Huur opzeggen door verhuurder bedrijfspand

De verhuurder zegt de huur van je bedrijfspand op. Dat is vervelend als je daar zelf graag wilt blijven. Weet je dat je niet altijd akkoord hoeft te gaan met de opzegging? Alles wat je moet weten bij huuropzegging van je bedrijfspand door de verhuurder lees je hier. Onze juristen staan voor je klaar.

Zo kunnen wij je helpen

Adviesgesprek

 • Oriënterend gesprek met onze adviseur over uw situatie
 • Direct advies over vervolgstappen
 • Vraag zelf een gesprek aan
 • Of bel direct: 088 3279 853

Beoordeel je situatie

 • Inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Advies voor de beste strategie

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Kan een verhuurder het huurcontract van een bedrijfspand opzeggen?

Is er geen dringende reden of aanleiding voor de verhuurder om het huurcontract van het bedrijfspand op te zeggen? Dan mag hij het niet zomaar opzeggen. Krijg je een geschil met de verhuurder van het pand? Zorg dat je goed geïnformeerd bent over de voorwaarden en je rechten.

Zo is een verhuurder onder andere verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen per aangetekende brief. Ook moet hij in deze brief de redenen voor opzegging duidelijk aangeven. Of die redenen geldig zijn, hangt af van het soort bedrijfspand dat je huurt.

Voorwaarden opzeggen bedrijfspand door de verhuurder

Een verhuurder van een bedrijfspand mag niet zomaar de huurovereenkomst opzeggen. Juridisch is er een onderscheid tussen winkelruimte en overige bedrijfsruimten.

Opzeggen huurcontract winkelruimte

Je huurt een middenstandsbedrijfsruimte (ook wel detailhandelsbedrijfsruimte) wanneer het pand voor het publiek vrij toegankelijk is of er rechtstreeks goederen of diensten worden geleverd. Hieronder vallen winkelruimtes, maar ook restaurants, hotels, bars, een afhaal- of een besteldienst. Bij het huren van een middenstandsbedrijfsruimte staat de bescherming van de huurder voorop. Dat is wettelijk vastgelegd. Een verhuurder mag hier alleen van afwijken wanneer de rechter hier toestemming voor geeft.

Overige bedrijfsruimten

Alle andere bedrijfspanden zoals kantoren, fabrieken en opslaglocaties vallen onder overige bedrijfsruimten. Bij deze panden zijn minder regels van toepassing. Het is daarom makkelijker voor de verhuurder om de huur op te zeggen.

Wat zijn jouw rechten als huurder van een bedrijfspand?

Als huurder van een bedrijfspand heb je verschillende rechten die wettelijk zijn vastgelegd. De verhuurder mag nooit van de wettelijke regels afwijken. Ook niet wanneer dit in de huurovereenkomst staat. De opzegtermijn is daarom nooit korter dan een jaar. Wil de verhuurder de huur van het bedrijfspand opzeggen? Dan moet dit met een aangetekende brief of een deurwaardersexploot waar de reden van opzegging in vermeld staat. Daarnaast heb je rechten als huurbescherming, ontruimingsbescherming en heb je optiejaren in het huurcontract.

Huurbescherming

Je hebt recht op huurbescherming. Zie dat als een verzekering dat je de bedrijfsruimte voor een langere periode kunt gebruiken. Dat is de reden dat je een winkelruimte-huurovereenkomst voor een langere periode aangaat. De verhuurder mag de huurovereenkomst alleen opzeggen met een reden die in de wet staat. Zoals overlast, huurachterstand of bij dringend eigen gebruik.

Ontruimingsbescherming

Bij ontruimingsbescherming heb je als huurder de mogelijkheid om de ontruiming van het bedrijfspand te vertragen. Dit kan tot één jaar na de einddatum van de huurovereenkomst. Het is zelfs mogelijk om de termijn daarna nog twee keer voor de duur van maximaal één jaar te verlengen. Zo kan het zijn dat je pas drie jaar later het gehuurde pand hoeft te ontruimen.

Wil je beroep doen op de ontruimingsbescherming? Start dan binnen twee maanden een procedure bij de kantonrechter. De belangen van de huurder en verhuurder worden dan tegen elkaar afgewogen. Daarna bepaalt de rechter of je hier aanspraak op maakt en voor welke periode. Tussen het einde van de overeenkomst en de ontruimingsdatum hoef je als huurder geen huur te betalen, maar wel een gebruiksvergoeding.

Opzegtermijn verhuurder

Jij moet de huur tijdig opzeggen, maar de verhuurder van het bedrijfspand ook. Huurovereenkomsten voor winkelruimten gelden meestal voor de duur van 5 jaar. In samenspraak kun je ook een andere duur kiezen.

Zijn de 5 jaar voorbij? Dan wordt de huur automatisch verlengd tot maximaal 10 jaar. Daarna wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd. De verhuurder kan de huur van het bedrijfspand opzeggen tegen het einde van de eerste of tweede termijn. Daarvoor geldt een opzegtermijn van minimaal één jaar. Voor overige bedrijfsruimten geldt een opzegtermijn van minimaal één maand.

Juridische hulp bij huuropzegging door verhuurder bedrijfspand

Zegt de verhuurder de huur van je bedrijfspand op? Een van onze juristen bekijkt graag samen met jou hoe je er juridisch voor staat. Samen kijken we naar de situatie en hoe we die zo snel mogelijk kunnen oplossen. Voorkom een onnodig stressvolle situatie en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 853. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 088 3279 800 voor advies.

Lees verder

Veelgestelde vragen