blog

Oproepkrachten: beter beschermd door meer rechten

2 min leestijd01 mrt 2020

Van oproepkrachten wordt vaak verwacht dat ze continu beschikbaar zijn. Zodra er werk is, worden ze opgeroepen. Vaak zonder dat precies duidelijk is hoeveel uren ze kunnen maken. Herkenbaar voor jou als oproepkracht? Vanaf 1 januari 2020 is je positie veranderd en heb je meer rechten, omdat de overheid de oproepkrachten beter wil beschermen.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Nu wil je natuurlijk weten om welke rechten het gaat. Ik zet ze voor je op een rij:

•Je werkgever moet jou minimaal vier dagen van tevoren doorgeven dat je moet komen werken, wanneer en voor hoeveel uren. In de cao kan hiervan worden afgeweken. In dat geval geldt een minimale oproeptermijn van één dag;

•Doet je werkgever dat niet op tijd? Dan hoef je geen gehoor te geven aan de oproep;

•Na 12 maanden moet je werkgever je een overeenkomst met een vast aantal uren bieden. Dat moet minimaal het gemiddeld aantal uren zijn van de afgelopen 12 maanden. Dit houdt in dat je werkgever jou vóór 1 februari 2020 een vaste arbeidsomvang moest aanbieden als je op 1 januari 2020 langer dan een jaar als oproepkracht hebt gewerkt.

•Je mag er wel zelf voor kiezen om als oproepkracht te blijven werken. Ook in de volgende situaties heb je recht op een aanbod waarbij je recht krijgt op een vast aantal uren:

•Als jouw werkgever je na een oproepcontract van een jaar binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt;

•Als je binnen 6 maanden bij een werkgever werkt die geldt als opvolgend werkgever. Bijvoorbeeld als je via een uitzendbureau bij een bedrijf werkte en dit bedrijf jou nu in dienst wil nemen.

Voordelen voor oproepkracht

Als oproepkracht weet je voortaan eerder wanneer je moet werken en voor hoeveel uur. Zo kun je beter plannen en krijg je meer financiële zekerheid. Na een jaar heb je recht op een vast aantal uren.

advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij
07 mei 20244 min leestijd

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij

Vragen en antwoorden op een rij over terugbetalen van te veel ontvangen uitkering.

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen
02 mei 20243 min leestijd

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen

Het ontvangen van een te hoge uitkering kan voor velen een zorgwekkende situatie zijn, met de verplichting om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Voorheen werd deze regel strikt toegepast, met weinig ruimte voor uitzonderingen. Maar recente ontwikkelingen wijzen op een verandering in aanpak.

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen
29 apr 20242 min leestijd

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen

Wettelijk is er voor werkgevers geen verplichting om reiskosten te betalen. Dit kan wel zijn geregeld in cao’s of individueel in de arbeidsovereenkomst.

1 van 3