Recht op vakantiedagen

Werknemers kunnen rekenen op een bepaald aantal vakantiedagen per jaar. Daarbij is er een onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen zijn geregeld in de wet. Dit recht op vakantie bedraagt op jaarbasis ten minste viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen opnemen binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd. Een voorbeeld: de wettelijke vakantiedagen die een werknemer opbouwt in 2018, moet hij opnemen voor 1 juli 2019. Doet een werknemer dat niet? Dan vervallen ze, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen staan in een arbeidsovereenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Dit bovenwettelijke deel komt bovenop de wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen blijven 5 jaar bestaan. Een voorbeeld: de bovenwettelijke vakantiedagen die een werknemer opbouwt in 2018, moet hij opnemen voor 31 december 2023.

Vakantiedagen berekenen

Het aantal wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen berekent u op een verschillende manieren:

Wettelijke vakantiedagen
Het aantal wettelijke vakantiedagen berekent u als volgt: overeengekomen arbeidsduur per week x 4 = aantal wettelijke vakantiedagen. Bij een voltijds dienstverband (een arbeidsduur van 5 dagen per week) is dat dus: 5 dagen x 4 = 20 wettelijke vakantiedagen.

Duurt het dienstverband korter of werkt een werknemer in deeltijd? Dan geldt het recht pro rata. Bij een dienstverband van 90% heeft een werknemer bijvoorbeeld recht op: 90% x 20 dagen = 18 wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen hangt af van wat er is afgesproken in een arbeidsovereenkomst of cao. Het recht op bovenwettelijke vakantiedagen kunt u ook pro rata berekenen. Zo is het mogelijk dat alle werknemers met een voltijds dienstverband recht hebben op 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Bijvoorbeeld omdat dat de cao dit bepaalt. Een werknemer met een dienstverband van 90% heeft dan recht op: 90% x 5 dagen = 4,5 bovenwettelijke vakantiedag.

Vakantiedagen tijdens ziekte

Tijdens ziekte spelen vaak 2 vragen rondom vakantiedagen:

  1. Bouwt een werknemer tijdens ziekte vakantiedagen op?
    Ja, maar zieke werknemers bouwen tijdens hun ziekte in principe alleen wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op evenveel wettelijke vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Dit recht geldt niet altijd voor bovenwettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte.

  2. Mag een werknemer vakantie opnemen tijdens ziekte?
    Ja, maar dit mag alleen met toestemming van zowel de arbodienst als u als werkgever.

Vakantiedagen uitbetalen

Het uitbetalen van vakantiedagen tijdens het dienstverband is slechts beperkt mogelijk. Daarbij moet de afkoop van vakantierechten schriftelijk overeengekomen zijn en geldt dit alleen voor het bovenwettelijke deel van de vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen mag u namelijk niet uitbetalen.

Vakantiedagen bij ontslag

Bij ontslag moeten de niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald. Het gaat dan zowel om de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen.

Lees verder

Veelgestelde vragen