Bijna 460.000 euro boete door onduidelijkheid

Verstrekte revalidatiearts onrechtmatig medische gegevens?

Het is aan de orde van de dag; een verzoek om medische gegevens te verstrekken. Met een gerichte medische machtiging van de patiënt erbij, kun je je als zorgverlener geen buil vallen toch? Daar kan Caroline over meepraten.

 

Op dinsdagmiddag kreeg Caroline, revalidatiearts in een regionaal ziekenhuis, een verzoek tot het verstrekken van medische gegevens met daarbij een gerichte medische machtiging van Johan. Hij is een patiënt die na een recent ongeluk bij haar aan het revalideren was. Caroline voldeed aan het verzoek maar werd de week erna als belanghebbende betrokken bij een procedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als belanghebbende betrokken

Ze begreep er niets van. Er was toch toestemming? En waarom werd er ineens gedreigd met 460.000 euro boete voor het ziekenhuis? Na het nodige uitzoekwerk kwam ik erachter dat de advocaat van Johan stelde dat de medische machtiging onduidelijk was en ook tegenstrijdig met de begeleidende brief. Deze brief was opgesteld door de (voorgaande) jurist van Johan. Volgens de advocaat had de arts een niet-pluis-gevoel moeten krijgen en had zij telefonisch navraag moeten doen bij Johan wat nu precies de bedoeling was van de machtiging.

Kop van Jut

Het bleek dat Caroline alleen de medische informatie over de gevolgen van het ongeval had mogen delen om zicht te krijgen op de aard en omvang van het letsel en het verloop van het genezingsproces. De advocaat was gemachtigd om deze informatie te sturen naar de verzekeringsmaatschappij van de andere betrokkene van het ongeluk. Dit zonder de klachten te vermelden die Johan al had voor het ongeval plaatsvond. Dat bleek de sleutel tot dit raadsel te zijn. Johan en zijn vroegere advocaat bleken een verschil van mening te hebben gehad over de vraag of de al eerder bestaande klachten onder de pet gehouden konden worden. Johan wilde dit graag omdat dit beter uit zou komen in zijn letselzaak maar volgens de jurist moesten die gegevens toch eerlijk verstrekt worden. De nieuwe advocaat besloot achter de revalidatiearts aan te gaan. Caroline was in deze discussie ineens de kop van Jut geworden.

Toelichting geven bij de AP

Het was goed dat Caroline voor de Autoriteit Persoonsgegevens is verschenen en een toelichting heeft gegeven. Als de AP het bezwaar namelijk zou hebben gehonoreerd, zou het ziekenhuis een boete hebben moeten betalen van 460.000 euro. De AP heeft het bezwaar van de advocaat van Johan gelukkig afgewezen. De machtiging was opgesteld door een professionele juridisch hulpverlener die de belangen van Johan toen behartigde, oordeelde de AP. De revalidatiearts mocht erop vertrouwen dat Johan op de hoogte was met welk doel de medische gegevens verstrekt werden. Toch laat deze kwestie zien dat zelfs áls een gerichte medische machtiging is verstrekt, de zorgverlener zich er goed van dient te vergewissen welke informatie gevraagd wordt. Bij twijfel, vraag de patiënt eerst om opheldering, voordat je de medische gegevens verstrekt!

Heeft u advies of juridische hulp nodig?

Mail naar zorg@das.nl Of u verzekerd bent of niet. Wij helpen u! Ook met mediation. Bijvoorbeeld bij een onderling geschil binnen uw maatschap.