Proeftijd in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Als je een nieuwe werknemer aanneemt, stel je vaak een proeftijd in van 1 of 2 maanden. In die tijd kunnen jullie elkaar leren kennen en bepalen of er een professionele klik is. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag dit echter niet altijd. Op deze pagina lees je daar meer over.

Wat houdt een proeftijd in?

Een proeftijd betekent dat jij en je nieuwe werknemer een testperiode ingaan. Jij beoordeelt of de werknemer geschikt is, en de werknemer kijkt of die zich thuisvoelt in het team. Tijdens deze proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. Als jij het initiatief neemt om de overeenkomst te beëindigen, ben je verplicht om de reden hiervoor schriftelijk mede te delen als de werknemer daarom vraagt.

Wanneer mag ik een proeftijd afspreken in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag je een proeftijd afspreken als:

  • de overeenkomst langer duurt dan 6 maanden;
  • de overeenkomst geen einddatum heeft (bijvoorbeeld bij een contract voor de duur van een project).

Bij een opvolgende arbeidsovereenkomst mag je meestal geen proeftijd afspreken – behalve als die arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van je werknemer eist dan de vorige.

Als je werknemer een tijdje uit dienst is geweest (bijvoorbeeld 6 maanden) en daarna terugkeert om exact dezelfde werkzaamheden te verrichten, mag je ook geen proeftijd meer afspreken.

Hoe lang mag een proeftijd duren?

De maximale lengte van een proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst.

 Duur arbeidsovereenkomst  Maximale lengte proeftijd
 6 maanden of korter  Niet
 Langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar  1 maand
 2 jaar of langer  2 maanden
Geen einddatum, op basis van project  1 maand

Hoe spreek ik een proeftijd af?

Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen via een proeftijdbeding. Dit beding kan op verschillende plaatsen worden vermeld.

Meestal staat een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst. Het kan echter ook in een personeelsreglement worden vermeld, mits er in de getekende arbeidsovereenkomst een verwijzing naar dit personeelsreglement staat (bij voorkeur met de mededeling dat het reglement bij het ondertekenen van de overeenkomst is overhandigd). Het beding kan ook in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) staan. Vaak staat er in de arbeidsovereenkomst een verwijzing naar de cao, of de cao is algemeen verbindend verklaard.

Wanneer gelden er andere regels bij een proeftijd?

In sommige gevallen kunnen er andere regels gelden rondom de proeftijd, mits dit is vastgelegd in een toepasselijke cao. Soms kan een cao afwijken ten nadele van de werknemer, bijvoorbeeld door de maximale duur van de proeftijd te verlengen.

Waar moet ik verder rekening mee houden bij het afspreken van een proeftijd?

Als je jouw werknemer tijdens de proeftijd ontslaat, heeft dat grote gevolgen, omdat die meteen diens werk en inkomen verliest. Daarom zijn de regels met betrekking tot de proeftijd strikt en wordt er vaak gesproken van een 'ijzeren proeftijd'.

Als je bijvoorbeeld een proeftijd afspreekt die langer is dan toegestaan, en je ontslaat de werknemer tijdens deze proeftijd, wordt de proeftijd als nietig beschouwd en blijft de werknemer bij je in dienst.

Verder mag je een werknemer niet ontslaan wegens ziekte tijdens de proeftijd. Als er echter andere redenen zijn, zoals een slechte teammatch, kan een zieke werknemer wel worden ontslagen tijdens de proeftijd. Het ontslag van een zieke werknemer kan echter gevolgen hebben voor de wettelijke WGA-premie die je moet betalen. Het is verstandig om in dit geval de hulp van een jurist in te schakelen.

Lees verder