Wet Incassokosten

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten je bovenop het factuurbedrag mag rekenen aan je klanten. Bij zakelijke klanten mag je naast de verplichte incassokosten de extra kosten uit je algemene voorwaarden in rekening brengen. Ontdek er alles over op deze pagina.

Gratis download

Onbetaalde facturen: hoe je ze voorkomt óf int.

WIK-brief versturen

 • Stel direct online op
 • Voldoet aan Wet Incassokosten
 • Aangetekend mailen mogelijk
 • Voor btw-plichtig en niet-btw-plichtig

Alle incassobrieven

 • Stel direct online op
 • Voldoen aan Wet Incassokosten
 • Aangetekend mailen mogelijk
 • Gratis voorbeeldbrieven
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat houdt de Wet Incassokosten in?

De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten je bovenop het factuurbedrag mag vragen aan klanten die niet betalen. Deze punten zijn in de WIK opgenomen:
 1. Hoogte incassokosten
  Volgens de Wet Incassokosten zijn de incassokosten een percentage van het factuurbedrag, met een minimum van € 40 en een maximum van € 6.775. Het percentage wordt lager als de vordering hoger wordt. De wet hanteert hiervoor een rekenmethode, een zogenoemde staffel.
 2. Recht op matigen
  Het recht op matigen is volgens de WIK uitgesloten. Dat betekent dat de rechter de hoogte van de incassokosten niet meer kan verminderen.
 3. Afwijken van de regels
  Als de niet-betalende klant een consument is, mag je volgens de WIK niet in het nadeel van de klant afwijken van de regels. Wel in diens voordeel. Is de klant een bedrijf? Dan ben je vrij om af te wijken van deze regels. Dit moet je dan wel schriftelijk vastleggen, bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden.
 4. Meerdere vorderingen
  Gaat een aanmaning over meer dan 1 factuur of vordering? Dan tel je de hoofdsommen bij elkaar op en bereken je de bereken je de incassokosten over het totaalbedrag.
 5. Richtlijnen aanmaningen
  Betaalt een klant je factuur niet? Dan stuur je diegene nog 1 schriftelijke aanmaning sturen: de WIK-brief. Dit is een herinneringsbrief conform de Wet Incassokosten. De WIK-brief is verplicht. In de brief geef je aan welke incassokosten je in rekening brengt als de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt. Ontdek meer over deze aanmaningsbrief.

Zo bereken je de wettelijke incassokosten

Als je klant een particulier is
VVolgens de Wet Incassokosten (WIK) zijn de wettelijke incassokosten voor particulieren altijd een bepaald percentage van het factuurbedrag. Dit percentage daalt als het factuurbedrag stijgt. Het minimumbedrag aan wettelijke incassokosten is €40 en het maximumbedrag is €6.775. Hieronder vind je de percentages.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

Let op: volgens de wet mag je deze bedragen niet afronden. Gebruik dus hele centen in je berekening.
Bekijk ook onze voorbeeldberekeningen en rekentool voor de incassokosten.

Als je klant ondernemer is
Voor zakelijke klanten ben je niet gebonden aan de Wet Incassokosten (WIK). Je mag dus meer rekenen dan de wettelijke incassokosten. Geef dit wel aan in je voorwaarden. Het bedrag dat je rekent moet wel redelijk zijn. Is dit niet het geval? Dan gelden automatisch de regels van de WIK.

Veelgestelde vragen over wettelijke incassokosten

Mag ik wettelijke verschuldigde rente rekenen bij incassokosten?

Voor het bepalen van de incassokosten mag de hoofdsom niet meer worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde rente - met uitzondering van vorderingen of facturen die ouder zijn dan 1 jaar.

Wat is moratoire interest?

Moratoire interest is de verschuldigde rente die je in rekening kan brengen als je een betaling te laat of niet hebt ontvangen. De rente begint in principe te lopen vanaf het moment dat je klant in verzuim is. Er is sprake van verzuim als de termijn is verstreken die in de ingebrekestelling is opgenomen.

Ben je verzekerd bij DAS en heb je een vraag over de Wet Incassokosten?

Je kunt ons altijd even bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 800. Of lees hier hoe je een incasso kunt indienen.

Lees verder