Recht op transitie­vergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding voor werknemers die worden ontslagen. Als uw minimaal 2 jaar in dienst bent en het ontslag niet verwijtbaar is, heeft u recht op zo een vergoeding.

Let op: Wet arbeidsmarkt in balans in aantocht
Vanaf 1 januari 2020 heeft iedere werknemer vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding. Deze wijziging is onderdeel van de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans.

Wat is een transitievergoeding?

De transitievergoeding is een simpelere versie van de oude ontslagvergoeding. Het is een wettelijke vastgestelde vergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het aantal dienstjaren, leeftijd en bruto salaris. Dankzij deze regeling is het voor werkgevers betaalbaarder om mensen die al langere tijd in dienst zijn te ontslaan. De regeling zorgt voor een lager risico voor de werkgever in geval van ontslag, wat het weer aantrekkelijker maakt om mensen in dienst te nemen. Met deze regeling heeft iedereen die ergens 2 jaar gewerkt heeft, recht op zo’n vergoeding. Of u nu wordt ontslagen, boventallig bent verklaard of uw contract niet wordt verlengd. Ook bij ontslag tijdens ziekte (ná 2 jaar) heeft u recht op een transitievergoeding. Soms heeft u ook recht op een transitievergoeding als u zelf ontslag neemt. Maar alleen als dat het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uw werkgever.

Geen recht op transitievergoeding

In de volgende gevallen is uw werkgever niet verplicht transitievergoeding te betalen:

 • Als jullie het contract met wederzijds goedvinden beëindigen.
 • Als uw werkgever failliet is verklaard, of in de schuldsanering zit.
 • Als u minder dan 2 jaar in dienst bent.
 • Als u jonger dan 18 bent en minder dan 12 uur per week werkt.
 • Als u vanwege de pensioenleeftijd wordt ontslagen.
 • Als u ernstig verwijtbaar handelde of nalatig bent geweest.
 • Als er in het cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen.

Hoogte transitievergoeding berekenen

De hoogte van uw transitievergoeding hangt af van uw maandsalaris en het aantal halve dienstjaren. Het bedrag wordt op de volgende manier berekend:

 • Aantal halve dienstjaren: De transitievergoeding wordt berekend in periodes van 6 maanden. Voor de eerste tien jaar dat u in dienst bent, is de vergoeding 1/6 van het maandsalaris per periode. Voor een heel dienstjaar is dat dus één derde van één maandsalaris.
 • Langer dan 10 jaar in dienst? Dan heeft u, voor de periode ná de eerste 10 jaren, recht op een kwart van het maandsalaris per periode. Oftewel één half maandsalaris per heel dienstjaar.
 • Maximum: De transitievergoeding is nooit hoger dan €81.000 bruto of, als u jaarsalaris hoger is, maximaal één bruto jaarsalaris.
  Wat is 1 maandsalaris? Dit bedrag is opgebouwd uit het bruto maandsalaris, toeslagen (van de afgelopen 12 maanden ÷ 12) en eventuele bonussen (van de afgelopen 3 jaar ÷ 36).

Vergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heeft u niet per definitie recht op een ontslagvergoeding maar wordt er in een ontslagvoorstel meestal wel een vergoeding aangeboden. Deze vergoeding bij ontslag is vaak gebaseerd op de transitievergoeding.

Vergoeding onderhandelbaar

Vaak is de transitievergoeding de minimale vergoeding bij ontslag en kun u onderhandelen voor een hogere vergoeding. Vraag een gespecialiseerd jurist om advies en weet direct wat uw kansen zijn.

Veelgestelde vragen