Conflict met de gemeente

Het kan heel lastig zijn als je een conflict met de gemeente hebt. Bijvoorbeeld als je vergunning is afgewezen. Of als de gemeente vindt dat je iets doet wat niet is toegestaan. Onze juristen helpen je graag bij het vinden van een oplossing voor je conflict met de gemeente.

Zo helpen we je

Beoordeling van je situatie

  • Jurist beoordeelt je kansen
  • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
  • Duidelijkheid over je opties
  • Strategisch juridisch advies

Waar wil je meer over weten?

Omgevingsvergunning
Onteigening
Stikstofbeleid

Conflict over planschadevergoeding

Planschade is de schade die je lijdt doordat je in een planologisch nadeligere positie bent gekomen. Bijvoorbeeld als je bedrijfspand minder waard wordt door een hoge flat. Of als je door een verandering van de regels niet meer in staat bent om inkomen te genereren vanaf je eigen perceel. Het kan dus gaan om waardevermindering van onroerend goed of om inkomensderving.

Een verzoek om vergoeding van planschade moet je schriftelijk binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van dat plan indienen bij de gemeente. Of je recht hebt op planschade is afhankelijk van een aantal zaken. Laat je situatie beoordelen door onze juristen. Wij helpen je graag bij het vinden van een oplossing voor je conflict met de gemeente.

Conflict over afwijking of wijziging bestemmingsplan

Het kan voorkomen dat je je bedrijfspand anders wil bouwen dan in het bestemmingsplan is vastgelegd of jouw bedrijfspand anders wilt  gebruiken dan is toegestaan. In dat geval zal een procedure moeten worden opgestart voor afwijking van het bestemmingsplan (een afwijkingsprocedure). Soms zal zelfs een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld. Het is belangrijk vooraf goed te bepalen wat het doel van een aanvraag is, welke doorlooptijd je kunt verwachten en wat de kosten zijn voor de betreffende aanvraag. Het is verstandig om met de gemeente een zogenoemd vooroverleg te starten. Daarin kun je de keuze voor een procedure helder krijgen en alvast de bereidheid van de gemeente polsen om voor jouw aanvraag van een bestemmingsplan af te wijken. De gemeente is verplicht op een aanvraag te beslissen en als aanvrager ben je verplicht om alle stukken aan te leveren. Soms zijn dat deskundige onderzoeken waar je zelf voor moet betalen. De gemeente is niet verplicht om van het bestemmingsplan af te wijken.

Wil de gemeente niet meewerken? Neem dan contact op met DAS. Onze juristen helpen je graag!

Conflict over onteigening

Als de overheid (waterschap, provincie of de rijksoverheid) grond nodig heeft voor wegennet, natuurgebieden, industrieterreinen en woningbouw, kan zij die kopen. Lukt dat niet, dan wordt een onteigeningsprocedure in gang gezet. Dat gaat als volgt:

  • Eerst moet de overheid proberen om zaken op een minnelijke manier te verkrijgen, dus te kopen. Lukt de koop niet, dan kan als laatste middel onteigening plaatsvinden.
  • Onteigening is alleen mogelijk als de overheid met het plan aantoonbaar het algemeen belang dient. De overheid mag het belang niet op een andere manier kunnen realiseren.
  • Onteigening mag alleen onder strikte wettelijke voorwaarden, omdat eigendom een fundamenteel recht is.
  • Diegene die te maken krijgt met onteigening heeft recht op een volledige schadeloosstelling (schadevergoeding).

Is dit bij jou het geval? Schakel dan een van onze juristen in voor advies. We helpen je graag bij het indienen van een bezwaar of conflict over onteigening.

Conflict over geweigerde omgevingsvergunning

Wil je jouw bedrijfspand (ver)bouwen of slopen, maar heeft de gemeente jouw omgevingsvergunning geweigerd (voorheen bouwvergunning)? Dan kun je hiertegen bezwaar maken. Dit moet je doen binnen 6 weken na de datum die boven de brief van de weigering staat. We hebben een gratis voorbeeldbrief Bezwaar tegen vergunning gemaakt om je vooruit te helpen. In het besluit van de gemeente staat meestal, maar niet altijd, dat bezwaar kan worden ingesteld. Twijfel je of je bezwaar kunt instellen tegen een brief, neem dan contact met ons op voor advies.

Juridisch advies bij conflict met gemeente

Een conflict met de gemeente kan erg lastig zijn. De emoties lopen al snel op omdat het over jouw bedrijf gaat. Vraag daarom om hulp bij een van onze juristen. Wij zorgen dat je positie en je juridische opties helder worden uitgelegd. Ook nemen we in een procedure de correspondentie met de overheid van je over, zodat jij je kunt focussen op je bedrijf. Onze juristen doen dit dagelijks, dus we weten precies hoe we dit moeten aanpakken.

Heb je hulp nodig bij een conflict met gemeente?

Je kunt ons altijd bellen voor advies, op telefoonnummer 020 6517 946.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.


 Zwijgende gastouder zet Trudy in duister daglicht
28 sep 20234 min leestijd

Zwijgende gastouder zet Trudy in duister daglicht


 Huisarts Johan strijdt voor verwijdering ongewenst kunstwerk voor praktijk
19 jan 20233 min leestijd

Huisarts Johan strijdt voor verwijdering ongewenst kunstwerk voor praktijk


 Uitzonderlijke hoge mestboete voor veehouder Kees
10 nov 20223 min leestijd

Uitzonderlijke hoge mestboete voor veehouder Kees

1 van 3