blog

Nevenwerkzaamheden verbieden is balanceren tussen bedrijfsbelangen en werknemersrechten

3 min leestijd19 jun 2024

In een opmerkelijke wending in de Nederlandse mediawereld is NPO Radio 2-dj Morad El Ouakili plotseling van de radio gehaald. BNNVara, de omroep waarvoor El Ouakili werkt, heeft hem verboden om naast zijn radiowerkzaamheden ook televisieklussen aan te nemen. Deze beslissing komt ondanks de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ die werknemers sinds 1 augustus 2022 meer vrijheid geeft om nevenwerkzaamheden te verrichten.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Deze wet, bedoeld om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, biedt werknemers meer bescherming en flexibiliteit. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de opheffing van het algemene verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond.

Motivering ontbreekt vaak

Voorheen konden werkgevers in het arbeidscontract opnemen dat werknemers geen nevenwerkzaamheden mochten uitvoeren zonder toestemming. Nu is dat veranderd, en veel arbeidsovereenkomsten en cao’s moeten worden aangepast om aan de nieuwe wet te voldoen. De motivering voor het verbieden van nevenwerkzaamheden ontbreekt vaak in deze documenten.

Goede reden voor verbod op nevenwerkzaamheden

Hoewel werkgevers nog steeds bepaalde nevenwerkzaamheden kunnen verbieden, vereist dit nu een objectieve rechtvaardiging. Deze moet worden gecommuniceerd aan de werknemer en kan gebaseerd zijn op redenen zoals gezondheid, veiligheid, bescherming van bedrijfsinformatie, het voorkomen van concurrentie, of naleving van de Arbeidstijdenwet.

Belangenverstrengeling, concurrentie en vrees voor delen bedrijfsinformatie

In het geval van El Ouakili, zou BNNVara kunnen stellen dat zijn nevenwerkzaamheden bij RTL leiden tot belangenverstrengeling, concurrentie en de vrees voor het delen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Dit incident werpt licht op de uitdagingen die werkgevers en werknemers ondervinden bij het navigeren door de nieuwe arbeidswetgeving en de balans tussen bedrijfsbelangen en werknemersrechten.advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij
07 mei 20244 min leestijd

Te veel ontvangen uitkering terugbetalen: veelgestelde vragen op een rij

Vragen en antwoorden op een rij over terugbetalen van te veel ontvangen uitkering.

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen
02 mei 20243 min leestijd

Een nieuwe kijk op uitkeringsgeschillen

Het ontvangen van een te hoge uitkering kan voor velen een zorgwekkende situatie zijn, met de verplichting om het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Voorheen werd deze regel strikt toegepast, met weinig ruimte voor uitzonderingen. Maar recente ontwikkelingen wijzen op een verandering in aanpak.

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen
29 apr 20242 min leestijd

Stijgende benzineprijs geen reden om reiskosten af te kunnen dwingen

Wettelijk is er voor werkgevers geen verplichting om reiskosten te betalen. Dit kan wel zijn geregeld in cao’s of individueel in de arbeidsovereenkomst.

1 van 3