Schade door een product: product­aansprakelijk­heid

Productaansprakelijkheid ontstaat als een klant schade heeft door een product dat kapot gaat. Het gaat dus niet om het product zelf, maar om schade als gevolg van het stukke product.

Wie is aansprakelijk?

De producent van een product is in de regel degene die aansprakelijk is voor schade. Maar dat is alleen het geval bij letsel, overlijden of schade aan een privézaak. Iemand wordt aangemerkt als producent wanneer diegene:

  • de fabrikant is van het eindproduct.
  • de fabrikant is van een onderdeel van het product.
  • de producent is van een grondstof van het product.
  • zich presenteert als producent door zijn naam, merk of een ander onderscheidingsteken op een product aan te brengen.

Gebrekkige producten

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die uw klant er redelijkerwijs van mag verwachten. Bij de beoordeling hiervan moeten alle omstandigheden worden bekeken. Bijvoorbeeld: de afwerking, het materiaalgebruik en het te verwachten gebruik ervan, en het moment waarop het product op de markt kwam.

Productaansprakelijkheid beperken of uitsluiten

Aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid kunt u als producent niet beperken of uitsluiten. Ook niet in uw algemene voorwaarden. Wel kunt u uiteraard allerlei maatregelen nemen om schadeclaims te voorkomen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen door:

  • de juiste leveranciers te kiezen.
  • de grondstoffen die u van leveranciers ontvangt goed te controleren.
  • tijdens het productieproces kwaliteitscontroles te doen.
  • een heldere gebruiksaanwijzing op te stellen voor uw product.
  • op te letten of u zakendoet in landen met een hoger risico op schadeclaims, zoals de Verenigde Staten.

Voor het geval dat u toch te maken krijgt met productaansprakelijkheid, kunt u een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekeringen vergoeden de schade wanneer u als producent aansprakelijk wordt gesteld voor de door een derde geleden schade.

Lees verder