Omgevingsver­gunning aanvragen als ondernemer

Ga je jouw bedrijfspand (ver)bouwen of slopen? Dan heb je misschien een vergunning of een melding nodig van de gemeente. Tegenwoordig spreken we niet meer van een bouwvergunning, maar een omgevingsvergunning. Wat daar allemaal bij komt kijken en hoe je die kunt aanvragen lees je hier.

Een bouwvergunning of omgevingsvergunning?

Als je een vergunning nodig hebt voor het (ver)bouwen of slopen van jouw bedrijfspand, moet je een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst iedere aanvraag aan bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Als de aanvraag aan alle regels voldoet, moet de gemeente een vergunning verlenen. Voorheen waren er ongeveer 25 verschillende vergunning waaraan je moest denken. In 2010 zijn ze allemaal samengevoegd tot één, om dit eenvoudiger te maken: de omgevingsvergunning. Dus of het nou gaat om het slopen, bouwen van een nieuw kantoor of het aanleggen van een uitrit, dan is er allemaal sprake van een omgevingsvergunning.

Hoe behandelt de gemeente een omgevingsvergunning aanvraag?

Heb je een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente? Dan moet de gemeente in de meeste gevallen binnen 8 weken op jouw aanvraag beslissen. Deze termijn kan worden verlengd met 6 weken. De verlenging moet wel binnen de (eerste) termijn van 8 weken worden genomen.

Gemeentes kunnen pas beslissen als de aanvrager alle stukken heeft ingediend. Daarom raden we je aan om de aanvraag goed voor te bereiden. Daarmee voorkom je vertraging doordat er stukken ontbreken. De gemeente hoort jou als aanvrager te informeren over het ontbreken van informatie of stukken.

De gemeente toetst een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan, daarin staat namelijk wat mag worden gebouwd. Ook wordt de aanvraag getoetst aan de welstandseisen (hierover adviseert de welstandcommissie) en de technische eisen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Voor monumenten geldt een afwijkende regeling.

Hoe kan ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Ga je jouw bedrijfspand (ver)bouwen of slopen? Dan kun je een omgevingsvergunning  digitaal aanvragen bij de gemeente. Raadpleeg de website van de gemeente waar de (ver)bouw moet plaatsvinden om te ontdekken hoe je de aanvraag moet indienen.

Wat je ook kunt doen, is om een vooroverleg vragen voordat je een aanvraag bij de gemeente indient. Tijdens zo’n vooroverleg krijg je een beter beeld van de verschillende procedures, en van welke stukken je moet aanleveren. Bovendien krijg je zo al een eerste indruk van de vraag of de gemeente iets wil vergunnen of niet.

Mijn vergunningaanvraag is afgewezen. Wat nu?

Als de gemeente jouw bedrijf weigert een omgevingsvergunning te verlenen, dan kun je bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. Je moet dat doen binnen 6 weken na verzending van de weigering. Als de vergunning wordt verleend, kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) daartegen een bezwaarschrift indienen. Ook dat moet binnen 6 weken na de verzending van het besluit gebeuren.

Mijn zonder vergunning vernieuwde bedrijfspand staat er al een paar jaar. Kan de gemeente hier nog iets tegen doen?

Stel, je hebt jaren geleden jouw bedrijfspand verbouwd. Dan kan de gemeente daar nog iets tegen doen. Vaak denkt men dat als de illegale activiteit een tijd geleden is begaan, dat de gemeente dan niet meer kan optreden. Dat is niet het geval. De gemeente kan ook nog na jaren optreden. In sommige gevallen zelfs als je de ‘illegale’ verbouwing niet zelf hebt neergezet, maar wel in stand houdt.

Het indienen van een bezwaar

Heeft de gemeente je vergunning geweigerd en wil je hiertegen bezwaar maken? Het is belangrijk dat je dit dan doet binnen 6 weken na de datum die boven de brief van de weigering staat. Speciaal daarvoor hebben we een gratis voorbeeldbrief Bezwaar tegen vergunning gemaakt om je vooruit te helpen. In het besluit van de gemeente staat altijd wie een bezwaar kan indienen, wanneer en waar het moet worden ingediend. Te laat is te laat, dus zorg dat de gemeente jouw bezwaar op tijd ontvangt

Zorg dat je weet wat jouw rechten en plichten zijn

Weet je niet zeker of je een vergunning nodig hebt en wil je juridische problemen voorkomen? Neem contact op met een van onze juristen. Wij adviseren je graag! Heb je een
conflict met gemeente over een omgevingsvergunning? Onze juristen helpen je met het indienen van een bezwaar en zorgen ervoor dat het proces zo soepel mogelijk verloopt. Bel dan 020 6517 946.

Zo helpen we je

Bezwaar tegen vergunning

  • Maak bezwaar tegen een verleende vergunning
  • Gratis voorbeeldbrief
  • Makkelijk online op te stellen en direct te downloaden

Beoordeling van je situatie

  • Jurist beoordeelt je kansen
  • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over je opties
  • Strategisch juridisch advies
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.