Geheimhoudings-verklaring, hoe stel je die op?

Ga je met een andere partij een nieuwe samenwerking aan of neem je een nieuwe tijdelijke medewerker in dienst? Wil je dat jouw vertrouwelijke gegevens niet gelekt worden? Stel dan een geheimhoudingsverklaring of NDA op.

Geheimhoudings-verklaring NL

 • Stel zelf je geheimhoudingsverklaring op
 • Nederlandse versie
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Geheimhoudings-verklaring EN

 • Stel zelf je geheimhoudingsverklaring op
 • Engelse versie
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht

Arbeidsovereen-komst bepaalde tijd

 • Maak zelf je arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Afgestemd op jouw branche
 • Makkelijk online te regelen
 • Juridisch waterdicht
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wat is een geheimhoudingsverklaring of NDA?

Een geheimhoudingsverklaring is een overeenkomst tegen het lekken van vertrouwelijke gegevens. Deze overeenkomst wordt ook wel een NDA genoemd, naar de bekende Engelse term ‘Non-disclosure Agreement’. Letterlijk betekent het een overeenkomst waarbij beide partijen afspreken bepaalde informatie niet openbaar te maken.

Wanneer sluit je een geheimhoudingsverklaring?

Een geheimhoudingsverklaring of NDA is belangrijk wanneer je overlegt of werkt met mensen die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie. Bijvoorbeeld medewerkers met een tijdelijk contract, die na een bepaalde periode ook weer vertrekken en dan bij wijze van spreken met al je gegevens bij de concurrentie kunnen gaan werken. Veelvoorkomende situaties die vragen om een verklaring van geheimhouding zijn fusies, licentieaanvragen of andere onderhandelingsprocessen waarbij alle informatie toegankelijk moet zijn voor alle partijen. Mocht de samenwerking niet van de grond komen, dan blijft de vertrouwelijke informatie geheim.

In welke situatie kies je voor een geheimhoudingsverklaring?

 • Inschakelen van specialisten op projectbasis.
 • Inschakelen van medewerkers met een tijdelijk contract.
 • Onderhandelingen over licenties met vertrouwelijke componenten.
 • Overleg over de aankoop van producten met unieke of innovatieve eigenschappen.
 • Overleg over een joint-venture, overname, fusie of samenwerking, waarbij alle kaarten op tafel komen te liggen.

Wat staat er in een geheimhoudingsverklaring?

De geheimhoudingsverklaring of NDA koppelt juridische sancties aan het openbaar maken van bepaalde vertrouwelijke gegevens. Dus moet goed duidelijk zijn welke gegevens onder de NDA vallen. Vaak hangt dit samen met het doel waartoe de gegevens gedeeld worden. De NDA kan een of beide partijen tot geheimhouding dwingen, afhankelijk van wie informatie aan wie verstrekt. Ook de sancties op het niet-nakomen van de geheimhoudingsafspraken staan omschreven in de NDA. Denk hierbij aan een reële vergoeding van de geleden schade, al dan niet aangevuld met een boete. De geheimhoudingsovereenkomst maakt het kortom onaantrekkelijk om vertrouwelijke informatie zomaar met derden te delen.

Geheimhoudingsovereenkomst en concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is niet hetzelfde als een geheimhoudingsverklaring. Met name bij een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd kun je een freelance-medewerker niet verbieden om na jouw project bij een concurrent te gaan werken. De NDA kan daarbij wél voorkomen dat de medewerker jouw concurrent blij maakt met jouw bedrijfsgeheimen.

Geen verdere verplichtingen met een NDA

Een NDA is bedoeld om kennis te maken voordat je verder gaat met bijvoorbeeld een koopcontract, softwarelicentie of samenwerkingsovereenkomst. De omschrijving en de andere clausules in de NDA mogen niet worden uitgelegd als een verplichting om zo'n andere overeenkomst aan te gaan.

Geheimhoudingsovereenkomst voorbeeld

Ben je op zoek naar een voorbeeld van een geheimhoudingsovereenkomst? Bekijk hier hoe je een Nederlandstalige geheimhoudingsovereenkomst opstelt of bekijk hier de Engelstalige geheimhoudingsovereenkomst.

Heb je een vraag over een NDA of geheimhoudingsovereenkomst?

We helpen je graag met je vraag! Bekijk hoe je zelf een geheimhoudingsovereenkomst kunt opstellen. Of laat ons het voor je doen. Natuurlijk kun je ons ook altijd bellen voor advies, op telefoonnummer 088 3279 832.

Lees verder