Er is een fout opgetreden in dit component.

Bouwt een werknemer tijdens ziekte vakantiedagen op?

Ja, met ingang van 1 januari 2012 hebben zieke werknemers recht op evenveel vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Daar staat tegenover dat een zieke werknemer die op vakantie gaat wel vakantieverlof moet opnemen. Tot 1 januari 2012 bouwde een werknemer alleen over de laatste zes maanden van zijn ziekte vakantiedagen op. Concreet betekende dit dat een werknemer die een heel jaar ziek was, alleen over de (laatste) helft van het jaar vakantiedagen opbouwde.

Let op: dit geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen
De nieuwe regels van 1 januari 2012 hebben alleen betrekking op de wettelijke vakantiedagen. Zieke werknemers bouwen in principe tijdens hun ziekte alleen wettelijke vakantiedagen op. De nieuwe regels gelden niet voor bovenwettelijke vakantiedagen. In de arbeidsovereenkomst of in een cao kunnen echter wel afwijkende afspraken worden gemaakt over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte.