie?

Ja, na de garantietermijn van de fabrikant is een koper niet rechteloos. In het Burgerlijk Wetboek is namelijk geregeld dat een koper recht heeft op kosteloos herstel van gebreken in een product. Ook na de garantietermijn. Niet alles wat stuk gaat, hoeft u kosteloos te herstellen. Maar sommige producten moeten wel simpelweg jaren probleemloos meegaan. Een product moet voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen. Dit zijn verwachtingen over de levensduur van het product bij normaal gebruik. Juristen spreken dan van de conformiteitseis.