Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden geven aan onder welke condities u handelt. Met deze kleine lettertjes kunt u grote risico's uit de weg gaan. Een overzicht van de belangrijkste punten.

E-paper Algemene voorwaarden

 • Checklist voor uw algemene voorwaarden
 • Adviezen voor verbetering

Doe de scan

 • Check of uw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving
 • Direct online advies
 • Inclusief verbeterpunten

Zelf opstellen

 • Stel zelf uw algemene voorwaarden op
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Jurist on Demand

 • Maakt uw algemene voorwaarden op maat
 • Ook als u niet verzekerd bent!
 • Voor een vaste prijs

Al onze diensten

Bekijk al onze diensten voor ondernemers

 

Of bel ons voor gratis advies over onze diensten:

 

088 3279 883

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Inhoud algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die bij een overeenkomst horen. Ze beschermen uw belangen als leverancier en verschaffen uw klanten duidelijkheid. In algemene voorwaarden staan vaak bepalingen over:

 • aansprakelijkheid (beperking, hoogte schadevergoeding).
 • levertijd.
 • bedenktijd.
 • geschillenregeling (leggen partijen geschillen voor aan de rechter of een geschillen- of arbitragecommissie).
 • garantie.
 • betalingstermijn en (wettelijke) rentevergoeding bij te late betaling.

De zogenoemde kernbedingen mogen geen deel uitmaken van de algemene voorwaarden. Het gaat dan om bepalingen die de kern van de prestatie aangeven, zoals de prijs.

Algemene voorwaarden opstellen

Wilt u algemene voorwaarden opstellen? Dan is het goed om te weten dat het niet altijd nodig is om zelf algemene voorwaarden op te stellen. Denk bijvoorbeeld aan de BOVAG-voorwaarden die veel garagehouders hanteren. Voorwaarde is wel dat u lid bent van deze organisatie. Kunt u niet gebruikmaken van de algemene voorwaarden van een brancheorganisatie? Dan is het verstandig om juridische hulp in te schakelen bij het opstellen van de voorwaarden. Hiermee kunt u duidelijke voorwaarden opstellen zonder onredelijke bepalingen.

Afwijken van wettelijke regels?
Veel regels die consumenten beschermen, zijn van dwingend recht. Dit betekent dat daarvan niet mag worden afgeweken. U kunt wel nadere afspraken maken met de consument, bijvoorbeeld over aanbetalingen of bezorgkosten. Dit soort afspraken is alleen geldig als ze individueel en duidelijk zijn afgesproken met de klant.

Onredelijke bepalingen

Algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen bevatten. Omdat soms niet duidelijk is of een bepaling in de algemene voorwaarden mag worden opgenomen, kent de wet een zogenoemde zwarte en grijze lijst.

Zwarte lijst: onredelijk bezwarend

Op de zwarte lijst staan bepalingen die onredelijk bezwarend zijn en daarom niet in de algemene voorwaarden mogen voorkomen. Bijvoorbeeld als u in de voorwaarden stelt dat uw klant de overeenkomst niet mag ontbinden.

Grijze lijst: voorwaarden niet altijd redelijk

Op de grijze lijst staan bepalingen die zich op de grens bevinden van wat redelijk wordt geacht. Of er sprake is van een onredelijke bepaling, is afhankelijk van de situatie en het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een langere levertijd voor specifieke producten. Wanneer u als verkoper kunt aantonen dat die bepaling in uw algemene voorwaarden voor uw onderneming redelijk is, dan mag u deze opnemen in de voorwaarden.Benieuwd naar alle bepalingen op de zwarte en grijze lijst? Ze staan beschreven in artikel 236 en artikel 237 van het Burgerlijk Wetboek.

Zwarte en grijze lijst alleen voor consumenten

De zwarte en grijze lijst gelden alleen als u zaken doet met consumenten. Voor zakelijke klanten zijn ze niet van toepassing. Als uw zakelijke klant het niet eens is met uw voorwaarden, dan kan hij deze door de rechter laten toetsen. Een uitzondering op deze regel vormt een klein bedrijf dat buiten zijn normale ondernemersactiviteiten een overeenkomst sluit. In dat geval wil de rechter de zwarte en grijze lijst nog weleens als leidraad gebruiken. Dat doet hij bij de beoordeling of de algemene voorwaarden van het grote bedrijf redelijk zijn.

Klanten op de hoogte stellen

Uw klanten moet u een redelijke mogelijkheid bieden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden. Uitgangspunt is dat de algemene voorwaarden vooraf of bij het sluiten van de overeenkomst bij uw klant bekend moeten zijn. U kunt de algemene voorwaarden kenbaar maken door deze op de achterkant van een overeenkomst of offerte te vermelden of om deze bij de verkoop in de winkel beschikbaar te stellen. Als dit niet mogelijk is of als u diensten levert, dan kunt u ze publiceren onder verwijzing naar een plaats op uw website, waar uw klanten de voorwaarden kunnen downloaden.

Deponeren algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden kunt u deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om de algemene voorwaarden aan uw klant bekend te maken, of als u wilt bewijzen dat u uw voorwaarden niet tussentijds hebt gewijzigd. U moet dan wel duidelijk maken dat u uw algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank heeft gedeponeerd. Die keuze is vrij, deponeren is namelijk niet verplicht.

Algemene voorwaarden updaten

Het is belangrijk om algemene voorwaarden up-to-date te houden. Zo weet u zeker dat ze zijn aangepast aan de laatste, nieuwe regelgeving. Maar ook als uw diensten of producten veranderd zijn, kan het nodig zijn om uw algemene voorwaarden aan te passen. De juristen van DAS helpen u graag met het controleren of opstellen van algemene voorwaarden. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Lees verder

Veelgestelde vragen