Als plagen op de werkvloer pesten wordt: wat kun je dan doen?

Ik stam nog uit de tijd dat je brieven insprak op dictafoons. Ik sprak hele brieven in die dan door de thuistypiste keurig werden uitgetikt. Hele lijsten maakte ik. Nu, ruim 25 jaar later verwerk je alles zelf achter je laptop, computer of tablet. Met een dictafoon kon je wel hele goede grappen uithalen. Bijvoorbeeld als ik mijn brief insprak en dan twee andere collega’s op de achtergrond iets hoorbaars laten zeggen over een collega.  Alles in scene gezet natuurlijk. En dat lieten we achteraf natuurlijk ook weten aan de collega die het slachtoffer was van de grap. De collega zelf kon het wel waarderen. Zo plaagden we elkaar wel vaker. Maar wat als plagen echt pesten wordt?

Ik vraag mijn collega Joyce Bender, jurist arbeidsrecht, wat je kunt doen en mag verwachten van je werkgever als je gepest wordt.

Wat kun je doen als je door collega’s of een leidinggevende wordt gepest of geïntimideerd?

Joyce: Je werkgever moet op grond van de wet zorgen voor een veilige werkplek. Dat geldt niet alleen voor fysieke, maar ook voor psychische schade. Daarnaast moet je werkgever een beleid voeren gericht op voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Daar valt pesten ook onder. Een werkgever kan ervoor kiezen een vertrouwenspersoon in te schakelen. Word jij door je leidinggevende of een collega geïntimideerd of gepest? Dan adviseer ik dit bespreekbaar te maken met jouw werkgever. Mocht er door jouw werkgever een vertrouwenspersoon zijn aangewezen, dan is deze het eerste aanspreekpunt.

Wat kan ik van mijn werkgever verwachten?

Joyce: Van een goed en zorgvuldig werkgever mag je verwachten dat hij een onderzoek instelt naar de intimidatie of pesterijen. Daarna kan je werkgever eventueel een passende maatregel nemen door de collega bijvoorbeeld te schorsen, over te plaatsen en in erge gevallen zelfs te ontslaan. Doet je werkgever dat niet? Dan kun je een procedure starten tegen je werkgever en een schadevergoeding vorderen. Dit kan ook als je werkgever zich zelf schuldig heeft gemaakt aan intimidatie of pesten. Er zal door jou wel aangetoond moeten worden dat er concrete schade is geleden en dat deze schade tijdens de uitoefening van je werkzaamheden is ontstaan. Daarnaast moet duidelijk zijn dat het is ontstaan door jouw werkgever. Dit is geen makkelijke klus. Zeker niet, omdat van een werkgever pas verwacht kan worden dat hij maatregelen neemt op het moment dat de werkgever bekend is met de pesterijen.

Zelf vind ik dat een grap op zijn tijd moet kunnen op de werkvloer, maar laten we elkaar wel met respect behandelen. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. Doe je dat niet? Dan mag er wat mij betreft een passende sanctie volgen.

Mireille Detrixhe
DAS maakt juridische hulp toegankelijk voor iedereen. Een belangrijke missie die ik als woordvoerder en communicatie adviseur graag kenbaar maak. Ik help mensen graag en hoop ze te inspireren door samen te werken en te communiceren.
Meer artikelen van Mireille

Gratis actuele en relevante juridische informatie

Blijf op de hoogte!

Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief DAS Update en periodieke e-mailingen met juridische tips, nieuws en oplossingen van DAS.

Nu aanmelden