Vaccinatiediscussie: gezonde werkplek tegenover privacy

Werkgeversorganisaties willen graag de mogelijkheid hebben om medewerkers te kunnen controleren op een vaccinatie of test. Zij moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkplek en om dat te kunnen waarborgen willen ze daarin meer vrijheid hebben. Daartegenover staan de grondrechten en privacy van werknemers. Als werkgevers er nu naar vragen hoeft de werknemer niet te antwoorden en ze mogen werknemers niet weigeren naar kantoor of werkplek te komen.

Daarom was het volop in het nieuws toen Leaseplan besloot om alleen gevaccineerde werknemers toe te laten op kantoor. Omdat er geen vaccinatieplicht is, mag een werkgever geen consequenties verbinden aan het feit of een werknemer zich niet vaccineert of zich hier niet over wil uitlaten. Ik vermoed dat het standpunt van de leasemaatschappij nog een aardig debat kan opleveren.

Rechter moet afweging maken

De botsende belangen tussen werkgevers en werknemers zullen niet alleen worden uitgevochten in de politiek verwacht ik, maar ook in de rechtszaal. De rechter moet dan afwegen of de grondrechten en privacy van de werknemer zwaarder wegen dan de zorgplicht van de werkgever. Werkgevers mogen in ieder geval geen vaccinatieplicht opleggen, maar er zijn situaties denkbaar waarin de afweging genuanceerder is. Wellicht mogen ze ongevaccineerden in specifieke functies, bijvoorbeeld in de zorg, wel tijdelijk overplaatsen. Een niet-gevaccineerde werknemer zou dan bijvoorbeeld tijdelijk op een andere afdeling kunnen werken.

Wederzijdse belangen afwegen

De discussie over het introduceren van een vaccinatieplicht loopt de laatste tijd hevig op. Belangen van werkgevers en werknemers staan soms op gespannen voet met elkaar. Uiteindelijk is het aan de rechter om die wederzijdse belangen tegen elkaar af te wegen. In individuele kwesties is het aan de rechter en in algemene zin aan de wetgever om richting te geven aan dit onderwerp.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal