Offerte maken

Het uitbrengen van een offerte is dé kans om te laten zien wat u als ondernemer in huis heeft. Maar een offerte zorgt vooral voor duidelijkheid voordat u een opdracht uitvoert: u vermeldt de diensten of producten die u kunt leveren en de afspraken die u hierover kunt maken. Welke gegevens neemt u op in een offerte? Is een offerte bindend? En waarom is een offerte meestal persoonlijk?

Wat is een offerte?

Een offerte is een vrijblijvend voorstel, gericht aan een potentiële klant voor een specifieke klus, opdracht of levering. In een offerte beschrijft u wat u kunt leveren en tegen welke prijs. U beschrijft de afspraken die u wilt maken over de werkzaamheden die u kunt verrichten, de tarieven die u hiervoor hanteert en eventueel de planning die u kunt realiseren. Een offerte schept vooraf duidelijkheid en voorkomt misverstanden of verkeerde verwachtingen.

Welke informatie kunt u in een offerte opnemen?

In een goede offerte zijn in elk geval de volgende gegevens te vinden:

  • De datum waarop de offerte is uitgebracht;
  • De gegevens van u als ondernemer en van de potentiële klant; 
  • Een offertenummer; oEen korte, maar nauwkeurige omschrijving van de diensten of producten die u kunt leveren;
  • Het uurtarief of de totaalprijs;
  • De geldigheidsduur van de offerte.

Is een offerte bindend?

Nee, een offerte is een vrijblijvend aanbod. Op basis van de offerte kan een potentiële klant besluiten wel of niet in te gaan op het aanbod. Heeft u de klant overtuigd? Vraag de klant om de offerte te ondertekenen. Zet zelf ook uw handtekening om de offerte als juridische overeenkomst te kunnen gebruiken. Let erop dat de offerte wordt ondertekend door een bevoegd persoon.

Hoe lang is een offerte geldig?

Het is verstandig om een geldigheidsduur op te nemen in de offerte. Bijvoorbeeld omdat de prijzen van de materialen die nodig zijn om de opdracht te kunnen uitvoeren, kunnen wijzigen. U bepaalt zelf hoe lang de offerte geldig is. Gebruikelijk is bijvoorbeeld een duur van 14 of 30 dagen. Is de geldigheidsduur verstreken? Dan geldt het aanbod niet meer en kunt u eventueel nieuwe afspraken maken.

Waarom is een offerte meestal persoonlijk?

Een offerte is een gericht aanbod voor een specifieke klus. Het uitbrengen van een offerte geeft u als ondernemer een unieke kans om te laten zien wat u kunt betekenen voor een klant. Laat zien dat u begrijpt wat de wensen van een klant zijn en waarom uw onderneming de aangewezen partij is om de werkzaamheden uit te voeren. Hoe concreter het aanbod, des te kleiner het risico op klachten of misverstanden tijdens of na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Maken algemene voorwaarden onderdeel uit van een offerte?

Als ondernemer heeft u een informatieplicht: algemene voorwaarden zijn pas geldig als een klant de kans heeft gekregen om ze te lezen voor het sluiten van een overeenkomst. Heeft u algemene voorwaarden? Dan is het verstandig om ze bij het uitbrengen van een offerte bijvoorbeeld als bijlage mee te sturen, op de achterkant te drukken of een duidelijke verwijzing op te nemen naar de voorwaarden op uw website, zodat de klant kan aanvinken kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Wijkt u af van een bepaalde voorwaarde? Bijvoorbeeld omdat u een langere levertijd overeenkomt? Geef dit dan duidelijk aan in de offerte. Vermeld bijvoorbeeld: in afwijking van artikel 2.3 uit onze algemene voorwaarden spreken wij af dat de levering plaatsvindt binnen 60 dagen.

Meer weten?

Bent u benaderd door een potentiële klant voor een bepaalde opdracht en wilt u een offerte uitbrengen? Download onze e-paper met praktische tips voor het maken van een goede offerte. Zo weet u zeker dat u niets over het hoofd ziet én staat niets u in de weg om een goede indruk achter te laten.

Download de gratis e-paper: In vijf stappen naar een goede offerte