Bedrijfspand huren? Dit zijn de regels

Ga je binnenkort een pand huren? Dan is het goed om te weten wat je rechten en plichten zijn. Het maakt verschil of je een winkelruimte, horecaruimte of een kantoorruimte huurt.

Wettelijk bepaald

In de wet is bepaald dat voor een middenstandsbedrijfsruimte (winkelruimte en horecabedrijfsruimte), de zogenoemde ‘290-bedrijfsruimte’, een huurperiode geldt van vijf jaar. Deze huurperiode wordt daarna automatisch nog eens met vijf jaar verlengd. Na twee aaneengesloten perioden van vijf jaar wordt de huurovereenkomst verlengd voor onbepaalde tijd.

Onderhandelen

Onderhandelen en bepaalde afspraken maken over een andere huurperiode, kan. Je kunt bijvoorbeeld onderling een huurperiode van drie jaar afspreken. Maar, een huurtermijn korter dan vijf jaar is – zonder toestemming van de rechter – slechts mogelijk voor een periode van maximaal twee jaar. Bedrijven krijgen zo de kans na twee jaar te stoppen of te verhuizen, omdat bijvoorbeeld een grotere ruimte gewenst is. Eindigt de huurovereenkomst niet na maximaal twee jaar? Dan wordt deze automatisch omgezet in een huurovereenkomst voor tweemaal vijf jaar. Wil je dus maar drie jaar huren, dan is daarvoor vóóraf toestemming van de rechter vereist.

Overige bedrijfsruimten

Voor overige bedrijfsruimten, de zogenoemde ‘230a-bedrijfsruimte’ (kantoor, opslag), kunnen huurder en verhuurder elke huurtermijn overeenkomen die zij willen. Meestal gaat het om dezelfde termijnen zoals afgesproken bij middenstandsbedrijfsruimten. Maar dit is niet verplicht. Er kunnen dus zowel langere als kortere termijnen worden afgesproken. Daar is wettelijk niets over vastgelegd.

Huurprijs

Als je van plan bent om een bedrijfsruimte te gaan huren, wil je natuurlijk niet te veel betalen . De hoogte van de huurprijs is niet in de wet geregeld. Dit geldt zowel voor een middenstandsbedrijfsruimte als voor overige bedrijfsruimte. Het is verstandig om een bedrijfsmakelaar in te schakelen om je te helpen een huurprijs voor de bedrijfsruimte te berekenen.

Huurverhoging

De huurprijs van een middenstandsbedrijfsruimte kan pas na verloop van de eerste bepaalde duur van de huurovereenkomst opnieuw worden vastgesteld. Vaak is dit vijf jaar. Een duur van 5+5 jaar is namelijk het wettelijke uitgangspunt. Als huurder en verhuurder geen overeenstemming bereiken over de nieuwe huurprijs kan de kantonrechter worden verzocht een nieuwe huurprijs vast te stellen. De kantonrechter zal zich daarbij baseren op de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare panden in de afgelopen vijf jaar. Overigens kan de huurprijskwestie niet aan de kantonrechter worden voorgelegd vóórdat een deskundige, meestal een makelaar, een advies is gevraagd over de huurprijs.

Huurprijs 230a-bedrijfsruimte

Bij een 230a-bedrijfsruimte kan de huurprijs gedurende de looptijd niet zomaar worden aangepast. Dit kan alleen wanneer dit expliciet in de huurovereenkomst is opgenomen. In de wet staat hier namelijk niks over vast. Na afloop van de overeengekomen duur kan er wel worden onderhandeld over een eventuele voortzetting van de huurovereenkomst. Dit omvat dus ook de huurprijs.

Huurachterstand

Als je niet in staat bent de huur te betalen, is het niet verstandig om de situatie op zijn beloop te laten. Bij een huurachterstand van drie maanden kan de verhuurder namelijk de rechter verzoeken de huurovereenkomst te ontbinden en je te veroordelen de bedrijfsruimte te ontruimen. Het is daarom belangrijk om met de verhuurder in gesprek te gaan. Probeer begrip te kweken voor de situatie en een betalingsregeling af te spreken. Leg een betalingsregeling met de verhuurder altijd schriftelijk vast, zodat je er een bewijs van hebt.

Hulp nodig?

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen. Dan is het fijn om te weten dat er ruim 800 juristen en bijna 100 advocaten van DAS voor jou klaar staan. Ook als je niet verzekerd bent. Wij zijn meesters in juridische hulp en meesters in het inleven in jouw situatie. Wij snappen dat een juridisch conflict een stressvolle situatie kan zijn. Laat ons je helpen als je er niet helemaal uitkomt. Op das.nl/ondernemer vind je alvast meer informatie. DAS. Meesters in juridische hulp.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Christa Verploeg Mediator
Als jurist help ik ondernemers en particulieren met het oplossen van hun problemen bij bijvoorbeeld het (ver)huren van bedrijfsruimte of woningen. Ook help ik hen bij geschillen op het gebied van de (ver)koop van onroerende zaken, het appartementsrecht en burenrecht.
Meer artikelen van Christa

Gratis juridische hulp in uw mailbox!

Blijf op de hoogte

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen voor ondernemers met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden