Waarom moet je je algemene voorwaarden updaten?

Algemene voorwaarden updaten voor optimale bescherming

Waarom zou je je algemene voorwaarden updaten? Net als de meeste ondernemers heb je waarschijnlijk je algemene voorwaarden opgesteld bij de start van je bedrijf. Je hebt ze netjes op je website gezet, om ze daarna prompt te vergeten. Als dit het geval is, en je hebt al een tijd niet meer naar je algemene voorwaarden omgekeken, dan bestaat het risico dat ze je niet meer optimaal beschermen. Met elk jaar dat verstrijkt, vragen meer veranderingen om een update van je algemene voorwaarden. Welke veranderingen zijn dat?

Veranderingen die vragen om een update van je algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden updaten aan de hand van nieuwe wetten en regels
  De wet- en regelgeving is continu in ontwikkeling. Wat gisteren nog mocht, kan morgen verboden zijn. Een goed voorbeeld is de Privacywet of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die de bedrijfsvoering van veel (online) bedrijven noodgedwongen heeft doen veranderen. Zelfs als je eventuele nieuwe regels in de praktijk allang hebt doorgevoerd, is het belangrijk dat je algemene voorwaarden hierbij aansluiten. Dit geldt natuurlijk ook als je geen webwinkel hebt.

 2. Voorwaarden van je aansprakelijkheidsverzekering
  Verzekeringsmaatschappijen sturen soms (links naar) uitgebreide documenten met actuele regels van hun polissen. Het kan zijn dat bepaalde aanpassingen vragen om een update van je algemene voorwaarden, omdat anders je aansprakelijkheid in het geding komt. Je kunt dit overleggen met je tussenpersoon of je verzekeraar. Omgekeerd geldt dat trouwens ook. Controleer bij de actualisatie van je algemene voorwaarden altijd of je nieuwe regels niet botsen met de voorwaarden in je verzekering. Even afstemmen dus.

 3. Update van je algemene voorwaarden aan de hand van je praktijk
  Wij zien regelmatig dat ondernemers in de praktijk zélf bepaalde regels in hun algemene voorwaarden niet naleven. Ze maken bijvoorbeeld afwijkende betalingsafspraken met een klant, in weerwil van wat er in de algemene voorwaarden staat. Dat kan natuurlijk, maar voor de rechtsgeldigheid is het handig om te zorgen dat de algemene voorwaarden zo goed mogelijk aansluiten bij de actuele praktijk. Het kan vanuit juridisch oogpunt lastig zijn om klanten of leveranciers bepaalde voorwaarden op te leggen als je daar zelf bij andere relaties consequent van afwijkt. Dan kun je beter je algemene voorwaarden aanpassen.

 4. Algemene voorwaarden actualiseren voor activiteiten en producten
  Doe je nog precies hetzelfde als toen je de algemene voorwaarden opstelde? Zijn je activiteiten gewijzigd? Zijn je opdrachten gegroeid? Heb je nog dezelfde klanten? Een flexibele ondernemer past zich aan als de markt verandert, en grijpt alle kansen die zich voordoen. Reden te meer om af en toe kritisch te kijken of je algemene voorwaarden nog passen bij je actuele activiteiten. Tien opdrachten van €2000 brengen andere risico's met zich mee dan één klus van €20.000. Of misschien is door het verschuiven van de scope je bedrijf wel zodanig veranderd dat je onder een andere branchecode valt? Het is belangrijk om dat in de gaten te houden en om algemene voorwaarden te updaten. Een verkeerde branchecode kon in 2021 bijvoorbeeld het verschil zijn tussen wel of geen coronasteun. Zuur om geld mis te lopen doordat je algemene voorwaarden niet aansluiten bij de reële situatie.

 5. Een laatste reden voor het veranderen van je algemene voorwaarden heeft vooral te maken met zakelijk instinct: je vinger aan de pols van je klanten en leveranciers. Kom je de laatste tijd bepaalde obstakels tegen of krijg je regelmatig opmerkingen over een zeker onderdeel van de samenwerking? Dan kan daar een pijnpunt zitten dat eventueel op te lossen is met een update van je algemene voorwaarden.

Wij helpen je graag

Wil je naar aanleiding van dit blog je algemene voorwaarden eens kritisch tegen het licht houden? Daar helpen wij je natuurlijk graag bij.

Maak of wijzig je algemene voorwaarden samen met een jurist
Heb je behoefte aan algemene voorwaarden die helemaal op je persoonlijke situatie zijn toegesneden? Of wil je je huidige algemene voorwaarden laten controleren en/of actualiseren? Neem contact met ons op voor het inschakelen van een deskundige juridisch specialist.

Update Algemene Voorwaarden Webshops
De wet- en regelgeving rond online shoppen verandert regelmatig. Logisch, want de technieken en de klantenbenadering van zowel kleine webwinkels als multinationale retailreuzen veranderen ook. Kijk ook naar onze pagina over algemene voorwaarden voor webshops.

Lees verder