Waarom moet je je algemene voorwaarden updaten?

Algemene voorwaarden updaten voor optimale bescherming

Waarom zou je je algemene voorwaarden updaten? Net als de meeste ondernemers heeft u waarschijnlijk uw algemene voorwaarden opgesteld bij de start van uw bedrijf. U heeft ze netjes op uw website gezet, om ze daarna prompt te vergeten. Als dit het geval is, en u heeft al een tijd niet meer naar uw algemene voorwaarden omgekeken, dan bestaat het risico dat ze u niet meer optimaal beschermen. Met elk jaar dat verstrijkt, vragen meer veranderingen om een update van uw algemene voorwaarden. Welke veranderingen zijn dat?

Veranderingen die vragen om een update van uw algemene voorwaarden (AV)

 1. Algemene voorwaarden updaten aan de hand van nieuwe wetten en regels
  De wet- en regelgeving is continu in ontwikkeling. Wat gisteren nog mocht, kan morgen verboden zijn. Een goed voorbeeld zien we bij de webwinkels*. De wettelijke bedenktijd bij online aankopen is in 2014 verlengd van 7 dagen naar 14 dagen. Dit kan op zich al een update van de algemene voorwaarden nodig maken. Zelfs als u eventuele nieuwe regels in de praktijk allang heeft doorgevoerd, is het belangrijk dat uw AV hierbij aansluiten. Dit geldt natuurlijk ook als u geen webwinkel heeft.

 2. Voorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering
  Verzekeringsmaatschappijen sturen soms (links naar) uitgebreide documenten met actuele regels van hun polissen. Het kan zijn dat bepaalde aanpassingen vragen om een update van uw algemene voorwaarden, omdat anders uw aansprakelijkheid in het geding komt. U kunt dit overleggen met uw tussenpersoon of uw verzekeraar. Omgekeerd geldt dit trouwens ook. Controleer bij de actualisatie van uw algemene voorwaarden altijd of uw nieuwe regels niet botsen met de voorwaarden in uw verzekering. Even afstemmen dus.

 3. Update van uw algemene voorwaarden aan de hand van uw praktijk
  Wij zien regelmatig dat ondernemers in de praktijk zélf bepaalde regels in hun algemene voorwaarden niet naleven. Ze maken bijvoorbeeld afwijkende betalingsafspraken met een klant, in weerwil van wat er in de AV staat. Dat kan natuurlijk, maar voor de rechtsgeldigheid is het handig om te zorgen dat de algemene voorwaarden zo goed mogelijk aansluiten bij de actuele praktijk. Het kan vanuit juridisch oogpunt lastig zijn om klanten of leveranciers bepaalde voorwaarden op te leggen als u daar zelf bij andere relaties consequent van afwijkt. Dan kunt u beter uw algemene voorwaarden aanpassen.

 4. Algemene voorwaarden actualiseren voor activiteiten en producten
  Doet u nog precies hetzelfde als toen u de algemene voorwaarden opstelde? Zijn uw activiteiten gewijzigd? Zijn uw opdrachten gegroeid? Heeft u nog dezelfde klanten? Een flexibele ondernemer past zich aan als de markt verandert, en grijpt alle kansen die zich voordoen. Reden te meer om af en toe kritisch te kijken of uw algemene voorwaarden nog passen bij uw actuele activiteiten. Tien opdrachten van €2000 brengen andere risico's met zich mee dan één klus van €20.000. Of misschien is door het verschuiven van de scope uw bedrijf wel zodanig veranderd dat u onder een andere branchecode valt? Het is belangrijk om dit in de gaten te houden en om uw AV te updaten. Een verkeerde branchecode kon in 2021 bijvoorbeeld het verschil zijn tussen wel of geen coronasteun. Zuur om geld mis te lopen doordat uw AV niet aansluit bij de reële situatie.

 5. Een laatste reden voor het veranderen van uw algemene voorwaarden heeft vooral te maken met zakelijk instinct: uw vinger aan de pols van uw klanten en leveranciers. Komt u de laatste tijd bepaalde obstakels tegen of krijgt u regelmatig opmerkingen over een zeker onderdeel van de samenwerking? Dan kan daar een pijnpunt zitten dat eventueel op te lossen is met een update van uw algemene voorwaarden.

Wij helpen u graag

Wilt u naar aanleiding van dit blog uw algemene voorwaarden eens kritisch tegen het licht houden? Daar helpen wij u natuurlijk graag bij.

Maak of wijzig uw algemene voorwaarden samen met een jurist.
Heeft u behoefte aan algemene voorwaarden die helemaal op uw persoonlijke situatie zijn toegesneden? Of wilt u uw huidige algemene voorwaarden laten controleren en/of actualiseren? Neem contact met ons op voor het inschakelen van een deskundige juridisch specialist.

*Update Algemene Voorwaarden Webshops
De wet- en regelgeving rond online shoppen verandert regelmatig. Logisch, want de technieken en de klantenbenadering van zowel kleine webwinkels als multinationale retailreuzen veranderen ook. Kijk ook naar onze pagina over het zelf opstellen van algemene voorwaarden voor webwinkels.

Lees verder