Hoogte incassokosten berekenen

De Wet Incassokosten bepaalt welke incassokosten je je klanten in rekening brengt. Deze incassokosten mag je berekenen als percentage van het factuurbedrag. Hieronder lees je hoe je de incassokosten berekent. Gebruik ook onze rekentool.

Bereken je incassokosten

  • Gebruik onze gratis tool

Gratis download

Onbetaalde facturen: hoe je ze voorkomt óf int.

WIK-brief versturen

  • Stel direct online op
  • Voldoet aan Wet Incassokosten
  • Aangetekend mailen mogelijk
  • Voor btw-plichtig en niet-btw-plichtig
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wet Incassokosten

De Wet Incassokosten (WIK) moet mensen beschermen tegen heel hoge incassokosten. In de wet staat hoeveel wettelijke incassokosten je in rekening mag brengen bovenop het factuurbedrag. Dit geldt voor zowel ondernemers als consumenten.

Buitengerechtelijke incassokosten

Incassokosten heten ook wel buitengerechtelijke incassokosten. Buitengerechtelijk wil zeggen dat er geen gerechtelijke procedure aan te pas komt. De meeste incasso’s worden in het buitengerechtelijke incassotraject opgelost. Soms lukt dat niet en moet een rechter met een oplossing komen. Dat gebeurt in het gerechtelijke incassotraject.

Incassokosten berekenen

De incassokosten voor consumenten bereken je als percentage van het factuurbedrag. Dat percentage daalt als het factuurbedrag stijgt.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de 1e € 2.500 15%, met een minimum van € 40
Over de volgende € 2.500 10%
Over de volgende € 5.000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5%, met een maximum van € 6.775

Het minimumbedrag aan incassokosten is dus € 40 en maximaal € 6.775. Let op: het factuurbedrag mag je niet verhogen met verschuldigde rente over het factuurbedrag. Vanaf het begin staat vast hoe hoog de maximale vergoeding voor alle verrichte incassohandelingen is.

Hoe bereken je de incassokosten? Een voorbeeld

Stel dat de vordering op een consument € 10.000 is. De incassokosten bereken je dan als volgt.

  1. Over de eerste € 2.500 bereken je 15%, met een minimum van € 40 = € 375.
  2. Over de volgende € 2.500 bereken je 10% = € 250.
  3. Over de volgende € 5.000 bereken je 5% = € 250.

Totale incassokosten: € 875

Rekentool incassokosten

Gebruik onze handige rekentool van hieronder om direct te zien hoeveel incassokosten je mag berekenen.

Lees verder

Afspraken met zakelijke klanten over incassokosten

Met zakelijke klanten mag je zelf afspraken maken over de incassokosten. Zo kun je een bepaald percentage van de hoofdsom rekenen óf alle gemaakte kosten. De kosten die je in rekening brengt moeten wel reëel zijn. En leg de afspraken schriftelijk vast, bijvoorbeeld in je algemene voorwaarden. Doe je dat niet? Dan gelden gewoon de regels van de Wet Incassokosten.

Veelgestelde vragen over incassokosten berekenen

Hoe zit het met de wettelijk verschuldigde rente en incassokosten?

Voor het bepalen van de incassokosten mag de hoofdsom niet meer worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde rente. Met uitzondering van vorderingen of facturen ouder dan 1 jaar.

Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht bij de debiteur?

Nee. Administratiekosten, dossierkosten, gemaakte kosten voor het opvragen van informatie (bij de KvK of het Kadaster), debiteurenbezoek of het treffen van een betalingsregeling mogen niet apart in rekening worden gebracht. De nieuwe wet gaat namelijk uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bijvoorbeeld administratie- of registratiekosten).

Wanneer mag btw worden gerekend over de incassokosten?

Als je een derde inschakelt om de vordering voor je te innen, kan deze derde voor zijn diensten btw bij je in rekening brengen.

Ben je btw-plichtig?
Ben je zelf een btw-plichtige ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Dan kun je de btw verrekenen. De btw is in dat geval geen extra kostenpost. De incassokosten mogen in dat geval niet verhoogd worden met de btw.

Ben je niet btw-plichtig?
Ben je geen ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of heeft de vordering betrekking op een vrijgestelde prestatie zoals bedoeld in artikel 11 van die wet? Dan kun je de btw niet verrekenen. De btw is in dat geval voor jou wel een extra kostenpost.

Volgens artikel 2 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) wordt in een dergelijk geval de vergoeding van de incassokosten verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage. Dit geldt ook voor het minimumbedrag van € 40,00. Je moet dan wel aan je debiteur laten weten dat je de btw niet kunt verrekenen en dat de incassokosten met het btw-percentage zijn verhoogd. Wanneer de debiteur een consument is, moet je deze verklaring opnemen in de verplichte aanmaning. De verhoging van het btw-percentage geldt alleen voor de genormeerde incassokosten.

Ben je verzekerd bij DAS en heb je een vraag over het berekenen van de incassokosten?

Je kunt ons altijd even bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 800. Of lees hier hoe je een incasso kunt indienen.

Lees verder