Langdurig zieke werknemer ontslaan

Je kunt een werknemer alleen ontslaan als je echt kunt bewijzen dat het ontslag helemaal niets te maken heeft met het feit dat de werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Bij een noodzakelijke reorganisatie hoeft arbeidsongeschiktheid een ontslag niet in de weg te staan. Is een medewerker 2 jaar achter elkaar onafgebroken ziek of arbeidsongeschikt, dan kun je de werknemer via het UWV of via de kantonrechter ontslaan.

Werknemer ontslaan na 2 jaar ziekte

Als werkgever moet je aan het UWV bewijzen dat de werknemer minimaal 2 jaar ziek is. Dat kun je doen met de beslissing over de WIA, inclusief de bijlagen zoals het arbeidsdeskundig rapport. Als de beslissing langer geleden is, heb je een verklaring van de bedrijfsarts nodig.

Als je werknemer korter dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt is, mag je deze persoon in principe niet ontslaan. Echter zijn er wel uitzonderingen op deze regel:

 • Als je werknemer ziek is geworden nadat je een ontslagaanvraag bij UWV hebt gedaan, mag je diegene wél ontslaan.
 • Als je werknemer niet of onvoldoende meewerkt aan dienst re-integratie, mag je diegene wél ontslaan.
 • Als je werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijdse opzegmogelijkheid heeft, kun je de kantonrechter vragen deze te ontbinden.

Is je werknemer langer dan 2 jaar achter elkaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kun je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het is daarbij belangrijk dat je kunt aantonen dat het ontslag redelijk is.

Wanneer is een medewerker arbeidsongeschikt?

Zowel voor jou als werkgever als voor de werknemer met een langdurige ziekte zelf, moet het duidelijk zijn dat de werknemer door zijn ziekte zijn werkzaamheden niet meer correct kan uitvoeren. In het arbeidskundig rapport staat meestal welke taken dit zijn voordat de werknemer ziek is geworden. Dit is belangrijk aangezien het UWV ook naar de functieomschrijving kijkt.

In sommige gevallen kun je in samenspraak met je werknemer een contract met nieuwe werkzaamheden opstellen en zo een re-integratie invoeren. Wanneer je dat doet, is de werknemer weer arbeidsgeschikt en niet meer ziek. Om deze reden kun je deze persoon dan ook niet meer ontslaan.

Geen herstel binnen de 2 jaar

Je mag je werknemer ontslaan wanneer deze persoon met langdurige ziekte binnen een half jaar niet beter is en hierdoor zijn huidige werkzaamheden niet voldoende kan uitvoeren. Om dit te mogen doen heb je een verklaring nodig van de bedrijfsarts. Op de datum dat je toestemming vraagt voor ontslag aan het UWV, begint het half jaar pas te lopen.

Je kunt als werkgever ook aanpassingen doorvoeren zoals het aantal uren dat de werknemer werkt, een nieuw werkrooster aanhouden of aangepaste taken aan de werknemer geven. Is de werknemer nog in staat om bijvoorbeeld 2 van de 5 taken van zijn werk te volbrengen? Dan dien je als werkgever het werk zodanig aan te passen dat de werknemer alleen deze 2 taken hoeft uit te voeren.

Ander werk is geen optie

Wanneer je als werkgever je werknemer na langdurige ziekte wilt ontslaan, moet je eerst onderzoeken of deze werknemer nog wel kan werken en welk werk hieronder zou kunnen vallen. De bedrijfsarts dient dit op te nemen in een document. Daarnaast moet je als werkgever aan het UWV bewijzen dat je geen ander geschikt werk kan vinden binnen een bepaalde tijd voor de langdurig zieke werknemer. Hier vallen ook opleidingen en cursussen onder.

Je werknemer moet aan jou kunnen aantonen dat hij zich op de hoogte houdt van vacatures waar hij geschikt voor is en deze moeten aan 2 eisen voldoen, namelijk:

 • De vacature komt vrij vanaf het moment dat de werknemer ziek is.
 • De vacature komt binnen een redelijk tijd vrij vanaf het moment dat de werknemer 2 jaar ziek is.

Wanneer er een geschikte vacature is, dien je met het UWV te bespreken of deze vacature geschikt is voor jouw werknemer bij langdurige ziekte.

Wat zijn de vervolgstappen?

Vervolgens krijgt je werknemer een kopie van de ontslagaanvraag van het UWV. Wanneer het UWV toestemming geeft voor het ontslag van de werknemer, moet je als werkgever binnen 4 weken met een brief laten weten dat het arbeidscontract stopt. Je moet je in dit geval houden aan de opzegtermijn. Wanneer om een bepaalde reden de ontslagbrief niet of te laat bij de werknemer aankomt, is het ontslag niet geldig. Daarnaast is het ontslag ook niet geldig wanneer er een opzegverbod geldt of wanneer je je als werkgever niet aan de opzegtermijn houdt.

Maar wat als het UWV geen toestemming geeft? In dat geval blijft de werknemer met langdurige ziekte bij je in dienst en gaat de re-integratie verder.

Wat als de langdurig zieke werknemer het niet eens is met het ontslag?

Wanneer de werknemer het niet eens is met het ontslag of wanneer het ontslag niet geldig is, dient de werknemer binnen 2 maanden naar de rechter stappen, niet later. Jijzelf kunt ook naar de rechter stappen wanneer je geen toestemming hebt gekregen van het UWV.

Hoe wordt een ontslag afgehandeld?

Wanneer het arbeidscontract eindigt, krijgt je werknemer bij langdurige ziekte na het ontslag nog een eindafrekening. Dat dient binnen 1 maand te gebeuren voordat het contract eindigt. Je moet je werknemer het laatste salaris, opgebouwd vakantiegeld en openstaande vakantiedagen betalen. Daarnaast heeft je werknemer ook nog recht op een transitievergoeding. Als je als werkgever nog een bedrag moet ontvangen van de werknemer, mag je dit verrekenen met het laatste loon.

Zo helpen we je

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over je situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan

VSO opstellen

 • Stel zelf je vaststellingsovereenkomst op
 • Voldoet aan de wetgeving
 • Aanvullend juridisch advies mogelijk

Beoordelen situatie

 • Beoordeling van jouw juridische kans van slagen
 • Advies over de beste strategie

VSO opstellen en onderhandelen

 • Opstellen van de VSO
 • Advies over de beste strategie
 • Wij houden contact met je tegenpartij
 • Wij onderhandelen voor jou
 • Wij leggen afspraken voor je vast
 • Wij procederen voor je in een rechtszaak

Verzekerd?

Ben je verzekerd en heb je een vraag?

1 van 5
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.