Een overzicht van rechtsvormen

In Nederland zijn er verschillende rechtsvormen waaruit kan worden gekozen bij het opzetten van een bedrijf. Die keuze bepaalt niet alleen de aansprakelijkheid en oprichtingseisen, maar heeft ook invloed op het aantal werknemers. Het enige dat elke rechtsvorm met elkaar gemeen heeft, is dat ze allen moeten voldoen aan de AVG-richtlijnen. Bij het opzetten bij een bedrijf is het belangrijk na te gaan wat de voor- en nadelen van elke rechtsvorm zijn, zodat kan worden gekeken welke vorm het best bij uw bedrijf past.

Eenmanszaak

De eenmanszaak is een populaire rechtsvorm in Nederland. Zoals de naam al doet vermoeden wordt de eenmanszaak opgezet door één persoon. Een minimum startkapitaal is niet nodig, maar inschrijven bij de Kamer van Koophandel wel. Het is een bedrijfsvorm waarbij de oprichter aansprakelijk en verantwoordelijk is voor het gehele bedrijf. Het houdt ook in dat aansprakelijkheid zowel op het vermogen van het bedrijf als het privévermogen mag worden verhaald.

Vennootschap onder firma (VOF)

VOF is een rechtsvorm die door één of meerdere ondernemers wordt opgezet om een bedrijf te starten. Bij een VOF hoeft geen startkapitaal te worden betaald en hebben alle vennoten inspraak in de onderneming. Meestal levert elke vennoot wel een bijdrage in de vorm van geld, arbeidsuren of middelen. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Bij het opzetten van een VOF is het slim een VOF-contract op te stellen dat past bij uw onderneming.

Besloten Vennootschap (BV)

Een andere populaire rechtsvorm is de BV. De BV kan, net als een VOF., door één of meerdere mensen worden opgezet. Bij oprichting moet de BV worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en daarbij hoort ook een notariële akte. Daarin zijn een aantal verklaringen en overeenkomsten juridisch vastgelegd. Om een BV te starten is een startkapitaal van €0.01 nodig. Oprichters zijn niet privé aansprakelijk, tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Naamloze Vennootschap (NV)

De NV lijkt in veel opzichten op een BV, maar het belangrijkste verschil is dat er bij een n.v. naamloze aandeelhouders kunnen zijn en dat aandelen vrij overdraagbaar zijn. Een n.v. is een geschikte rechtsvorm voor grootschalig aandeelhouderschap. Net als alle andere rechtsvormen moet een naamloze vennootschap worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en moet er een notariële akte worden opgesteld. Een startkapitaal van ten minste €45.000 is verplicht. Bij een NV zijn aandeelhouders nooit privé aansprakelijk.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Een commanditaire vennootschap (CV) wordt vaak opgezet door meerdere personen. Een commanditaire vennootschap wil zeggen dat er een of meerdere venno(o)t (en) is/zijn die wel financieel wil(len) investeren, maar zich niet actief wil(len )bemoeien met zaken als bedrijfsvoering. Zo’n vennoot heet stille vennoot. De andere vennoot in een CV is de beherende vennoot. Die treedt actief naar buiten en vertegenwoordigt dus de vennoot. In tegenstelling tot een stille vennoot is de beherende vennoot ook met zijn privévermogen hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is verplicht.

Vereniging

Een vereniging wordt opgezet wanneer iemand met anderen wil samenwerken om een gemeenschappelijk doel na te streven. In tegenstelling tot andere rechtsvormen, mag bij een vereniging geen winst worden uitgekeerd aan de oprichters of leden. De winst die wordt gemaakt moet in het gemeenschappelijke doel worden gestoken. Een vereiste van een vereniging is dat er ten minste twee leden zijn, er ledenvergaderingen worden georganiseerd en leden daarin ook een stem hebben. Wanneer de vereniging geen volledige rechtsbevoegdheid ( = niet is opgericht via een notariële akte) heeft, zijn de bestuurders van de vereniging volledig in privé aansprakelijk voor de schulden. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

Stichting

Een stichting is, net als een vereniging, niet uit op winst. De winst die wordt gemaakt moet worden gestoken in de vooraf vastgestelde doelen. Deze zijn vaak sociaal of maatschappelijk van aard. Een stichting wordt vaak door één of meerdere mensen opgezet, waarbij een bestuur de beslissingen maakt. De bestuurders zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding krijgen. Daarnaast zijn zij niet met hun privévermogen aansprakelijk, tenzij sprake is van wanbestuur. Bij het opzetten van een stichting is een notariële akte nodig, waarin het doel van de stichting wordt vastgelegd. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is verplicht.

Maatschap

Een maatschap is een zakelijk samenwerkingsverband, waarin meerdere beroepsgenoten samenwerken onder één naam. Met name artsen en advocaten maken gebruik van een maatschap. Om toe te treden tot een maatschap wordt vaak een wederdienst gevraagd. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook het beschikbaar stellen van middelen of werkuren. Voor een maatschap is geen startkapitaal of een notariële akte nodig. Alle maten zijn met hun privévermogen evenredig aansprakelijk. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel is vereist.

Privacy en rechtsvormen

Met de komst van de AVG-wet in 2018, moeten alle rechtsvormen voldoen aan de Europese richtlijnen. Privacy en de verwerking van persoonlijke gegevens worden steeds beter gewaarborgd. Met de privacybundel helpen wij bij het opstellen van de juiste voorwaarden en maatregelen.

Lees verder