Werknemer ontslaan bij langdurige ziekte

Heb je een werknemer in dienst die al een tijdje ziek is, en wil je diegene (helaas) laten gaan? Op deze pagina ontdek je wanneer je een langdurig zieke werknemer mag ontslaan.

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over jouw situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Bel zelf of vraag een gesprek aan

VSO opstellen

 • Stel zelf je vaststellingsovereenkomst op
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Aanvullend juridisch advies mogelijk

Ontslagadvies van een jurist

 • 60 minuten overleggen met een ervaren jurist
 • OriĆ«nterend gesprek over jouw situatie
 • Direct advies over UWV aanvraag en vervolgstappen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Verslag en vervolgstappen per e-mail

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van jouw juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met je tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor jou
 • Wij leggen afspraken voor je vast
 • Wij procederen voor je in een rechtszaak

VSO opstellen en onderhandelen

 • Opstellen van de VSO
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met je tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor jou
 • Wij leggen afspraken voor je vast
 • Wij procederen voor je in een rechtszaak

Verzekerd?

Ben je verzekerd en heb je een vraag?

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wanneer mag ik een langdurig zieke werknemer ontslaan?

Als jouw werknemer korter dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt is, mag je deze persoon in principe niet ontslaan. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel:

 • Als je werknemer is ziek geworden nadat jij een ontslagaanvraag bij UWV hebt gedaan, mag je diegene wél ontslaan.
 • Als je werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan diens re-integratie, mag je diegene wél ontslaan.
 • Als je werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid heeft, kun je de kantonrechter vragen deze te ontbinden.

Is jouw werknemer langer dan 2 jaar achter elkaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het is daarbij belangrijk dat je kunt aantonen dat het ontslag redelijk is.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Jij en je werknemer mogen altijd in goed overleg uit elkaar gaan. Er is dan sprake van een ontslag met wederzijds goedvinden. Dit kan dus ook als je werknemer korter dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt is.

Lees verder